РУХОВА АКТИВНІСТЬ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЗВО МВС УКРАЇНИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.58407/visnik.232026

Ключові слова:

добові енерговитрати, здобувач вищої освіти, здоров’я, поліцейський, рухова активність, спеціальна фізична підготовка

Анотація

Мета статті: визначити індекс рухової добової активності та енерговитрати здобувачів вищої освіти ЗВО МВС України в сучасних умовах навчання.
Методологія. Для досягнення мети та вирішення завдань дослідження використано комплекс сучасних загальнонаукових методів: теоретичні (метод концептуально-порівняльного аналізу, структурно-системного аналізу, синтезу, узагальнення); емпіричні (анкетування, тестування, педагогічне спостереження), методи математичної статистики. За допомогою теоретичних методів систематизували й узагальнювали інформацію стосовно досліджуваних об’єкта та предмета, зіставляли наявні теоретичні підходи та методи визначення рівня рухової активності. Для визначення індексу рухової активності та добових енерговитрат здобувачів вищої освіти використано Фремінгемську методику, яка ґрунтується на реєстрації видів діяльності протягом доби. Методи математичної статистики застосовували для коректного опрацюванню отриманих результатів. Наукова новизна. Наукова новизна дослідження полягає у визначенні й аналізі рівнів добової рухової активності та добових енерговитрат здобувачів вищої освіти ЗВО МВС України в сучасних умовах навчання та пошук перспективних напрямів їх підвищення.
Висновки. На підставі здійснених досліджень визначено та проаналізовано рівні, індекс рухової активності й добові енерговитрати здобувачів вищої освіти ЗВО МВС України в сучасних умовах навчання. Констатовано, що індекс рухової активності майбутніх правоохоронців становить 32.68±0.45 бала, добові енерговитрати – 2537±33.9 ккал. Одержані результати засвідчують недостатній рівень рухової активності курсантів і вимагають введення новацій, які б сприяли підвищенню мотивації до занять фізичними вправами та рівня рухової активності.
Перспективи подальших досліджень полягають у здійсненні порівняльного аналізу індексу рухової активності та добових енерговитрат курсантів ЗВО МВС України під час різних етапів навчання.

Біографії авторів

Валентин Бондаренко, Національна академія внутрішніх справ

ResearcherID AAW-8302-2020
Scopus – Author ID 57203248427
Доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри спеціальної фізичної підготовки Національної академії внутрішніх справ (Київ, Україна)

Стефан Решко, Національна академія внутрішніх справ

Професор, професор кафедри спеціальної фізичної підготовки Національної академії внутрішніх справ (Київ, Україна)

Олександр Кузенков, Національна академія внутрішніх справ

Доцент кафедри спеціальної фізичної підготовки Національної академії внутрішніх справ (Київ, Україна)

Олександр Тихий, Національна академія внутрішніх справ

Старший викладач кафедри спеціальної фізичної підготовки Національної академії внутрішніх справ (Київ, Україна)

Посилання

Andrieieva, Olena & Sadovskyi, Oleksii (2016). Rukhova aktyvnist yak skladova rekreatsiinoi kultury studentiv [Motor activity as a component of students' recreational culture]. Teoriia i metodyka fizychnoho vykhovannia i sportu, Theory and methodology of physical education and sports. 1, 19–22.

Bondarenko, V.V., Khudiakova, N.Yu., Davyhora, Yu.I., & Rusanivaskyi, S.V. (2020). Formuvannia profe-siinykh umin i navychok u maibutnikh pravookhorontsiv pid chas fakhovoi pidhotovky [Formation of professional skills and abilities of future law enforcement officers during professional training]. Osvita ta rozvytok obdarovanoi osobystosti, Education and development of a gifted personality, 4, 37-44 [in Ukrainian].

Bondarenko, V. V., Danylchenko, V. A., Khudiakova, N. Yu. & Krymets, O. I. (2019). Metodolohichni pidkhody do profesiinoho navchannia maibutnikh pratsivnykiv patrulnoi politsii. [Methodological approaches to professional training of future patrol police officers] Pedahohichni innovatsii: idei, realii, perspektyvy, Pedagogical innovations: ideas, realities, prospects, 2, 80–88 [in Ukrainian].

Bondarenko, V.V., Prontenko, K.V., & Reshko, S.M. (2019). Dynamika vlastyvostei uvahy pratsivnykiv patrulnoi politsii na etapi profesiinoho stanovlennia [Dynamics of properties of attention of patrol police officers at the stage of professional development]. Yurydychna psykholohiia, Legal psychology, 1, 84-92. [in Ukrainian].

Bondarenko, V. V., Radziievskyi, R. M. & Krymets, O. I. (2019). Dynamika pokaznykiv fizychnoi pidhotov-lenosti pratsivnykiv patrulnoi politsii na etapi profesiinoho stanovlennia. [Dynamics of indicators of physical fitness of patrol police officers at the stage of professional development]. Naukovyi chasopys Natsionalnoho pedahohichnoho universytetu imeni M. P. Drahomanova. Scientific journal of the National Pedagogical University named after MP Drahomanov, 8 (116) 19, 14-21 [in Ukrainian].

