СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ УНАОЧНЕННЯ ТЕХНІКИ ФІЗИЧНИХ ВПРАВ У ПІДГОТОВЦІ ФАХІВЦІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ДО ВИКОРИСТАННЯ ФІТБОЛ-ГІМНАСТИКИ У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

Автор(и)

  • Оксана Корносенко Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка https://orcid.org/0000-0002-9376-176X
  • Оксана Даниско Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка https://orcid.org/0000-0003-4040-562X
  • Яна Демус Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка https://orcid.org/0000-0002-2100-695X

DOI:

https://doi.org/10.58407/visnik.232015

Ключові слова:

підготовка фахівців фізичної культури, фітбол-гімнастика, технології доповненої реальності, унаочнення

Анотація

Актуальність дослідження зумовлена протиріччями, які виникли між низьким рівнем здоров’я українців та відсутністю наукового обґрунтування застосування фітбол-гімнастики в оздоровчій і реабілітаційній практиці; затребуванням ринку праці на високопрофесійних фахівців фізичної культури, здатних до застосування фітнес-технологій рекреаційно-реабілітаційного спрямування, та відсутністю унаочнених дидактичних матеріалів для їх підготовки.
Мета статті – дослідити сферу використання фітбол-гімнастики майбутніми тренерами і вчителями фізичної культури в оздоровчій та реабілітаційній практиці, висвітлити сучасні підходи до унаочнення дидактичного матеріалу з вивчення техніки фізичних вправ з великим м’ячем.
Методологія. У ході дослідження були використані методи: системно-структурного аналізу, синтезу, узагальнення, систематизації – для визначення стану розробленості досліджуваної проблеми, уточнення основних понять, з’ясування особливостей застосування технологій унаочнення дидактичних матеріалів у професійній підготовці майбутніх фахівців фізичної культури; метод експертних оцінок й математичної статистики.
Наукова новизна. Обґрунтовано ефективність технології доповненої реальності в унаочненні дидактичного матеріалу з вивчення техніки фізичних вправ з великим м’ячем; представлено досвід використання науково-методичного посібника з доповненою реальністю «Фітбол-гімнастика при порушеннях постави» для підготовки майбутніх фахівців фізичної культури та спорту.
Висновки. Використання цифрових елементів в унаочненні дидактичних матеріалів забезпечує ефективність навчального процесу, дозволяє максимально «оживити» ілюстративний матеріал, полегшити процес запам'ятовування й відтворення складних тем, підвищити мотивацію до навчання. Оцінка ефективності посібника здійснювалася на основі критеріїв: змістовності, наочності, доступності. У результаті експертної оцінки виявлено, що на «відмінно» посібник оцінили 67,2% респондентів, на «добре» – 32,7%, на «незадовільно» – 0%, що в цілому підтверджує придатність технологій доповненої реальності в унаочненні дидактичних матеріалів підготовки фахівців фізичної культури і спорту.

Біографії авторів

Оксана Корносенко, Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка

Scopus–Author ID 57218347110

Докторка педагогічних наук, професорка, професорка кафедри теорії й методики фізичного виховання, адаптивної та масової фізичної культури Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка (Полтава, Україна)

Оксана Даниско, Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка

Researcher ID AAU-5856-2021

Кандидатка педагогічних наук, доцентка, доцентка кафедри теорії й методики фізичного виховання, адаптивної та масової фізичної культури Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка (Полтава, Україна)

Яна Демус, Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка

Викладачка кафедри теорії й методики фізичного виховання, адаптивної та масової фізичної культури Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка (Полтава, Україна)

Посилання

Honcharova, N. O. (2019). Vizualizatsiia navchalnoi informatsii cherez vykorystannia tekhnolohii dopovnenoi realnosti [Visualization of learning information through the use of augmented reality technology]. Informatsiini tekhnolohii v kulturi, mystetstvi, osviti, nautsi, ekonomitsi ta biznesi. Kyiv, Vydavnychyi tsentr KNUKiM, 226–229 [in Ukrainian].

