ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМКИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ МОРСЬКИХ ОФІЦЕРІВ У ВИЩИХ ВІЙСЬКОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ В УМОВАХ ВІЙСЬКОВИХ РЕАЛІЙ

Автор(и)

  • Олена Злобіна Старший викладач кафедри соціально-гуманітарних та фундаментальних дисциплін, Інститут Військово-Морських Сил Національного університету «Одеська морська академія», аспірантка Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка https://orcid.org/0000-0003-2296-5148

Ключові слова:

Військово-Морські Сили, морський офіцер, професійна підготовка, вищий військовий навчальний заклад, війна, зміст навчання

Анотація

Стратегічна мета відстоювання суверенітету і територіальної цілісності України в умовах агресивних імперських устремлінь керівництва рф закономірно обумовлюють нагальну потребу зміцнення обороноздатності держави, в тому числі в частині професійної підготовки високопрофесійних сучасних офіцерських кадрів для всіх родів військ (сил) Збройних Сил України. Вдосконалення даної підготовки саме морських офіцерів значно ускладнено у зв’язку з кількома причинами: 1) веденням повномасштабних військових дій на території Сходу і Півдня України та перманентною загрозою ракетних ударів, в тому числі по навчальних закладах військово-морського профілю (передусім, в Одесі); 2) суттєвими втратами військових надводних кораблів, катерів і допоміжних суден, а також баз, військової техніки і озброєння з 2014 р., що впливає на рівень практичного навчання і вишкіл військово-морських фахівців. Тому метою статті визначаємо перспективні напрями вдосконалення підготовки морських офіцерів в умовах їх навчання у вищих військових навчальних закладах і військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти з врахуванням військових реалій.
Аналіз широкого контексту змісту навчання даної категорії офіцерів показало, що одним із таких шляхів його покращення є системний перегляд і оновлення трьох складових освітнього процесу: мети навчання, внутрішнього змістовного наповнення навчання та освітніх засобів навчання.
По-перше, реальний бойовий досвід українських офіцерів-командирів тактичної і оперативної ланки, а також аналогічний узагальнений досвід НАТО свідчить про необхідність розширення і доповнення очікуваної компетентності лідерськими якостями, високою ініціативністю і гнучкістю в прийнятті управлінських рішень для досягнення ефективної оперативної сумісності з іншими підрозділами. По-друге, в умовах ведення військового протистояння 4-го покоління критично необхідно навчати майбутніх морських офіцерів основам сучасної тактики ведення надводної, підводної та берегової оборони з використанням новітніх корабельних систем і озброєнь (в т.ч., безпілотних). По-третє, потребує широкої імплементації передовий освітній досвід НАТО.
Зміст статті дозволив дійти таких висновків: перспективним загальним напрямом вдосконалення професійної підготовки майбутніх морських офіцерів ВМС ЗС України є широкий перегляд і оновлення змісту їх навчання. При цьому: на рівні мети навчання – доцільно розширити і доповнити очікувану компетентність лідерськими якостями, високою ініціативністю і гнучкістю в прийнятті управлінських рішень в режимі реальних бойових дій, досягнення оперативної сумісності з іншими підрозділами та відповідними заходами в освітньому процесі, що спрямовані на їх формування і розвиток; на рівні внутрішнього змістовного наповнення навчання – доповнити теоретичну складову підготовки глибоким системним вивченням основ сучасного морського протистояння з використанням новітніх корабельних систем і озброєнь (в т.ч., безпілотних), а також тактики ведення надводної, підводної та берегової оборони в умовах війни 4-го покоління; на рівні освітніх засобів навчання – необхідно імплементувати відповідний досвід НАТО, особливо в частині впровадження методики глобального програмування.

Посилання

Vitchenko, A. O., Osodlo, V. I. (2019). Rozvytok systemy vyshchoi viiskovoi osvity Ukrainy v konteksti suchasnykh transformatsiinykh zmin [Development of the higher military education system of Ukraine in the context of modern transformational changes]. Nauka i oborona – Science and defense, 2, 44–50 [in Ukrainian].

