ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ХАРКІВСЬКОЇ ГУМАНІТАРНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ АКАДЕМІЇ В АСПЕКТІ ВИКОРИСТАННЯ НА ЗАНЯТТЯХ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Автор(и)

  • Олена Школа Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради https://orcid.org/0000-0003-3013-0423
  • Валерій Жамардій Полтавський державний медичний університет https://orcid.org/0000-0002-3579-6112
  • Ігор Пелешенко Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради https://orcid.org/0000-0001-7189-8303
  • Дмитро Сичов Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради https://orcid.org/0000-0002-5195-4301

DOI:

https://doi.org/10.58407/visnik.232016

Ключові слова:

інформаційно-комунікаційні технології, дистанційна освіта, здобувачі вищої освіти, освітні платформи

Анотація

В статті розглядаються сучасні аспекті використання інформаційно-комунікаційних технологій в процесі дистанційних занять здобувачів вищої освіти. Інформаційно-комунікаційні технології збільшують можливості постановки навчальних завдань і управління процесом їх виконання та дозволяють якісно здійснювати контроль діяльності здобувачів вищої освіти, забезпечуючи при цьому гнучкість керування освітнім процесом.
Мета роботи полягає в підвищенні інтересу здобувачів вищої освіти до нових сучасних методів дистанційного навчання та використання інформаційно-комунікаційних технологій в освітньому просторі.
Методологія. Було проведено анкетування серед здобувачів вищої освіти першого та другого курсів факультету фізичного виховання та мистецтв спеціальності 017 Фізична культура і спорт. Здобувачі вищої освіти протягом чотирьох місяців дистанційного навчалися на декількох сучасних онлайн платформах які дали певні результати.
Наукова новизна полягає в тому, що теоретично обґрунтовано та розроблено методику застосування інформаційно-комунікаційних технологій в освітньому процесі здобувачів вищої освіти.
Висновки. На думку здобувачів вищої освіти завдяки використанню сучасних інформаційно-комунікаційних технологій процес навчання стає більш доступним, що дає змогу вплинути на рівень їх знань в процесі дистанційних освіти. Використання дистанційних освітніх технологій в освітньому процесі Комунального закладу «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради значно розширює методи та форми організації самостійної індивідуальної та групової діяльності здобувачів вищої освіти, що стає доповненням до традиційних. А інформаційно-комунікаційні технології, що реалізуються в середовищі дистанційного навчання академії, дають можливість здобувачам вищої освіти реалізувати вимоги компетентного підходу в освіті.

Біографії авторів

Олена Школа, Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради

Scopus-Author ID 57215532410
Scopus-Author ID 57217889071
Кандидат педагогічних наук, професор, завідувач кафедри фізичного виховання та спортивного вдосконалення, Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради (Харків, Україна)

Валерій Жамардій, Полтавський державний медичний університет

Scopus-Author ID 57202811871
Доктор педагогічних наук, доцент, доцент кафедри фізичної та реабілітаційної медицини, Полтавський державний медичний університет (Полтава, Україна)

Ігор Пелешенко, Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради

Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри фізичного виховання та спортивного вдосконалення, Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради (Харків, Україна)

Дмитро Сичов, Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради

Викладач кафедри фізичного виховання та спортивного вдосконалення, Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради (Харків, Україна)

Посилання

Andrushchenko, V. P., Bekh, I. D. & Voloshchuk, I. S. (2009). Pedahohika vyshchoi shkoly. [Pedagogy of high school]. Kyiv: Pedahohichna dumka [in Ukrainian].

Boiko, N. I. (2007) Orhanizatsiia samostiinoi roboty studentiv vyshchykh navchalnykh zakladiv v umovakh zastosuvannia informatsiino-komunikatsiinykh tekhnolohii: dys. … kand. ped. nauk za spets. 13.00.04. [Organization of independent work of students of higher educational institutions in the conditions of application of information and communication technologies: diss. … cand. ped. of science for special 13.00.04]. Kyiv [in Ukrainian].

Busel, V. T. (2009). Velykyi tlumachnyi slovnyk suchasnoi ukrainskoi movy (z dod., dopov.). [Large explana-tory dictionary of modern ukrainian language (with additions)]. Kyiv [in Ukrainian].

Honcharenko, S. U. (2000). Profesiina osvita: slovnyk. [Vocational education: dictionary]. Kyiv [in Ukrainian].

Hurevych, R. S., Kademiia, M. Yu. & Koziar, M. M. (2011). Informatsiini tekhnolohii navchannia : intehrovanyi pidkhid. [Information technologies of education: an integrated approach]. Lviv [in Ukrainian].

Dvornikova, N. (2009). Pedahohichni umovy modernizatsii navchalno-vykhovnoho protsesu u VNZ: avtoref. dys. ... kand. ped. nauk za spets. 13.00.04. [Pedagogical conditions of modernization of educational process in high school: author's ref. dis. ... cand. ped. science for special. 13.00.04]. Kyiv [in Ukrainian].

Entsyklopediia osvity. (2008). Akademiia pedahohichnykh nauk Ukrainy. Za red. V. H. Kremenia. [Encyclopedia of education. Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine. Under the editorship V. G. Kremenya]. Kyiv[in Ukrainian].

Zhaldak, M. I. (1991). Problemy informatyzatsii navchalnoho protsesu v shkoli ta VUZi. Suchasna informatsiina tekhnolohiia v navchalnomu protsesi: zbirnyk naukovykh prats. [Problems of informatization of the educational process in schools and universities]. Modern information technology in the educational process: a collection of scientific papers [in Ukrainian].

Kademiia, M. Yu., & Shakhina, I. Yu. (2011). Informatsiino-komunikatsiini tekhnolohii v navchalnomu protsesi: navchalnyi posibnyk. [Information and communication technologies in the educational process: study guide]. Vinnytsia [in Ukrainian].

Prysiazhniuk, Yu. S. (2010). Rozvytok metodychnoi kompetentnosti vykladachiv dystsyplin humanitarnoho tsyklu u systemi pisliadyplomnoi osvity: dys. … kand. ped. nauk zi spets. 13.00.04. [Development of methodological competence of teachers of humanitarian cycle disciplines in the postgraduate education system: thesis. ... candidate ped. sciences with special 13.00.04]. Kyiv [in Ukrainian].

Fitsula, M. M. (2006). Pedahohika vyshchoi shkoly: navchalnyi posibnyk. [Higher school pedagogy: study guide]. Kyiv [in Ukrainian].

Downloads

Опубліковано

11.09.2023

Номер

Розділ

БІОМЕХАНІЧНІ, ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА КОНСТРУКТОРСЬКІ РОЗРОБКИ У ФІЗИЧНОМУ ВИХОВАННІ ТА СПОРТІ