ДІАГНОСТИКА РІВНЯ СФОРМОВАНОСТІ КУЛЬТУРИ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ

Автор(и)

  • Марина Ольховик Кандидат філософських наук, доцент, доцент кафедри філософії та культурології, Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка https://orcid.org/0000-0003-2789-9194
  • Ольга Лілік Доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри української мови і літератури, Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка https://orcid.org/0000-0002-5187-1944

Ключові слова:

академічна доброчесність, анкетування, здобувачі вищої освіти, майбутні учителі, питання

Анотація

Академічна доброчесність як один із найбільш уживаних термінів сьогоднішнього освітянського й наукового дискурсів залишається складним феноменом щодо природи формування стійкої життєвої потреби в його повсякденній реалізації.
Метою статті є визначення ставлення здобувачів вищої освіти до процесу дотримання академічної доброчесності під час навчання та з’ясування факторів, які можуть заважати послідовності формування академічної доброчесності в майбутніх учителів. Створення власних анкет і проведення опитування серед молодших курсів дає змогу виявити власне ставлення до чесності як універсальної категорії та скорегувати пошук оптимальних засобів реалізації академічної доброчесності в закладах освіти.
Методологія. Проведене дослідження базується на поєднанні положень кількох теоретико-методологічних підходів, зокрема: компетентнісного, аксіологічного, діяльнісного. У межах компетентнісного під час розроблення вибіркового освітнього компонента «Основи академічної доброчесності» враховано загальні й фахові компетентності, зафіксовані в освітньо-професійній програмі підготовки магістра спеціальності 014.01 Середня освіта (Українська мова і література). Положення аксіологічного підходу взято до уваги, оскільки дотримання принципів академічної доброчесності має стати складовою ціннісно-світоглядної сфери майбутнього учителя. Діяльнісний підхід застосовано, адже ефективність формування досліджуваного феномену пов’язана із залученням магістрантів до активної освітньої діяльності, виконанням низки творчих навчальних завдань.
Наукова новизна дослідження обумовлена якісно новим практичним підходом до процесу діагностики рівня сформованості академічної доброчесності в межах курсу з «Основ академічної доброчесності» шляхом застосування методу анкетування щодо виявлення ставлення до природи академічної доброчесності та технік її реалізації.
Висновки. У ході дослідження розкрито ефективні прийоми опанування феномену академічної доброчесності в освітньому процесі, з’ясовано вагомий вплив освітнього середовища на дотримання доброчесності та формування стійкої життєвої потреби в її повсякденній реалізації.

Посилання

Akademichna dobrochesnist: problemy dotrymannia ta priorytety poshyrennia sered molodykh vchenykh [Academic Integrity: Compliance Issues and Dissemination Priorities among Young Scientists]: kol. monohr / za zah. red. N. H. Sorokinoi, A. Ie. Artiukhova, I. O. Dehtiarovoi. (2017). Dnipro, Ukraine : DRIDU NADU.

Akademichna chesnist yak osnova staloho rozvytku universytetu [Academic honesty as a basis for sustainable development of the university] / Mizhnarod. blahod. Fond «Mizhnarod. fond. doslidzh. osvit. polityky»; za zah. red. T. V. Finikova, A.Ie. Artiukhova (2016). Kyiv, Ukraine: Takson. 234.

Batechko, N., Durdas, A. (2019). Akademichna dobrochesnist v konteksti yevropeiskykh praktyk: dosvid Frantsii [Academic Integrity in the Context of European Practices: the Experience of France]. Neperervna profesiina osvita: teoriia i praktyka (Series: Pedagogical Sciences) – Continuing Professional Education: Theory and Practice (Еduсаtiоnal, Pedagogical sciences), 3 (60), 88–94.

Lilik, O. O. (2021). Osnovy akadeyichnoi dobrochesnosti: navchalna prohramma [Basics of academic integrity: curriculum]. Chernihiv, Ukraine : Natsionalnyi universytet «Chernihivskyi kolehium» imeni T. H. Shevchenka, 16.

Nikolaiev, Yevhen. Ukrainski materialy i resursy z akademichnoi dobrochensti [Nikolaev Evgeny. Ukrainian materials and resources on academic integrity]. Retrieved from : https://www.skeptic.in.ua/integrity/]

Olkhovyk, M. V., Horodnycha, L. V. (2020). Formuvannia akademichnoi dobrochesnosti u mahistrantiv spetsialnosti Serednia osvita (Ukrainska mova i literatura) zasobamy onlain-instrumentiv [Formation of academic integrity of masters degree students in specialty secondary education (Ukrainian language and literature) by means of online tools]. Retrieved from : http://erpub.chnpu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/7063

Polozhennia pro akademichnu dobrochesnist zdobuvachiv osvity NUChK imeni T. H. Shevchenka [Regulations on the Students’ Academic Integrity in T. H. Shevchenko National University «Chernihiv Colehium»]. Retrieved from : https://drive.google.com/file/d/1kpvtbTTnlgy2Tz29iNvgwlMe84 tMAkRg/view

Savenkova, L., Chukanova, S. (2016). Navchannia studentiv akademichnii dobrochesnosti u bibliotetsi VNZ: metodychni porady [Teaching students academic integrity in a university library: methodical advices]. Kyiv, Ukraine : Ukrainska bibliotechna asotsiatsiia.

Satsyk, V. (2017). Akademichna dobrochesnist: mifichna kontseptsiia chy diievyi instrument zabezpechennia yakosti vyshchoi osvity? [Academic integrity: a mythical concept or an effective tool for ensuring the quality of higher education?]. Retrieved from : http://education-ua.org/ua/articles/930-akademichna-dobrochesnistmifichna-kontseptsiya-chi-dievij-instrument-zabezpechennya-yakosti-vishchoji-osviti

Fedorchenko, Yu. (2017). Akademichna ne dobrochesnist u vyshchii shkoli yak systemna problema [Academic dishonesty in higher education as a systemic problem]. Retrieved from : http://educationua.org/ua/articles/1105-akademichna-nedobrochesnist-u-vishchij-shkoli-yak-sistemna-problema

Finikov, T. V. (2016). Akademichna chesnist yak osnova staloho rozvytku universytetu [Academic Integrity as a Basis for Sustainable University Development]. Kyiv, Ukraine.

Fishman T. (2012). The Fundamental Values of Academic Integrity (2nd edition). International Center for Academic Integrity, Clemson University. Retrieved from : https://www.chapman.edu/academics/academicintegrity/_files/the-fundamental-values-of-academic-integrity.pdf

Downloads

Опубліковано

17.03.2023

Номер

Розділ

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ВИЩОЇ ОСВІТИ ТА ПЕДАГОГІЧНОЇ НАУКИ