ДОСЛІДЖЕННЯ ПРИЧИН ПРОКРАСТИНАЦІЇ УЧНІВ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ ПРОЄКТІВ НА УРОКАХ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ

Автор(и)

  • Олександр Видра Кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри педагогіки, психології і методики технологічної освіти, Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка https://orcid.org/0000-0001-9281-915X
  • Софія Мнівець Студентка ННІ професійної освіти та технологій, Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка

Ключові слова:

прокрастинація, проєктна діяльність, основна школа, трудове навчання

Анотація

Основне спрямування статті й мета роботи – дослідження причин прокрастинації учнів основної школи під час виконання ними проєктів на уроках трудового навчання з метою подальшого обґрунтування методів і рекомендацій її подолання і впровадження у навчальний процес та роботу психологів, педагогів закладів середньої освіти. Центральним завданням роботи було розробити процедуру, методику і виконати дослідження причин виникнення прокрастинації учнів основної школи під час виконання проєктів на уроках трудового навчання, здійснити обробку результатів дослідження і розробити висновки.
Методологія побудована на використанні класичних методів і за допомогою системи валідних психодіагностичних методик дослідження причин особистісного відтермінування завдань, розвиненості характеру, емоційно-вольової сфери особистості.
Новизна роботи: виявлено зв’язки між психологічними причинами прокрастинації учнів та розвиненістю характеру й емоційно-вольової сфери особистості підлітків. А саме: найвагомішою причиною відкладання учнями виконання проєкту виявилася недооцінка готовності до виконання завдань; найсильнішими зв’язками, що впливають на відкладання потенційно важливих справ, виявилися обернено-пропорційні між орієнтацією на соціальну винагороду та загальною інтернальністю й інтернальністю в області досягнень.
Висновки. Результати дослідження свідчать про певну закономірність: чим вища впевненість у тому, що учень всього домагається самостійно (висока інтернальність), тим у нього нижчий рівень прагнення отримувати соціальну винагороду, визнання. І навпаки – чим більше учень вважає, що його успіх залежить від вдачі та обставин (низька інтернальність), тим у нього вищий рівень прагнення отримувати соціальну винагороду, формувальної оцінки, а отже, більша спокуса відкласти діяльність в умовах відсутності соціально-емоційного підкріплення. Отримані результати дослідження і висновки надають можливість подальшої розробки методичних рекомендацій з подолання прокрастинації учнями виконання проєктів на уроках трудового навчання, основний принцип яких полягатиме у розвитку самосвідомості, відповідальності, умінь здійснювати свідомий вибір, тренуванні самодисципліни, гуманістичному спрямуванні та особистісній орієнтації діяльності учителя.

Посилання

Vydra, O. H. (2011). Vikova ta pedahohichna psykholohiya. Navch. posib. [Age and pedagogical psychology]. Kyiv, Ukraine : Tsentr uchbovoyi literatury.

Dvornyk, M. S. (2018). Prokrastynatsiya v konstruyuvanni osobystisnoho maybutnʹoho: monohrafiya [Procrastination in the construction of personal future: a monograph]. Instytut sotsialʹnoyi ta politychnoyi psykholohiyi NAPN Ukrayiny. Kropyvnytsʹkyy, Ukraine : Imeks-LTD.

Karelyn, A. A. (2006). Bolʹshaya éntsyklopedyya psykholohycheskykh testov [Large encyclopedia of psychological tests]. Moskva, Russia : Éksmo.

Oksfordsʹkyy slovnyk [Oxford Dictionary]. Retrieved from : https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/procrastination?q=procrastination

Ferrari J.R., Johnson J.L., McCown W.G. Procrastination and Task Avoidance: Theory, research and treatment. New York: Plenum Press, 1995. P. 268.

Milgram N. Procrastination in daily living. Psychological Reports. 1988. № 63(3). P. 752–754.

Downloads

Опубліковано

17.03.2023

Номер

Розділ

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ДОШКІЛЬНОЇ ТА ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