Hreida, N. B., Hrytsai, O. S. & Krendelieva, V. U. (2011). Korektsiia postavy pidlitkiv zasobamy fizychnoi reabilitatsii [Correction of the posture of teenagers by means of physical rehabilitation]. Slobozhanskyi naukovo-sportyvnyi visnyk. – Slobozhanskyi herald of science and sport. Vyp. 4, 119–123. [in Ukrainian].

Kaiukova T. Fitbol-himnastyka. Metodyka provedennia zaniat fitbol-himnastykoiu z ditmy doshkilnoho viku. Rukhlyvi ihry z fitbolom : metod. Rekomendatsii [Fitball Gymnastics. Methods of carrying out fitball exercises with pre-school children. Mobile games with fitball: method. recommendations]. Retrieved from: http://detkam.in.ua/fitbol-gimnastika--metodika-provedennya-zanyate-fitbol-gimnast.html [in Ukrainian].

Kornosenko, O. K., Danysko, O. V. & Demus, Ya. V. (2022). Fitbol-himnastyka pry porushenniakh postavy : nauk.-metod. posib. z dopovnenoiu realnistiu [Fitball gymnastics for posture disorders: science. method. manual. with augmented reality]. Poltava: PNPU imeni V. H. Korolenka. Retrieved from: https://doi.org/ 10.33989/978-966-2538-77-9 [in Ukrainian].

Kornosenko, O. K. (2020). Ozdorovchyi fitnes: teoriia i praktyka : navch.-metod. posib. [Wellness fitness: theory and practice: learning.-method. manual]. Poltava: Simon [in Ukrainian].

Kotsur, N. I. & Tovkun, L. P. (2019). Porushennia postavy v uchniv serednoho shkilnoho viku ta yii korektsiia zasobamy fizychnoi reabilitatsii [Posture disorders in middle school students and their correction means of physical rehabilitation]. Molodyi vchenyi – Young Scientist, Vol. 4.1 (68.1), 47–52 [in Ukrainian].

Lytvynova, S. H., Burov, O. Yu. & Semerikov, S. O. (2020). Kontseptualni pidkhody do vykorystannia zasobiv dopovnenoi realnosti v osvitnomu protsesi [Сonceptual approaches to the use of augmented reality means within the educational process]. Suchasni informatsiini tekhnolohii ta innovatsiini metodyky navchannia v pidhotovtsi fakhivtsiv: metodolohiia, teoriia, dosvid, problemy – Modern informational technologies and innovative methods in professional training: methodology, theory, experience, problems, Vol. 55, 46–62. DOI: https://doi.org/10.31652/2412-1142-2020-55-46-62 [in Ukrainian].

Modlo, Ye. O., Iechkalo, Yu. V., Semerikov, S. O., Tkachuk, V. V. (2017). Vykorystannia tekhnolohii dopov-nenoi realnosti u mobilno oriientovanomu seredovyshchi navchannia VNZ [Using technology of augmented reality in a mobile-based learning environment of the higher educational institution]. Naukovi zapysky. Seriia: Problemy metodyky fizyko-matematychnoi i tekhnolohichnoi osvity. Kropyvnytskyi: RVV TsDPU im. V. Vynnychenka, Vyp. 11. Chар. 1, 93–100. Retrieved from: https://phm.cuspu.edu.ua/ojs/index.php/ NZPMFMTO/ article/viewFile/1115/1094 [in Ukrainian].

Novikova, L. (2021). Samootsinka stanu zdorovia naselennia Ukrainy: pres-reliz. [Self-assessment of the health status of the population of Ukraine: press release.]. Kyivskyi mizhnarodnyi instytut sotsiolohii. Sotsiolohichni ta marketynhovi doslidzhennia. Retrieved from: https://www.kiis.com.ua/?lang= ukr&cat=reports&id=943&page=1&t=6 [in Ukrainian].

Downloads

Опубліковано

11.09.2023

Номер

Розділ

БІОМЕХАНІЧНІ, ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА КОНСТРУКТОРСЬКІ РОЗРОБКИ У ФІЗИЧНОМУ ВИХОВАННІ ТА СПОРТІ