ВПЛИВ СОЦІАЛЬНОЇ РЕФЛЕКСІЇ НА ПРОФЕСІЙНЕ СПІЛКУВАННЯ ВИКЛАДАЧА ПЕДАГОГІЧНОГО ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Автор(и)

  • Ольга Лілік Доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри української мови і літератури, Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка https://orcid.org/0000-0002-5187-1944
  • Леонід Бивалькевич Кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри загальнотехнічних дисциплін та креслення, Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка https://orcid.org/0000-0002-5500-416X
  • Юрій Перинський Кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри загальнотехнічних дисциплін та креслення Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка https://orcid.org/0000-0002-0885-7477

Ключові слова:

соціальна рефлексія, заклад вищої освіти, професійне спілкування, викладач

Анотація

Мета статті – теоретично обґрунтувати й експериментально перевірити вплив соціальної рефлексії на ефективність професійного спілкування викладачів педагогічних закладів вищої освіти.
Методологія. Вплив соціальної рефлексії на ефективність професійного спілкування викладачів педагогічного закладу вищої освіти перевірено під час педагогічного експерименту. Учасники – магістранти педагогічних спеціальностей 6 закладів вищої освіти України, зокрема ЕГ – 110 осіб, КГ – 104 осіб. Констатувальний етап проведено на початку навчання в магістратурі (на основі результатів вступних тестувань, вхідних тестувань із психолого-педагогічних дисциплін). Для визначення рівня сформованості окремих компонентів досліджуваного феномену використано такий інструментарій: мотиваційного – методику «Purpose in life Test» (Сrumbaugh & Maholick (1964)), анкету «Оцінювання власної потреби у формуванні соціальної рефлексивності»; когнітивного – тестові завдання з педагогічних і психологічних аспектів досліджуваного феномену, педагогічні задачі; діяльнісного – метод спостереження під час проходження магістрантами педагогічної практики в закладах вищої освіти, методику «Диференціал психосоціального розвитку» В. О. Ільїна; оцінного – методику визначення рівня розвитку рефлексивності А. В. Карпова і методику А. Бережнової «Рефлексія на саморозвиток». Для визначення загальної оцінки використано методику А. Наслєдова.
Наукова новизна. Уперше теоретично обґрунтовано й експериментально доведено вплив соціальної рефлексії на ефективність педагогічного спілкування викладача педагогічного закладу вищої освіти.
Висновки. З’ясовано, що соціальна рефлексія – це спрямованість суб’єкта на відображення, усвідомлення й розуміння уявлень інших людей про викладача і його діяльність, здатність сприймати чужі і транслювати свої емоції, оцінювати ставлення людей один до одного і передбачати поведінкові реакції інших людей. У процесі дослідження описано когнітивний, мотиваційний, діяльнісний, оцінний компоненти готовності викладачів педагогічних закладів вищої освіти до соціальної рефлексії, обґрунтовано критерії їхньої сформованості. Під час педагогічного експерименту доведено позитивний вплив соціальної рефлексії на ефективність професійного спілкування викладачів педагогічних закладів вищої освіти.

Посилання

Bjekic D., Zlatic, L., & Bojovic, M. (2010). Izobraževanje komunikacijsko kompetentnega učitelja [Education of a communication competent teacher]. Didactica Slovenica – Pedagoška obzorja, 25(5), 29–43.

Davis, S.E., & Dargusch, J.M. (2015). Feedback, Iterative Processing and Academic Trust – Teacher Education Students’ Perceptions of Assessment Feedback. Australian Journal of Teacher Education, 40(1), 176–191.

Denha, N., Lilik, O., Boyko, T., & Yudenok, V. (2021). Psychological and Pedagogical Conditions and Means of Development of Professional Reflection of Teachers in the System of Methodical Work. BRAIN. Broad Research in Artificial Intelligence and Neuroscience, 12(1), 67–87.

Gulnara, B, & Valeeva, R. (2014). Development of the teachers’ pedagogical reflection. Life Sci. 11(9), 60–63. Available at: http://www.lifesciencesite.com.

Karpov, A.V. (2003). Reflexivity as a mental property and the technique of its diagnosis. Psychological Journal. T. 24, № 5, 45–57.

Kemp, R. & Eichsteller, G. (2016). Social-Pedagogical-Reflection-The-FEIALA-Model.pdf. Available at: http://www.thempra.org.uk/wp-content/uploads/2016/11/Social-Pedagogical-Reflection-The-FEIALA-Model.pdf.

Lai, G. & Calandra, B. (2010). Examining the effects of computer-based scaffolds on novice teachers’ reflective journal writing. Education Technology Research Development, 58, 421–437.

Schon, D. (1987). Educating the Reflective Practitioner: Towards a New Design for Teaching and Learning in the Professions. San Francisco, Jossey-Bass.

Strampel, K., & Oliver, R. (2007). Using Technology to Foster Reflection in Higher Education. Providing Choices for Learners and Learning. Proceedings Ascilite Singapore.

Downloads

Опубліковано

17.03.2023

Номер

Розділ

ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ У СИСТЕМІ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