Telelym, V. M., Prykhodko, Yu. I. (2013). Viiskova osvita v systemi oboronozdatnosti derzhavy: problemy, svitovi ta natsionalni tendentsii rozvytku [Military education in the state’s defense capability system: problems, global and national development trends]. Viiskova osvita – Science and defense, 2, 3–19 [in Ukrainian].

Modern education, training and upbringing : collective monograph. USA, Boston. 2021.

Honcharenko, S. (1997). Ukrainskyi pedahohichnyi slovnyk [Ukrainian pedagogical dictionary]. Kyiv, Ukraine : «Lybid». 1997. 366 p. [in Ukrainian].

Эdukolohyia : monohrafyia [Educology: monograph]. (2020). Pod red. M.P. Karpenko. Moskva: Yzd-vo AЭO. 457 s. [in Russian].

Filosofiia osvity: navchalnyi posibnyk [Philosophy of education: a study guide]. (2009). Za zah. red. V. Andrushchenka, I. Peredborskoi. Kyiv, Ukraine : Vyd-vo NPU imeni M. P. Drahomanova. 329 p. [in Ukrainian].

Chernykh Yu. O. (2018). Analiz protsesu transformatsii systemy pidhotovky viiskovykh fakhivtsiv u viiskovykh navchalnykh zakladakh zbroinykh syl respubliky Lytva [Analysis of the process of transformation of the system of training military specialists in military educational institutions of the armed forces of the Republic of Lithuania]. Zbirnyk naukovykh prats Viiskovoho instytutu Kyivskoho natsionalnoho universytetu imeni Tarasa Shevchenka – Collection of MIKNU, 61, 192–202 [in Ukrainian].

«Kozhen komandyr – hetman na poli boiu»: viiskovyi ekspert rozpoviv pro nablyzhennia ZSU do standartiv NATO [«Every commander is a hetman on the battlefield»: a military expert spoke about the approach of the Ukrainian Armed Forces to NATO standards]. Retrieved from : https://tsn.ua/ukrayina/kozhen-komandirgetman-na-poli-boyu-viyskoviy-ekspert-rozpoviv-pro-nablizhennya-zsu-do-standartiv-nato-2131090.html [in Ukrainian].

Stratehiia Viiskovo-Morskykh Syl Zbroinykh Syl Ukrainy 2035 [Strategy of the Naval Forces of the Armed Forces of Ukraine 2035]. Retrieved from : https://navy.mil.gov.ua/strategiya-vijskovo-morskyh-syl-zbrojnyhsyl-ukrayiny-2035/ [in Ukrainian].

Viiskovo-Morski syly: yakym buv, ye ta maie buty ukrainskyi flot [Naval Forces: what was, is and should be the Ukrainian Navy]. Retrieved from : https://geostrategy.org.ua/analityka/analitychna-zapyska/viyskovomorski-syly-yakym-buv-ye-ta-maye-buty-ukrayinskyy-flot [in Ukrainian].

Chernomorskyi flot VMF RF [he Black Sea Fleet of the Russian Navy. Ministry of Defense of the RF]. Retrieved from : https://mil.ru [in Russian].

BI-Strategic Command Education and Individual Training Directive (E&ITD) 075-007. 10 September 2015. URL : https://www.act.nato.int/images/stories/structure/jft/ptecs/etd-075-007.pdf (дата звернення: 11.08.2022).

Osvita ta indyvidualna pidhotovka (E&ITD) 075-007 (10 veresnia 2015 roku): Spilna dyrektyva stratehichnykh komanduvan NATO: dovidkovi materialy [Education and Individual Training (E&ITD) 075-007 (10 September 2015): Joint NATO Strategic Command Directive: Reference Materials]. (2021). Kyiv: NUOU. 178 p. [in Ukrainian].

Doctrine Viiskovo-Morskyh Syl Zbroinykh Syl Ukrainy [Doctrine of the Naval Forces of the Armed Forces of Ukraine.]. VKP 7(3)-00(13).01.

Downloads

Опубліковано

17.03.2023

Номер

Розділ

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ВИЩОЇ ОСВІТИ ТА ПЕДАГОГІЧНОЇ НАУКИ