РЕАЛІЗАЦІЯ ТВОРЧОГО ПІДХОДУ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ СЕНСОРНОГО РОЗВИТКУ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.58407/visnik.232028

Ключові слова:

сенсорне виховання, діти з особливими потребами

Анотація

В статті представлено шляхи реалізації творчого підходу до організації сенсорного розвитку дітей дошкільного віку з особливими освітніми потребами у закладах дошкільної освіти. Окрім суто організаційного аспекту, творча самореалізація вихователя закладу дошкільної освіти передбачає й діяльнісний аспект, який виражається у практиці здійснення професійної діяльності педагога. Реалізація творчого підходу відбувалася шляхом розробки авторських занять з сенсорного виховання та створення предметного наповнення відповідного сенсорного середовища.
Мета роботи представити результати реалізації творчого підходу впровадженого у закладі дошкільної освіти у організації сенсорного розвитку дітей з особливими освітніми потребами.
Методологія. Реалізація творчого підходу проводилася з дітьми середнього дошкільного віку (п’яти років) з особливими освітніми потребами (послаблений зір) у закладі дошкільної освіти. У практичній роботі впроваджено авторські заняття та створене предметне наповнення сенсорного середовища (сенсорна кімната, сенсорний куточок, сенсорні дошки, іграшки для розвитку дрібної моторики, сенсорні килимки, сенсорні басейн, бізіборди, звукові інструменти, тощо).
Наукова новизна одержаних результатів полягає у розширенні та доповненні наукових відомостей про особливості сенсорного розвитку дітей дошкільного віку з особливими освітніми потребами.
Висновки. Реалізація творчого підходу шляхом розробки предметно-просторового середовища дозволила підвищити якість сенсорного виховання дітей дошкільного віку з особливими освітніми потребами.
Практичне значення роботи полягає у розробці, створенні і предметному наповненні корекційно-розвивального середовища, яке активно використовується у сенсорному розвитку дітей з особливими освітніми потребами.

Біографії авторів

Галина Куртова, Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка

Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри спорту, Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т.Г.Шевченка (Чернігів, Україна)

Юрій Гришко, Школа І-ІІІ ступенів № 150 м. Києва

Кандидат педагогічних наук, директор школи І-ІІІ ступенів № 150 м. Києва (Київ, Україна)

Наталія Давидова, Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка

Кандидат педагогічних наук, старший викладач, Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка (Чернігів, Україна)

Посилання

Kompanetsʹ N. & Lytsenko I. (2018) Modeling the individual development of a child with special educational needs in inclusive conditions CEI. Kyiv : I-nt spec. of pedagogy of the National Academy of Sciences of Ukraine [in Ukrainian].

Kurtova G., Arhіpov O., Korop M., Gamov V., Vertel O. (2017) Determining the attitude of future physical education teachers to professional activity in an inclusive classroom. Bulletin of the Chernihiv National Pedagogical University [in Ukrainian].

Nosko Yu. M., Kurtova G.YU., Davydova N. A. (2022) Improvement of sensory education of preschool children. Bulletin of the Chernihiv National Pedagogical University [in Ukrainian].

Nosko Yu., Serhiienko L., Kurtova G., Hryshko L. (2021) Theoretical and methodological principles of sensory development of preschoolers with special educational needs. Pedagogical sciences: theory, history, innovative technologies. [in Ukrainian].

Pysarchuk O.T. (2017) Problems of the content of training future educators of preschool education institutions to work in the conditions of inclusion / O. T. Pysarchuk. Pedagogy of creative personality formation in higher and secondary schools [in Ukrainian].

Shyshlova I. O. (2019) Health physical culture and sports in raising the emotional tone of participants in the process of social adaptation of children with special educational needs in the conditions of inclusive education. Collection of scientific papers, Kharkiv [in Ukrainian].

Downloads

Опубліковано

11.09.2023

Номер

Розділ

СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ЗДОРОВ'Я ТА ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ У ПЕДАГОГІЧНІЙ ОСВІТІ