ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ОФІЦЕРІВ СЕКТОРУ БЕЗПЕКИ ТА ОБОРОНИ УКРАЇНИ НА ОСНОВІ ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ

Автор(и)

  • Вікторія Аніщенко Доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри педагогіки та гуманітарних дисциплін, Академія Державної пенітенціарної служби https://orcid.org/0000-0002-5062-3789
  • Наталія Разумейко Кандидат педагогічних наук, доцент, начальник кафедри педагогіки та гуманітарних дисциплін, Академія Державної пенітенціарної служби https://orcid.org/0000-0003-0801-3490

Ключові слова:

військова освіта, інтерактивні методи навчання, компетентність, професійна компетентність, готовність до професійної діяльності

Анотація

Світ змінюється у всіх сферах життя. Особливої уваги сьогодні, в умовах російської агресії, потребують зміни, що впливають на рівень територіальної цілісності та безпеки, захисту народу України, що, в свою чергу, викликає необхідність перегляду системи військової освіти, підготовки офіцерів сектору безпеки та оборони України. Ключова роль у можливості забезпечення захисту та оборони держави у мирний та військовий час, збройних конфліктів, іншого характеру надзвичайних ситуацій залежить від професійної компетентності та готовності до професійної діяльності офіцерів сектору безпеки та оборони України. Їх професійні компетенції – знання, вміння, навички військової та правоохоронної справи, попередження надзвичайних ситуацій та подолання їх певних наслідків набуваються під час навчання у закладах вищої освіти та сприяють формуванню та розвитку їх професійної компетентності.
Мета статті полягає у визначенні основних інтерактивних методів навчання, що ефективно впливають на формування професійної компетентності офіцерів сектору безпеки та оборони України.
Методологія базується на сучасних положеннях педагогічної науки, психології та права, відображає взаємозв’язок методологічних підходів до вивчення процесу формування професійної компетентності офіцерів сектору безпеки та оборони України.
Наукова новизна. Виконані дослідження дозволили виявити основні підходи щодо формування знань, вмінь та навичок, необхідних для вирішення завдань різного рівня складності у професійній діяльності офіцерів сектору безпеки та оборони України.
Висновки. Автором статті виконаний комплексний аналіз основних напрямів реформування системи вищої військової освіти, основних вимог до професійних якостей офіцерів сектору безпеки та оборони України, напрямів застосування інтерактивних методів навчання для формування їх професійної компетентності у відповідності до вимог сучасності. Результати дослідження дозволили зробити висновки, що акцент в освітньому процесі підготовки військових офіцерів сектору безпеки та оборони України має бути зроблений на використанні інтерактивних методів навчання. Завдяки поширенню застосування інтерактивних методів навчання у офіцерів сектору безпеки та оборони формується високий рівень професійної компетентності за рахунок зростання рівня стійкості самомотивації до активності, розвитку творчого підходу, гнучкості, толерантності, критичного мислення щодо аналізу, синтезу та відпрацювання алгоритму дій, самовдосконалення вмінь працювати з інформацією різної складності та здійснювати обмін нею, вмінь застосовувати свої психологічні знання для стійкості та обґрунтованості дій в критичних ситуаціях, навичок прийняття управлінських рішень та готовності нести відповідальність за них, навичок створення безбар’єрного службово-професійного середовища та інше в межах різних видів службово-професійної діяльності, а саме: управлінсько-організаційної, юридично-правової, адміністративно-економічної, режимно-оперативної (бойової) та педагогічно-виховної діяльності.

Посилання

Brodyak, O. Y., Huzyk, N. M., Lishchynska, Kh. I., Petruchenko, O. S., Pinchuk, I. V., Tereshchuk, O. V. (2019). Shlyakhy pidvyshchennya yakosti viyskovoyi osvity [Ways to improve the quality of military education]. Naukovi zapysky. Seriia: Pedahohichni nauky – Proceedings. Series: Pedagogical sciences, Issue 1(177), 72–77.

Viter, D., Mitiahin, O. (2020). Profesionalizatsiia viiskovoi osvity v Ukraini: holovni napriamky, zmist ta perspektyvy [Professionalization of Military Education in Ukraine: main trends, content, and prospects]. Viiskova osvita. – Military Education : collection of scientific work. Kyiv : NUOU, Issue 1 (41), 81–90.

Vitchenko, A. O., Osodlo, V. I. (2019). Rozvytok systemy vyshchoi viiskovoi osvity Ukrainy v konteksti suchasnykh transformatsiinykh zmin [Development of Ukraines System of Higher Military Education in the Context of Contemporary Transforma tional Changes]. Nauka i oborona – Science and Defense, Issue 2, 44–50.

