СПОРТИВНЕ ЛУЧНИЦТВО: ЕВОЛЮЦІЯ МАТЕРІАЛЬНОЇ ЧАСТИНИ УПРОДОВЖ XX СТОЛІТТЯ

Автор(и)

  • Богдан Виноградський Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського https://orcid.org/0000-0002-4417-2811
  • Олександр Калиніченко Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького https://orcid.org/0000-0001-9556-3727

DOI:

https://doi.org/10.58407/visnik.232013

Ключові слова:

стрільба з лука, біомеханічна система «лук–лучник», матеріальна частина, хронологія розвитку

Анотація

Матеріальна частина відіграє важливу роль у досягненні високого спортивного результату практично у будь-якому виді спорту. Особливо це має значення у тих видах спорту, суть яких полягає у якісному володінні технічними засобами. До таких видів спорту належить стрільба з лука. Застосування технічно добре дібраної, якісної зброї та стріл є одним із найважливіших чинників формування спортивного результату. І хоча цей факт є незаперечним, практично відсутні наукові праці, які всебічно характеризують еволюцію матеріальної частини лучників упродовж XX століття, їх вплив на зміну спортивну техніку і спортивну результативність стрільців.
Метою наукового дослідження є визначення тенденцій розвитку матеріальної частини лучників-спортсменів упродовж останніх ста років.
Методологія. В основу способу досягнення мети роботи покладено аналіз наукової та методичної літератури, інтернет-сайтів міжнародних і національних федерацій зі стрільби з лука, що висвітлюють історію розвитку лучного спорту, розробки і удосконалення матеріальної частини у стрільбі з лука, історію фірм-виробників спортивної зброї для лучників. Застосовано періодизацію отриманої інформації, в також історико-порівняльний, історико-системний та історико-типологічний методи її оброблення.
Наукова новизна. У статті вперше надано систематизовану інформацію про еволюцію інвентаря, яким користувалися лучники упродовж ХХ століття. Охарактеризовано ключові інновації у стрільбі з лука, які безпосередньо вплинули на спортивну результативність лучників, а також на зміну варіантів використання технологічних прийомів у процесі виконання цілісного пострілу.
Висновки. Встановлено найважливішу хронологічну послідовність та етапи запровадження технологічних інновацій та удосконалення «матеріальної частини» лучників–спортсменів упродовж ХХ століття. Охарактеризовано вплив цих інновацій на розвиток спортивної стрільби з лука.

Біографії авторів

Богдан Виноградський, Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського

Researcher ID AAT-7936-2021
Scopus-Author ID  56239795200
Доктор наук з фізичного виховання та спорту, професор, завідувач кафедри стрільби та технічних видів спорту, Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського (Львів, Україна)

Олександр Калиніченко, Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького

Кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри фізичного виховання, спорту і здоров’я, Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького (Львів, Україна)

Посилання

Vynogradskyi, B. A. (2007). Modeliuvannia skladnykh biomekhanichnykh system i yoho realizatsiia v sporti [Modeling of complex biomechanical systems and its implementation in sports]. Lviv, Ukraine: ZUKTs [in Ukrainian].

Vynogradskyi, B. A. (2012). Sportyvna strilba z luka: osnovy y udoskonalennia spetsialnoi pidhotovlenosti [Archery: basics and improvement of special training]. Lviv, Ukraine: LSUFC [in Ukrainian].

Andrew J. Callaway, Johanna Wiedlack & Mario Heller (2017) Identification of temporal factors related to shot performance for indoor recurve archery, Journal of Sports Sciences, 35:12, 1142-1147, DOI: 10.1080/02640414.2016. 1211730

Cevdet Tinazci. (2011) Shooting dynamics in archery: A multidimensional analysis from drawing to releasing in male archers. Procedia Engineering 13, 290–296.

Cheng-Hao Quan, Zia Mohy-Ud-Din, Sangmin Lee. (2017) Analysis of Shooting Consistency in Archers: A Dynamic Time Warping Algorithm-Based Approach. Journal of Sensors 2017, 1–6.

D. Simsek, A.O. Cerrah, H. Ertan, A.R. Soylu. (2019) A comparison of the ground reaction forces of archers with different levels of expertise during the arrow shooting. Science & Sports 34:2, 137–145.

Eleonora Vendrame, Valeria Belluscio, Luigi Truppa, Lorenzo Rum, Aldo Lazich, Elena Bergamini & Andrea Mannini (2022) Performance assessment in archery: a systematic review, Sports Biomechanics, DOI: 10.1080/ 14763141.2022.2049357

H Ertan, B Kentel, S.T Tümer, F Korkusuz. (2003) Activation patterns in forearm muscles during archery shooting. Human Movement Science 22:1, 37–45.

H. Ertan, A.R. Soylu, F. Korkusuz. (2005) Quantification the relationship between FITA scores and EMG skill indexes in archery. Journal of Electromyography and Kinesiology 15:2, 222–227.

Halpin, R. W. (2003). Bowstring materials. Journal of the Society of Archer–Antiquaries, 46, 54–61.

Hickman, C. N. (1937). The dynamics of a bow and arrow. Journal of Applied Physics, 8, 404–409.

Horsak, B., & Heller, M. (2012). A three–dimensional analysis of finger and bow string movements during the release in archery. Journal of Applied Biomechanics, 27, 151–160.

