ОГЛЯД ВІТЧИЗНЯНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ З ПИТАНЬ ОСМИСЛЕННЯ ПОСТАТІ ВЧИТЕЛЯ У ПЕДАГОГІЦІ (2016–2021)

Автор(и)

  • Світлана Смоліна Кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри педагогіки та методики викладання іноземних мов, Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка https://orcid.org/0000-0003-0907-2054

Ключові слова:

постать вчителя, підготовка вчителя, вітчизняна педагогіка

Анотація

У статті висвітлюється аналітичний огляд вітчизняних досліджень з питань осмислення постаті вчителя у педагогіці з 2016 по 2021 рік. Огляд здійснено шляхом виявлення дисертацій, предметом яких є той чи інший аспект постаті вчителя. Наукові розвідки з названої проблеми поділено за періодами і також систематизовано з визначенням напрямків, характерних для певного часового періоду. Визначено аспекти постаті вчителя, які ще потребують вивчення. У результаті дослідження сформульовано висновок про те, що для оптимізації проведення освітніх реформ в Україні доцільно використовувати досвід саме вітчизняної педагогіки, проаналізований в історичній ретроспективі.

Мета роботи: систематизувати дослідження, що проводилися з 1985 по 2021 роки за періодами; здійснити кількісне порівняння дисертацій, захищених у ці часові межі зі спеціальності 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки, пов’язаних із вивченням постаті вчителя; встановити аспекти постаті вчителя, що вивчались останні п’ять років – 2016-2021 роки; запропонувати напрямки подальших досліджень.

Методологія: аналіз та співставлення об’єктів дослідження.

Наукова новизна: вперше висвітлено аналітичний огляд вітчизняних досліджень з питань осмислення постаті вчителя у педагогіці з 2016 по 2021 рік; виявлено дисертації, предметом яких є той чи інший аспект постаті вчителя; запропоновано поділ наявних наукових розвідок із названої проблеми за періодами; систематизовано дослідження, з визначенням напрямків, характерних для певного часового періоду; визначено аспекти постаті вчителя, які ще потребують вивчення.

Висновки: у дисертаціях 2016-2021 років наявне невиправдане, з огляду на реформи в освіті, зменшення уваги до проблеми підготовки вчителів. Тому такі аспекти постаті вчителя є перспективними для подальших наукових розвідок: постать вчителя у регіональному вимірі; підготовка вчителів фізико-математичного напрямку; аспекти підвищення кваліфікації та самоосвіти; цінності сучасної освіти; єдність і розбіжності педагогічної науки і практики; освіта та громадянське суспільство: тенденції взаємо­впливів; формування світоглядних орієнтацій сучасної молоді; розвиток особистостей у структурі педагогічної науки; методологія та теорія неперервної освіти як концептуальна основа формування інтелектуального потенціалу держави; джерелознавство як складова педагогічних досліджень; розвиток національної педагогіки; культурно-антропологічна історія освіти; персоналія в історико-педагогічному дискурсі.

Посилання

Ivanytska, O. (2019). Rozvytok tiutorstva u zakladakh vyshchoi osvity Nimechchyny [The Development of Tutoring in German Higher Education Institutions]. Extended abstract of Candidate’s thesis. Lviv, Ukraine [in Ukrainian].

Kandaurova, A. (2019). Povyshenie kvalifikatsii pedagogov v usloviyakh izmenenij sotsial’nogo vzaimodejstviya [Professional teachers development in the context of changes in social interaction]. Doctor’s thesis. Tyumen’ [in Russian].

Kompleksnyi informatsiino-bibliohrafichnyi servis Natsionalnoi biblioteky Ukrainy imeni V. I. Vernadskoho. Poshuk avtoreferativ dysertatsii za 1985-1990 rr. [Comprehensive information and bibliographic service of the V. I. Vernadsky National Library of Ukraine. Search for dissertation abstracts for 1985-1990]. Retrieved from : http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe

Kontseptsiia rozvytku osvity Ukrainy na period 2015–2025 rokiv [The Concept of Education Development of Ukraine for the period 2015–2025]. Retrieved from : http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ NT1078.html

Natsionalna doktryna rozvytku osvity [National doctrine of education development]. Retrieved from : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/347/2002#Text

[National Repository of Academic Texts. Search for academic texts for 1991-1999]. Retrieved from : https:// nrat.ukrintei.ua/searchdb/?_token=8X7dlncujGtsTJiZLArasYFyde9pykmEyCH5MPwQ&typeSearch2=okd&authorSearch=&specialnistSearch=13.00.01&temaSearch2=%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C&textSearch=&dateFromSearch=1991-01-01&dateToSearch=1999-12-31&registration NumberSearch=&sortOrder=registration_date&sortDir=asc&tab=big#advanced

