ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ СПОРТСМЕНІВ У КУЛЬОВІЙ СТРІЛЬБІ

Автор(и)

  • Володимир Філіпов Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка https://orcid.org/0000-0002-8371-883X
  • Лариса Гришко Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського https://orcid.org/0000-0001-8124-715X
  • Дмитро Смалюга КПНЗ ЧМР

DOI:

https://doi.org/10.58407/visnik.232033

Ключові слова:

психологічна підготовка, кульова стрільба

Анотація

В статті розглянуто теоретичні основи психологічної підготовки спортсменів вищої спортивної майстерності у кульовій стрільбі. Проаналізовано останні наукові дослідження та публікації. Визначено шляхи оптимізації психологічної підготовки спортсменів у кульовій стрільбі.
Мета роботи Теоретично обґрунтувати шляхи оптимізації системи психологічної підготовки в кульовій стрільбі на основі урахування психофізичних особливостей спортсменів.
Завдання дослідження
1. Вивчити інформацію літературних джерел в аспекті оптимізації системи психологічної підготовки стрільців-спортсменів вищої спортивної кваліфікації.
2. Визначити шляхи оптимізації психологічної підготовки стрільців спортсменів.
Методологія Аналіз та узагальнення науково-методичної літератури. Було опрацьовано літературу за кількома напрямками: загальна теорія підготовки спортсменів, особливості психологічної підготовки в спортивній стрільбі та вплив психологічної підготовленості на ефективність змагальної діяльності, методи та методика покращення психологічних якостей спортсменів.
Наукова новизна В результаті дослідження підтверджено дані про важливість психологічної підготовки в кульовій стрільбі для спортсменів вищої спортивної кваліфікації, доповнено відомості про обумовленість застосування даних методик індивідуально-психологічними особливостями, які тісно пов’язані з психофізичними особливостями спортсменів.
Висновки В результаті аналізу та узагальнення інформації літературних джерел, з’ясовано що в кульовій стрільбі якість психологічної підготовки є суттєвим фактором росту спортивних результатів.
Визначено, що в сучасній системі психологічної підготовки в кульовій стрільбі активно застосовуються методики саморегуляції, ідеомоторного та аутогенного тренування. Однак, доцільність застосування тих або інших методик саморегуляції, ідеомоторного та аутогенного тренування визначається, в більшості випадків, тренером методом спроб і помилок. При виборі окремих методик саморегуляції, ідеомоторного та аутогенного тренування необхідно враховувати як критерій відбору психофізіологічні особливості спортсменів.

Біографії авторів

Володимир Філіпов, Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка

Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри спорту, Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка (Чернігів, Україна)

Лариса Гришко, Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського

Старший викладач кафедри технологій оздоровлення і спорту, Національний технічний університету України «Київського політехнічного інституту імені Ігоря Сікорського» (Київ, Україна)

Дмитро Смалюга, КПНЗ ЧМР

Тренер з кульової стрільби КПНЗ ЧМР (Чернігів, Україна)

Посилання

Voronova V. I. (2007). Psychology of sports. Kyiv: Olympic literature [in Ukrainian].

Hryshko Yu., Ovcharenko H., Skybytskyi I. (2010). Mental stress in sports. Modern problems of physical education and sports of schoolchildren and students of Ukraine. Sumy [in Ukrainian].

Diakova O.V.(2009). Psychological training on the example of shooting. Kyiv [in Ukrainian].

Klymenko V.V. (2007). Psychology of sports. Kyiv [in Ukrainian].

Kurdybakha O.M. (2002). Psychological training of an athlete in sports activities. Habitus [in Ukrainian].

Leleka V. M. (2022). Bullet shooting with training methods. Mykolaiv: Vydavets Rumiantseva H. V. [in Ukrainian].

Ohirko I. V. (2005). Modeling of the system of effective motor actions of shooters. Shooting training in Olympic sports. Lviv [in Ukrainian].

Onyshchenko I.M. (1975) Psychology of physical education and sports. Kyiv: Higher School [in Ukrainian].

Pavliuk Ye. O. (2004) Improvement of technical and tactical training of athletes in shooting at moving targets: autoref. thesis ... candidate sciences in physics exit and sports : 24.00.01 «Olympic and professional sports» Lviv [in Ukrainian].

Pavliuk Ye. O. (2009) The specifics of the technical and tactical training of athletes in bullet shooting in pistol exercises. Sports science of Ukraine [in Ukrainian].

Piatkov V.T. (2009) Actual problems of scientific support for the training of sports shooters. Sports science of Ukraine [in Ukrainian].

Rudyi R. M. (2005) Improvement of marksmanship. Shooting training in Olympic sports [in Ukrainian].

Downloads

Опубліковано

11.09.2023

Номер

Розділ

ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ Й УДОСКОНАЛЕННЯ СПОРТИВНО-ТЕХНІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