ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.58407/visnik.232021

Ключові слова:

педагогічна діяльність, професійна підготовка, вчитель, майбутній вчитель, фізична культура

Анотація

Для успішної професійної діяльності майбутньому фахівцю необхідно опановувати глибокі знання з теоретичних та практичних дисциплін – педагогіки спорту, методики фізичного виховання, методики викладання, побудови занять, володіти необхідними організаторськими навичками. Професійна підготовка вчителя, його особистість, без сумніву, займають одне з головних місць в системі педагогічної освіти. Професіоналізм спеціаліста є однією із найбільш суттєвих його характеристик. Успішність роботи вчителя фізичної культури залежить саме від рівня професіоналізму.
У психологічній структурі педагогічної діяльності дослідники виділяють конструктивний, організаційний, комунікативний та гностичний компоненти. Можна виділити конструктивну, комунікативну, організаційну, гностичну складові діяльності вчителя фізичної культури.
Професійно-педагогічну діяльність слід розглядати, виходячи з особистісної харак-теристики вчителя, покликаного виконувати свої професійно-педагогічні функції. Функціо-нальні уміння майбутніх вчителів фізичної культури, їх розвиток є багатоаспектним процесом, своєрідність якого полягає у механізмах управління та регулювання активності школяра в ході здійснення ним фізичної діяльності.
Важливими аспектами педагогічної діяльності є ціле покладання, характеристика пізнавальних потреб та мотивів, управління, комплексний метод управління станом та активністю учнів. Важливим елементом педагогічної діяльності є педагогічна задача.
Метою статті є аналіз педагогічних аспектів професійної підготовки майбутніх вчителів фізичної культури.
Методологічною основою статті є філософські, психологічні, педагогічні теорії та положення, які розкривають концептуальні підходи щодо досліджуваної проблематики.
Наукова новизна полягає у тому, що у статті розглянуто методологічні та педагогічні аспекти професійної діяльності вчителя фізичної культури. Виявлені характерні ознаки та функції, компоненти, складові її реалізації.
Висновки. Педагогічна діяльність характеризується на рівні таких категорій як: учень, учитель, навчальна інформація. Основним результатом педагогічної діяльності є розвиток особистості учня, його здібностей та компетентності. Отже, важливою умовою успішного освоєння педагогічної діяльності є формування у студентів правильного уявлення про її зміст та структуру.

Біографії авторів

Оксана Сагач, Чернігівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені К. Д. Ушинського

Доктор педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки, корекційної освіти та менеджменту Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені К. Д. Ушинського (Чернігів, Україна)

Наталія Разумейко, Академія Державної пенітенціарної служби

Researcher ID AAC-5633-2021
Scopus-Author ID 56480784600
Кандидат педагогічних наук, доцент, начальник кафедри педагогіки та гуманітарних дисциплін, Академія Державної пенітенціарної служби (Чернігв, Україна)

Посилання

Balsevich, V. K. (1999) Perspektivi razvitiya obshchei teorii i tekhnologii sportivnoi podgotovki i fizicheskogo vospitaniya [Prospects for the development of the general theory and technologies of sports training and physical education] Teoriya i praktika fizichnoї kulturi – Theory and practice of physical culture. № 4. P. 21–28 [in Ukrainian].

Buhaienko, T. V. (2018) Indyvidualnist i styl uchytelia fizychnoi kultury : navch.-metod. posib. [Individuality and style of the physical culture teacher: educational and methodological manua]. Sumy, Ukraine. [in Ukrainian].

Vulfov, B. Z. (2015) Pedahohika. Dydaktychni ihry yak metod navchannia [Pedagogy. Didactic games as a teaching method]. Retrieved from: https://stud.com.ua/46760/pedagogika/didaktichni_igri_ metod_navchannya

Hurevych P. S. (1999) Psykholohyia. [Psychology]. Moscow, Russia [in Russian].

Erasov, B. S. (1994) Sotsyalnaia kulturolohyia [Sotsyalnaia kulturolohyia]. Moscow [in Russian].

Zymniaia, Y. A. (2002) Pedahohycheskaia psykholohyia [Pedagogical psychology]. Moscow [in Russian].

Kovalchuk, V. A. (2003) Metodychni osnovy rozv’iazannia sotsialnopedahohichnykh zadach u protsesi pidhotovky maibutnikh uchyteliv [Methodological foundations for the development of social and pedagogical tasks in the process of training future teachers]. Visnyk Zhytomyrskoho derzhavnoho universytetu imeni Ivana Franka – Bulletin of Zhytomyr Ivan Franko State University, №12. рр. 70–73 [in Ukrainian].

Kuzmina, N. V. (1980) Ponyatie «pedagogicheskaya sistema» i kriterii ee otsenki [The concept of «pedagogical system» and its evaluation criteria]. Metodyi sistemnogo pedagogicheskogo issledovaniya – Methods of systematic pedagogical research. Р. 10. [in Russian].

Markova A. K. (1996) Psihologiya professionalizma [Psychology of professionalism]. Moscow [in Russian].

Meshko, H. M. (2010) Vstup do pedahohichnoi profesii : navchalnyi posibnyk [Introduction to the teaching profession: study guide]. Kyiv: «Akademvydav» [in Ukrainian].

Naumchuk, V. I. (2002) Profesiina pidhotovka maibutnikh vchyteliv fizychnoi kultury v protsesi samostiinoi roboty zi sportyvnykh ihor [Professional training of future physical culture teachers in the process of independent work on sports games]. Ternopil, Ukraine. [in Ukrainian].

Pechko, O. M. (2015) Formuvannia profesiinoho myslennia maibutnikh uchyteliv fizychnoi kultury zasobamy pedahohichnykh sytuatsii [Formation of professional thinking of future physical culture teachers by means of pedagogical situations]. Zhytomyr [in Ukrainian].

Sahach, O. M. (2020). Teoretychni zasady neperervnoho profesiinoho zrostannia maibutnikh vchyteliv fizychnoi kultury [Theoretical principles of continuous professional growth of future physical education teachers]. Visnyk Natsionalnoho universytetu «Chernihivskyi kolehium» imeni T. H. Shevchenka – Bulletin of the «Chernihiv Collegium» National University named after T. G. Shevchenko. №10(166) рр. 177–181 [in Ukrainian].

Tomashchuk O., & Shandruk R. Formuvannia umin u maibutnikh uchyteliv fizychnoi kultury rozv’iazuvaty profesiini sytuatsii [Formation of skills of future physical culture teachers to solve professional situations]. Retrieved from: http : // naukam. triada. in. Ua / index.php / konferentsiji / sorokova-vseukrajinska-praktichno-piznavalna-internet-konferentsiya [in Ukrainian].

Chistyakova E. G., & Fedotova G. A. (2013). Formirovanie professionalno znachimyih kachestv buduschego bakalavra pedagogiki profil «Fizicheskaya kultura» [Formation of professionally significant qualities of the future bachelor of pedagogy «Physical culture» profile]. Novgorod: NovGU [in Russian].

Downloads

Опубліковано

11.09.2023

Номер

Розділ

ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ З ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ТА СПОРТУ