Bondarenko, V., Martyshko, A. & Khudiakova, N. (2022). Fizychne vykhovannia v zakladakh vyshchoi osvity MVS Ukrainy [Physical education in institutions of higher education of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine]. Kyiv : Nats. akad. vnutr. sprav, FOP Kandyba T.P. Retrieved from: http://surl.li/dhsqn [in Ukrainian].

Bondarenko, V., Siahrovets, V. & Rusanivskyi, S. (2020). Profesiine samovdoskonalennia pravookhorontsiv u konteksti reformuvannia osvity systemy MVS Ukrainy. [Professional self-improvement of law enforcement officers in the context of reforming the education system of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine]. Pedahohichni innovatsii: idei, realii, perspektyvy, Pedagogical innovations: ideas, realities, prospects, 2 (25), 83–90 http://surl.li/dhsqn [in Ukrainian].

Bondarenko, V. V., Didkovskyi, V. A. & Khudiakova, N. Yu. (2020). Zarubizhnyi dosvid vyznachennia rivnia fizychnoi pidhotovlenosti pratsivnykiv pravookhoronnykh orhaniv [Tekst] : analit. оhliad. [Foreign experience in determining the level of physical training of law enforcement officers [Text]: analyst. Review. Kyiv : Nats. akad. vnutr. Sprav. Retrieved from http://elar.naiau.kiev.ua/bitstream/123456789/4907/1/%D0%9B%D0% B8%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%BD%20%D0%92.%20% D0%92..pdf

Yopa, T. V. & Permyakov, O.A. (2020) Aktyvizatsiia rukhovoi aktyvnosti studentskoi molodi v umovakh pandemii [Activation of motor activity of student youth in the conditions of a pandemic]. Imidzh suchasnoho pedahoha, Image of a modern teacher, 6(195), 46–49. [in Ukrainian].

Kobyakov, Yu. P. (2004). Dvigatelnaya aktivnost studentov: struktura. normy. Soderzhaniye [Motor activity of students: structure, norms, content]. Teoriya i praktika fizicheskoy kultury, Theory and practice of physical culture, 5, 44–46. [in Russian].

Kryvoruchko, S. M. & Samokhin, O. O. (2022). Vplyv rukhovoi aktyvnosti na stan zdorovia ta yakist zhyttia zdobuvachiv vyshchoi osvity [The influence of physical activity on the state of health and quality of life of students of higher education]. Naukovyi chasopys Natsionalnoho pedahohichnoho universytetu imeni M. P. Drahomanova, Scientific journal of the National Pedagogical University named after MP Drahomanov, 11(157), 90–95. Retrieved from : https://doi.org/10.31392/NPU-nc.series15.2022.11(157).21 [in Ukrainian].

Krutsevych, T.Yu., Vorobiov, M. I. & Bezverkhnia, H. V. (2011). Kontrol u fizychnomu vykhovanni ditei, pidlitkiv i molodi [Control in the physical education of children, adolescents and youth]. Kyiv: Olimp. lit. [in Ukrainian].

Lazorenko, S. A. Riven rukhovoi aktyvnosti uchnivskoi molodi vyshchykh navchalnykh zakladiv Sumshchyny. [The level of motor activity of students of higher educational institutions of Sumy region]. Slobozhanskyi naukovo-sportyvnyi visnyk, Slobozhan scientific and sports bulletin, 4, 34–37 [in Ukrainian].

Redkina, M. A. (2020). Metodyka vyznachennia indyvidualnoi rukhovoi aktyvnosti studentiv u protsesi fizychnoho vykhovannia [The method of determining the individual motor activity of students in the process of physical education]. Abstract of PhD thesis. Kyiv, 20 [in Ukrainian].

Bondarenko, V.V., Reshko, S.M. & Bykova, H.V. (et al.). (2021). Rozvytok fizychnykh yakostei zdobuvachiv vyshchoi osvity ZVO MVS Ukrainy [Development of physical qualities of applicants for higher education of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine]. Kyiv: Nats. akad. vnutr. sprav [in Ukrainian].

Semenova, Nataliia & Mahlovanyi Anatolii. (2012). Kharakterystyka rivnia dobovoi rukhovoi aktyvnosti studentok I – II kursiv medychnoho koledzhu. [Characterization of the level of daily motor activity of female students of the I-II courses of the medical college]. Moloda sportyvna nauka Ukrainy. Young sports science of Ukraine 4, 136-142.

Shudrenko, I. V. (2016) Osnovy okhorony pratsi [Basics of labor protection]. Zhytomyr : Vydavets, O. O. Yevenok. [in Ukrainian].

Downloads

Опубліковано

11.09.2023

Номер

Розділ

СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ЗДОРОВ'Я ТА ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ У ПЕДАГОГІЧНІЙ ОСВІТІ