Huzyk, N., Lishchynska, K. (2020). Rol interaktyvnoho navchannia v protsesi pidhotovky viiskovykh fakhivtsiv [The role of interactive methods in the training of military specialists]. Naukovi zapysky Seriia: Pedahohichni nauky – Academic Сommentaries. Series: Pedagogical Sciences, Issue 191, 62–65. Retrieved from : https://doi.org/10.36550/2415-7988-2020-1-191-62-65.

Klachko, V., Biliavets, S., Didenko, O., Demianiuk, Yu. (2022). Stan, problemy ta perspektyvy transformatsii viiskovoi osvity v konteksti realizatsii standartiv NATO [Current state, problems, and prospects for transforming military education in the context of implementing NATO standards]. Zbirnyk naukovykh prats Natsionalnoi akademii Derzhavnoi prykordonnoi sluzhby Ukrainy. Seriia: pedahohichni nauky. – Collection of scientific works of the National Academy of the State Border Guard Service of Ukraine. Series: Pedagogical Sciences, Issue 28(1). 90–104.

Naumenko, M. I. (2010). Viyskova osvita na shlyakhu innovatsiynykh peretvoren. [Military education on the way to innovative transformations]. Zbirnyk naukovykh prats Viiskovoho instytutu Kyivskoho natsionalnoho universytetu imeni Tarasa Shevchenka.– Collection of scientific works of the Military Institute of Kyiv National Taras Shevchenko University, Issue 26. С. 6–15.

Zakon Ukrainy «Pro natsionalnu bezpeku Ukrainy» № 2469-VIII [Law of Ukraine about the national security of Ukraine activity no. 2469-VIII]. (June 21, 2018). Retrieved from : http://search. ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T182469.html (accessed 15 May 2022).

Ukaz Prezydenta Ukrainy «Pro rishennia Rady natsionalnoi bezpeky i ob orony Ukrainy», «Pro Stratehichnyi oboronnyi biuleten Ukrainy» № 473/2021 [De cree of President of Ukraine about the decision of the National Security and De fense Council of Ukraine «On the Strategic Defense Bulletin of Ukraine» activity no.473/2021]. (August 20, 2021). Retrieved from : https://www.president.gov.ua/ documents/4732021-40121 (accessed 15 May 2022).

Zbroinykh Syl Ukrainy [Application of interactive technologies in postgraduate training of officers of the Armed Forces of Ukraine]. Problemy suchasnoi pedahohichnoi osvity – Problems of modern pedagogical education, Issue II (2). 111–116.

Reforma spetsialnoi osvity v sektori bezpeky ta oborony: yakykh zmin ochi kuvaty [Special еducation reform in the security and defense sector: what changes to expect]. Retrieved from : https:// armyinform. com.ua/2021/02/16/reforma-spec zialnoyi-osvity-v-sektori-bezpeky-ta-oborony-yakyh-zmin-ochikuvaty/ (accessed 07 May 2022).

Ryzhykov, V. (2018). Metodyka vykorystannya «Mozkovoho shturmu» na seminarsʹkykh zanyattyakh v profesiyniy pidhotovtsi u vyshchykh viysʹkovykh navchalʹnykh zakladakh. [Methods of using «Brainstorming » in seminars in vocational training in higher military educational institutions]. Molod i rynok – Youth & market, Issue 5 (160). 26–32.

Syrotenko, A. M., Artamoshchenko, V. S. (2021). Nabuttia sumisnosti viis kovoi osvity i pidhotovky kadriv syl oborony na zasadakh yakosti. Natsionalni vymo hy i standarty NATO [Acquiring interoperability of military education and defense force training based on quality. National requirements and NATO standards]. Nauka i oborona – Science and Defence. Kyiv : NUOU. Issue. 1, 48–53.

Ukaz Prezydenta «Ukrainy Stratehiia voiennoi bezpeky Ukrainy» № 121/2021 [Decree of President of Ukraine «Ukraine’s military security strategy» activity no. 121/2021]. (March 25, 2021). Retrieved from : https://www.president.gov.ua/docu ments/1212021-37661 (accessed 15 May 2022).

Yahupov V. V. (2000).Viiskova dydaktyka [Military didactics]. Kyiv, Ukraine: Vydavnycho-polihrafichnyi tsentr «Kyivskyi universytet».

Downloads

Опубліковано

17.03.2023

Номер

Розділ

ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ У СИСТЕМІ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