Natsionalnyi repozytarii akademichnykh tekstiv. Poshuk akademichnykh tekstiv za 2000-2015 rr. za kliuchovym slovom «uchytel» [National Repository of Academic Texts. Search for academic texts for 2000-2015. by the keyword «teacher»]. Retrieved from : https://nrat.ukrintei.ua/searchdb/?_token=kDP9JUZ5m 2BkrSsgR5KEXb900fmLNNwfD7X8yJTa&typeSearch2=okd&authorSearch=&specialnistSearch=13.00.01&temaSearch2=%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C&textSearch=&dateFromSearch=2000-01-01&dateToSearch=2015-12-31&registrationNumberSearch=&sortOrder=registration_ date&sortDir=asc&tab=big

Natsionalnyi repozytarii akademichnykh tekstiv. Poshuk akademichnykh tekstiv za 2000-2015 rr. za kliuchovym slovom «vchytel» [National Repository of Academic Texts. Search for academic texts for 2000-2015. by the keyword «teacher»]. Retrieved from : https://nrat.ukrintei.ua/searchdb/?_token=HVEEjhs OLbVxor9Cu3fMr8RcV50SwmPwkdPaKxBi&typeSearch2=okd&authorSearch=&specialnistSearch=13.00. 01&temaSearch2=%D0%B2%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C&textSearch=&dateFromSearch=2000-01-01&dateToSearch=2015-12-31&registrationNumberSearch=&sortOrder=registration _date&sortDir=asc&tab=big

Natsionalnyi repozytarii akademichnykh tekstiv. Poshuk akademichnykh tekstiv za 2015-2021 rr. za kliuchovym slovom «uchytel» [National Repository of Academic Texts. Search for academic texts for 2015-2021 by the keyword «teacher»]. Retrieved from: https://nrat.ukrintei.ua/searchdb/?_token=178rxlUNtYz fZfqUxVimolOTtudMIOAjC2G4C0q8&typeSearch2=okd&authorSearch=&specialnistSearch=13.00.01& temaSearch2=%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C&textSearch=&dateFromSearch=2015-01-01&dateToSearch=2021-12-31&registrationNumberSearch=&sortOrder=registration_ date&sortDir=asc&tab=big

Natsionalnyi repozytarii akademichnykh tekstiv. Poshuk akademichnykh tekstiv za 2015-2021 rr. za kliuchovym slovom «vchytel» [National Repository of Academic Texts. Search for academic texts for 2000-2015. by the keyword «teacher»]. Retrieved from : https://nrat.ukrintei.ua/searchdb/?_token=cChj3e1u 29veRDI6sHDI16sq64GGJ4hge12rsv4w&typeSearch2=okd&authorSearch=&specialnistSearch=13.00.01&temaSearch2=%D0%B2%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C&textSearch=&dateFromSearch=2015-01-01&dateToSearch=2021-12-31&registrationNumberSearch=&sortOrder=registration_date &sortDir=asc&tab=big

Suchanu, A. (2016). Formuvannia tsinnisno-smyslovoi hotovnosti do tiutorskoi diialnosti u mahistriv humanitarnykh spetsialnostei [Formation of Values and Meaningful Readiness for Tutoring by Masters of Humanities]. Extended abstract of Candidate’s thesis. Kirovohrad, Ukraine [in Ukrainian].

Uskova, I. (2019). Didakticheskoe obespechenie domashnej uchebnoj raboty shkol’nikov v usloviyakh informatsionno-obrazovatel’noj sredy [Didactic support for schoolchildren’s homework in the information and learning environment]. Extended abstract of Candidate’s thesis. Moscow [in Russian].

Chukhno, O. (2020). Metodyka formuvannia fonetychnoi kompetentnosti maibutnikh uchyteliv u protsesi navchannia anhliiskoi movy pislia nimetskoi [Methods of future teachers phonetic competence formation in the process of teaching English after German]. Candidate’s thesis. Kharkiv, Ukraine [in Ukrainian].

Yanchenko, T. (2021). Rehionalnyi vymir rozvytku osvity v Ukraini [Regional Dimension of Education Development in Ukraine]. Somi Florivski chytannia. Vystup – Speech from the Seventh Fleurov’s Readings. 19 lystopada 2021 roku, Chernihiv.

Downloads

Опубліковано

17.03.2023