ОСОБЛИВОСТІ ДУАЛЬНОГО НАВЧАННЯ У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ

Автор(и)

  • Лариса Дубина Кандидат педагогічних наук, директор Сновського вищого професійного училища лісового господарства https://orcid.org/0000-0002-0268-7681

Ключові слова:

дуальне навчання, професійна підготовка, методи, професійна відповідальність, готовність

Анотація

У статті обґрунтовано та визначено особливості дуального навчання у процесі професійної підготовки кваліфікованих робітників у закладах професійно-технічної освіти. Розкрито основні засади формування типових моделей дуальної форми навчання, де заклад освіти спільно з роботодавцем приймає рішення про впровадження дуальної форми здобуття освіти та здійснює моніторинг потенціалу ринку праці й визначає перелік спеціальностей для яких розроблятимуться освітні програми дуальної форми навчання.
Визначено поняття «дуальна освіта», як інфраструктурна, регіональна модель, що забезпечує взаємодію систем прогнозування потреб у кадрах, професійного самовизначення, професійної освіти, оцінки професійної кваліфікації, підготовки та підвищення кваліфікації фахівців.
Проаналізовано особливості навчально-професійної діяльності, яка сприяє формуванню трудових умінь і навичок у процесі виробничої праці шляхом поділу цілей навчання на навчальну і виробничу й спрямована на розвиток професійно важливих якостей особистості робітника.
Доведено, що дуальне навчання сприяє розвитку трудової мотивації кваліфікованих робітників, як процесу спонукання їх до ефективної праці шляхом опанування ефективними засобами набуття матеріальних благ, поява бажання займатися цікавою справою, самореалізація і вмикання суспільної установки на необхідність праці та бажання бути корисним суспільству. Таке навчання забезпечує робітнику конкурентність, відповідність сучасному економічному середовищу, що зумовлено встановленням прямого зв’язку освітньої організації з ринком праці і врахування його потреб при організації освітнього процесу. Тому таке навчання, дозволяє кваліфікованим робітникам адаптуватися до змін, що відбуваються у різних галузях, безпосередньо на виробництві й забезпечити адекватність результату навчання існуючим потребам ринку праці у процесі професійної діяльності.
Мета роботи – розкрити та визначити особливості дуального навчання у процесі професійної підготовки фахівців у закладах професійно-технічної освіти.
Методологічною основою є реалізація варіативних контекстних методів навчання у процесі формування готовності кваліфікованого робітника виконувати норми і вимоги та відповідати за якість виконаних робіт, що забезпечує успішність стійкого відповідального ставлення фахівця до професійної діяльності.
Наукова новизна визначено й обґрунтовано процес готовності кваліфікованого робітника до виконання норм і вимог під час формування професійної відповідальності та реалізація контекстних методів, що відтворюють максимальне наближення навчання до усвідомлення професійної відповідальності й виконання виробничих завдань.
Дослідженням встановлено, що саме професійна діяльність як особлива функція суб’єкта праці сприяє самореалізації особистості в процесі професійної діяльності крізь проходження низки етапів, тобто спочатку професійне самовизначення, далі професійне становлення і професійне зростання під впливом нових вимог, що ідуть як ззовні – від професії та суспільства, так і з середини – від власних інтересів, потреб і установок.

Посилання

Amelina, S. M. (2010). Osoblivosti dualnoyi sistemi vishoyi profesijnoyi osviti u navchalnih zakladah Nimechchini [Features of the dual system of higher professional education in educational institutions in Germany]. Problemi trudovoyi i profesijnoyi pidgotovki – Problems of labor and professional training, Vip. 15, Р. 107–112. [in Ukrainian].

Gavkalova, N. L. (2010). Socialno-ekonomichni aspekti zabezpechennya efektivnosti kadrovogo menedzhmentu [Socio-economic aspects of ensuring the effectiveness of personnel management] : monografiya. Harkiv, Ukraine : Vid. HNEU. 236 р. [in Ukrainian].

Doktorovich, V. M. (2017). Dualna sistema pidgotovki kvalifikovanih robitnikiv yak forma integraciyi profesijnoyi osviti i virobnictva [Dual system of training skilled workers as a form of integration of vocational education and production]. Teoretiko-metodichni osnovi pidgotovki konkurentozdatnih fahivciv u konteksti suchasnogo rinku praci – Theoretical and methodological bases of training competitive specialists in the context of the modern labor market. Krivij Rig, Ukraine, Р. 36–39. [in Ukrainian].

Kovalenko, O. E. (2007). Teoretichni zasadi profesijnoyi pedagogichnoyi pidgotovki majbutnih inzhenerivpedagogiv v konteksti priyednannya Ukrayini do Bolonskogo procesu [Theoretical principles of professional pedagogical training of future engineers-teachers in the context of Ukraine’s accession to the Bologna process]: monografiya. Harkiv, Ukraine, : UIPA, 162 p. [in Ukrainian].

Nichkalo, N. G. (2008). Transformaciya profesijno-tehnichnoyi osviti Ukrayini [Transformation of vocational education in Ukraine]: monografiya. Kiyiv, Ukraine : Pedagogichna dumka, 200 p. [in Ukrainian].

Nisimchuk, A. S., Padalka, O. S., Shpak, O. T. (2000). Suchasni pedagogichni tehnologiyi [Modern pedagogical technologies]: navch. posib. Kiyiv, Ukraine : VC «Prosvita», 368 p. [in Ukrainian].

Postoyan, T. G. (2015). Dualna sistema navchannya v umovah galuzevoyi klasterizaciyi [Dual system of training in the conditions of branch clustering]. Pedagogichni nauki: teoriya, istoriya, innovaciyi, tehnologiyi – Pedagogical sciences: theory, history, innovations, technology, № 2, P. 374–382. [in Ukrainian].

Hazelkorn E. Motivating Individuals: Growing Research from a «fragile base». Tertiary Education and Management. 2008. Vol. 14. № 2. P. 151–171.

Łozowiecka W. Adaptacja zawodowa jako czynnik efektywnej pracy człowieka. Edukacja a rynek pracy : Kształcenie spoleczno-zawodowe determinantem gotowości człowieka do efektywnej adaptacji zawodowej. Płocku, 2013. Р. 28–37.

Łozowiecka W. Uwarunkowania sukcesu i kariery zawodowej jednostki. Edukacja a rynek pracy : Kształcenie a kariera zawodowa. Płocku, 2014. Р. 11–19.

Shelten A. Das Konzept der Ausbildung von Fachkräften. Verband der Lehrer an beruflichen Schulen in Bauern. VBB-aktuell : 37. 1998. P. 11–14.

Downloads

Опубліковано

17.03.2023

Номер

Розділ

ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ У СИСТЕМІ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