Том 174 № 18 (2022): Вісник Національного університету "Чернігівський колегіум" імені Т. Г. Шевченка

Опубліковано: 17.03.2023

ВІТЧИЗНЯНИЙ І ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД РОЗВИТКУ ОСВІТИ

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ВИЩОЇ ОСВІТИ ТА ПЕДАГОГІЧНОЇ НАУКИ

ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ У СИСТЕМІ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