СТРУКТУРНІ КОМПОНЕНТИ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ТУРИСТСЬКО-КРАЄЗНАВЧОЇ РОБОТИ В НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.58407/visnik.232022

Ключові слова:

туристсько-краєзнавча діяльність, майбутні вчителя фізичної культури, компоненти готовності, о ціночні критерії, показники, рівні

Анотація

На основі теоретичного аналізу науково-педагогічної літератури в статті з’ясовано структурні компоненти готовності майбутніх учителів фізичної культури до організації туристсько-краєзнавчої роботи в навчальних закладах, досліджено різні методи оцінювання критеріїв формування готовності майбутніх фахівців. На основі аналізу спеціальної літератури визначені компоненти готовності майбутніх учителів фізичної культури до туристсько-краєзнавчої діяльності, а саме: мотиваційний, когнітивний, діяльнісний і рефлексивний. Розроблені критерії, показники і рівні готовності майбутніх учителів фізичної культури до туристсько-краєзнавчої діяльності у процесі їх фахової підготовки. Встановлено відповідність кожного критерія готовності майбутніх учителів фізичної культури до туристсько-краєзнавчої діяльності показникам, які відображають якісну й кількісну характеристику її компетенцій.
Мета дослідження – визначити динаміку рівнів компонентів готовності майбутніх учителів фізичної культури до організації туристсько-краєзнавчої діяльності в процесі фахової підготовки.
Методологія дослідження передбачає використання комплексу методів загально-наукових методів (аналіз, синтез, систематизація), педагогічний експеримент, педагогічне тестування, математичної статистики і відображає взаємозв’язок методологічних підходів до вивчення поняття процесу формування компонентів готовності майбутніх учителів фізичної культури до організації туристсько-краєзнавчої діяльності в навчальних закладах.
Наукова новизна. Визначена динаміка сформованості готовності майбутніх учителів фізичної культури до організації туристсько-краєзнавчої діяльності та експериментально перевірена ефективність їх процесу навчання з дисциплін туристичного і краєзнавчого циклу.
Висновки. Здобувачі вищої освіти фізкультурних спеціальностей повинні мати сформовану готовність до організації і реалізації теоретичних знань, практичних навичок з туристсько-краєзнавчих дисциплін. Результати педагогічного експерименту свідчать про ефективність запропонованих засобів і методів на сформованість компонентів готовності майбутніх учителів фізичної культури до використання туризму і краєзнавства в навчальних закладах.

Біографії авторів

Ігор Синіговець, Національний університет «Чернігівська політехніка»

Researcher ID ААС-7649-2020
Кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент кафедри фізичної реабілітації, Національний університет «Чернігівська політехніка» (Чернігів, Україна)

Лариса Синіговець, Глухівський національний університет імені Олександра Довженка

Асистент кафедри теорії і методики фізичного виховання, Глухівський національний університет імені Олександра Довженка (Глухів, Україна)

Вололимир Філіпов, Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка

Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри спорту, Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка (Чернігів, Україна)

Посилання

Dudorova, L. Yu. (2014). Formuvannya hotovnosti maybutnikh uchyteliv do orhanizatsiyi shkilʹnoho turyzmu (teoretyko-metodychnyy aspekt) [Formation of readiness of future teachers to organize school tourism (theoretical and methodological aspect)] [Electronic resource]: monograph. Vinnytsia: «Nilan-LTD». 424 p. Retrieved from URL : https://er.knutd.edu.ua/bitstream/123456789/913/1/20160203_106.pdf [in Ukrainian].

Brychuk, M. S., Dmytruk S. V., & Dedukh M. O. Metodychni rekomendatsiyi do samostiynoyi roboty studentiv fakulʹtetu zdorov’ya, fizychnoho vykhovannya ta turyzmu z dystsypliny «Metodyka turyst·sʹko-krayeznavchoyi roboty v shkoli». (2022). [Methodological recommendations for the independent work of students of the Faculty of Health, Physical Education and Tourism in the discipline «Methodology of tourism and local history work at school»] [Electronic resource]. Kyiv : NUFVSU. 58 p. URL : Методичка_МТКР в школі_2022. docx туризм і краєзнавство.pdf. [in Ukrainian].

Mulyk, K. V., & Nosko, M. O. (2015). Dyferentsiyovanyy pidkhid do pidhotovky fakhivtsiv zi sportyvno-ozdorovchoho turyzmu dlya roboty z ditʹmy, pidlitkamy ta student·sʹkoyu moloddyu. [Differentiated approach to the training of specialists in sports and health tourism to work with children, adolescents and student youth]. Visnyk Chernihivsʹkoho natsionalʹnoho pedahohichnoho universytetu imeni T. H. Shevchenka – Bulletin of the Chernihiv National Pedagogical University named after T. G. Shevchenko. No. 129. Vol. II. P. 217-222. [in Ukrainian].

Pangelova, N. E., & Pangelov, B. P. (2015). Teoretyko-metodychni zasady turyst·sʹko-krayeznavchoyi roboty u vyshchykh navchalʹnykh zakladakh [Electronic resource] [Theoretical and methodological principles of tourism and local history work in higher educational institutions]: educational and methodological manual. Pereyaslav-Khmelnytskyi : FOP Lukashevich O. M. 202 p. Retrieved from URL : http://ephsheir.uhsp.edu.ua/ bitstream/ handle/8989898989/37145.pdf [in Ukrainian].

Rossoha A., & Kravets M. (2019). Kryteriyi, pokaznyky ta rivni hotovnosti maybutnikh uchyteliv fizychnoyi kulʹtury do krayeznavchoyi diyalʹnosti [Criteria, indicators and levels of readiness of future teachers of physical education for local studies] [Electronic resource]. Pedahohika – Pedagogy. Vol. 44. Issue 2. 161-172. Retrieved from URL : http://ephsheir.uhsp.edu.ua/bitstream/handle/8989898989/5668/Rozsokha_Kryterii_ pokaznyky_ rivni.pdf. [in Ukrainian].

Chalii, L. V. (2017). Formuvannya hotovnosti maybutnikh uchyteliv fizychnoyi kulʹtury do orhanizatsiyi pozaklasnoyi roboty z turyzmu [Electronic resource] [Formation of readiness of future teachers of physical education to organize extracurricular work on tourism]. Candidate’s thesis : Rivne : State Humanities University. 24 p. Retrieved from URL : http://www.rshu.edu.ua/images/afto/d_003.pdf [in Ukrainian].

Downloads

Опубліковано

11.09.2023

Номер

Розділ

ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ З ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ТА СПОРТУ