Juergen Edelmann-Nusser, Mario Heller, Martin Hofmann, Nico Ganter. (2006) Measurement of Draw-Length Alterations in the Final Pull in Archery. The Engineering of Sport 6, 93–98.

Klopsteg, P. E. (1943). Physics of bows and arrows. American Journal of Physics, 11, 175–192.

Kooi, B. W. (1991). The ‘cut and try’ method in the design of the bow. In H. A. Eschenauer, C. Mattheck, & N. Olhoff (Eds.), Engineering optimization in design processes (283–292). Berlin: Springer-Verlag, volume 63 of Lecture Notes in Engineering.

Kooi, B. W. (1991). On the mechanics of the modern working-recurve bow. Computational Mechanics, 8, 291–304.

Kooi, B. W. (1994). The design of the bow. Proceedings of the Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, 3, 283–309.

Kooi, B. W. (1998). Bow–arrow interaction in archery. Journal of Sport Sciences, 16, 721–731.

Kooi, B. W., & Sparenberg, J. A. (1980). On the static deformation of a bow. Journal of Engineering Mathematics, 14(1), 27–45.

Kooi, B. W., & Sparenberg, J. A. (1997). On the mechanics of the arrow: Archer’s Paradox. Journal of Engineering Mathematics, 31(4), 285–306.

Mario Heller. (2012) Evaluation of arrow release in highly skilled archers using an acoustic measurement system. Procedia Engineering 34, 532–537.

Miyazaki, T., Mukaiyama, K., Komori, Y., Okawa, K., Taguchi, S., &Sugiura, H. (2013). Aerodynamic properties of an archery arrow. Sports Engineering, 16(1), 43–54. doi:10.1007/s12283-012-0102-y

Nico Ganter, Karl Christoph Matyschiok, Marcel Partie, Börge Tesch, Jürgen Edelmann-Nusser. (2010) Comparing three methods for measuring the movement of the bow in the aiming phase of Olympic archery. Procedia Engineering 2:2, 3089–3094.

Park, J. L. (2013). Arrow behaviour in the lateral plane during and immediately following the power stroke of a recurve archery bow. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineering and Technology Engineers, Part P: Journal of Sports, 227, 172–183.

Park, J. L. (2013). The impact of material selection on arrow design and optimal selection for competition. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineering and Technology Engineers, Part P: Journal of Sports, 227, 237–243.

Park, J. L. (2014). Arrow behaviour in the vertical plane during and immediately following the power stroke of a recurve bow. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineering and Technology Engineers, Part P: Journal of Sports, 228, 16–23.

Park, J. L., & Logan, O. (2013). High-speed video analysis of arrow behaviour during the power stroke of a recurve archery bow. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineering and Technology Engineers, Part P: Journal of Sports, 227, 128–136.

Paul E. Klopsteg Archery // Encyclopedia Britannica. URL: https://www.britannica.com/sports/archery/ Equipment (Dec 30, 2022)

Pękalski, R. (1987). Modelling and simulation research of the competitor–bow–arrow system (Ph.D. thesis). Warsaw: Academy of Physical Education. (In Polish).

Pękalski, R. (1990). Experimental and theoretical research in archery. Journal of Sports Sciences, 8, 259–279.

Rieckmann, M., Park, J. L., Codrington, J., & Cazzolato, B. (2012). Modelling the three dimensional vibration of composite archery arrows under free-free boundary. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineering and Technology Engineers, Part P: Journal of Sports, 226, 16–23.

Rule Book. World Archery Federation [Internet]. 2018 [cited 2019 Mar 16]. Available from: http:// worldarchery.org/Rules

Sarro KJ, Viana TC, De Barros RML. European Journal of Sport Science [Internet]. 2020 Apr: 1–6 [cited 2020 May 04]. Available from: https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/ 17461391. 2020.1754471? journal Code =tejs20

Si Lie Tan, Koon Teck Koh & Marja Kokkonen (2016) The perception of elite athletes’ guided self-reflection and performance in archery, Reflective Practice, 17:2, 207–220, DOI: 10.1080/14623943.2016.1146582

Tuijn, C., & Kooi, B. W. (1992). The measurement of arrow velocities in the students’ laboratory. European Journal of Physics, 13, 127–134.

Vendrame E, Belluscio V, Truppa L, Rum L, Lazich A, Bergamini E, Mannini A. Performance assessment in archery: a systematic review. Sports Biomech. 2022 Mar 29:1-23. doi: 10.1080/14763141.2022.2049357.

Wayne Spratford & Rhiannon Campbell (2017) Postural stability, clicker reaction time and bow draw force predict performance in elite recurve archery, European Journal of Sport Science, 17:5, 539–545, DOI: 10.1080/17461391.2017.1285963

World Archery. (2018). World Archery rules, https://worldarchery.org/ Rules. Accessed 01.01.18.

Zanevskyy, I. (2001). Lateral deflection of archery arrows. Sports Engineering, 4, 23–42.

Zanevskyy, I. (2006). Bow tuning in the vertical plane. Sports Engineering, 9, 77–86.

Downloads

Опубліковано

11.09.2023

Номер

Розділ

БІОМЕХАНІЧНІ, ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА КОНСТРУКТОРСЬКІ РОЗРОБКИ У ФІЗИЧНОМУ ВИХОВАННІ ТА СПОРТІ