ІНКЛЮЗИВНА ОСВІТА В УМОВАХ ВИКЛИКІВ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ

Автор(и)

  • Лідія Лавріненко Кандидат історичних наук, доцент кафедри педагогіки, rорекційної освіти та менеджменту, Чернігівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені К. Д. Ушинського https://orcid.org/0000-0002-2666-3924

Ключові слова:

Інклюзія, інклюзивна освіта, інклюзивна школа, діти з особливими освітніми потребами

Анотація

У статті акцентується увага на концептуальних підходах до впровадження інклюзивної освіти в умовах Нової української школи. Виокремлюються питання інтеграції, механізму забезпечення та філософії інклюзивної освіти.
Мета роботи полягає в розкритті можливостей інтеграції дітей з особливими освітніми потребами в заклади загальної середньої освіти, особливостях психологопедагогічного супроводу осіб з інвалідністю, окремих аспектах організації інклюзивної освіти в Новій українській школі.
Методологія дослідження. У статті використано аналіз наукових джерел на теоретико-методологічному, організаційно-методичному, нормативно-правовому рівнях пізнання інклюзивної освіти в Україні. Методологічною основою дослідження є системний підхід до аналізу, педагогічних досліджень щодо впровадження інклюзивної освіти в закладах загальної середньої освіти. Методологія дослідження дозволила визначити й обґрунтувати інтеграцію дітей з особливими освітніми потребами в сучасний освітній простір.
Наукова новизна отриманих результатів полягає в тому, що обґрунтовано імплементацію інклюзивної освіти в заклади загальної середньої освіти в умовах викликів Нової української школи з метою соціалізації та адаптації дітей з особливими освітніми потребами до життя в суспільстві.
Висновки. Здійснене дослідження дозволяє зробити висновки, що особистісна орієнтація освіти, а саме: створення рівних можливостей для дітей у здобутті якісної освіти, забезпечення варіативності здобуття базової або повної загальної середньої освіти відповідно до здібностей та індивідуальних можливостей є важливими факторами інклюзивності освітнього процесу. Упровадження інклюзивної освіти має стати пріоритетним напрямом освітньої політики держави не тільки в закладах загальної середньої освіти, а й загалом у всіх освітніх закладах країни. Доведено, що навчання дітей з особливими освітніми потребами в закладах загальної середньої освіти повинно бути забезпечено спектром необхідних послуг відповідно до освітніх потреб дітей з порушеннями психофізичного розвитку, зокрема педагогічним колективам необхідно підготувати матеріально-технічне забезпечення освітнього процесу, розробити індивідуальну навчальну програму розвитку, випрацювати методику спільного навчання дітей.

Посилання

Yefimova, S. M. (2007). Nalahodzhennya partnersʹkykh stosunkiv z rodynamy [Establishing partnerships with families]. Inklyuzyvna shkola: osoblyvosti orhanizatsiyi ta upravlinnya – Inclusive school: features of organization and management. Kyiv, Ukraine, 128 p.

Zakon Ukrayiny «Pro osvitu» [Law of Ukraine «On Education»]. Retrieved from : zakon.rada.gov.ua/go/2145-19.

Kavun, Y., Voron, M. (2007). Inklyuzyvna osvita. [Inclusive education]. Defectolog – Defectologist. № 5.

Kolupaeva, A. A. (2009.) Inklyuzyvna osvita: realiyi ta perspektyvy: monohrafiya [Inclusive education: realities and prospects: a monograph]. Kyiv, Ukraine : Summit Book, 272 p.

Kolupaeva, A. A., Savchuk, L. O. (2010). Dity z osoblyvymy osvitnimy potrebamy ta orhanizatsiya yikh navchannya [Children with special educational needs and the organization of their education]. Kyiv, Ukraine : Naukovyy svit, 195 p.

Kolupaeva, A., Sofij, N., Danilenko, L. (2011). Inklyuzyvne navchannya: partnersʹki stosunky z rodynamy. [Inclusive education: partnerships with families]. Dyrektor shkoly. – School Director, 2011, № 10 (634).

Lavrinenko, L. I. (2017) Shkola dlya kozhnoho (okremi aspekty inklyuzyvnoyi osvity) [School for everyone (some aspects of inclusive education)]. Chernihiv, Ukraine : Chernihiv National University of Technology, 168 p.

Postanova Kabinetu Ministriv Ukrayiny vid 15 veresnya 2021 r. № 957 «Pro zatverdzhennya PORYADKU orhanizatsiyi inklyuzyvnoho navchannya u zakladakh zahalʹnoyi serednʹoyi osvity» [Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine of September 15, 2021 № 957 «On approval of the PROCEDURE for the organization of inclusive education in general secondary education»]. Retrieved from : zakon.rada.gov.ua›957-2021-n.

Salamankskaya deklaratsiya. Ramki deystviy po obrazovaniyu lits s osobymi potrebnostyami, prinyatyye Vsemirnoy konferentsiyey po obrazovaniyu lits s osobymi potrebnostyami: dostup i kachestvo (2000) [Salamanca Declaration. Framework for Action on the Education of Persons with Disabilities adopted by the World Conference on the Education of Persons with Disabilities: Access and Quality]. Salamanca. Spain, June 7–10, 1994, Kyiv, Ukraine, 2000. 21 p.

Sophij, N. Z., Najda, Yu. M. (2007). Kontseptualʹni aspekty inklyuzyvnoyi osvity [Conceptual aspects of inclusive education]. Inklyuzyvna shkola: osoblyvosti orhanizatsiyi ta upravlinnya – Inclusive school: features of organization and management. Kyiv, Ukraine, 128 p.

Taranchenko, O. M., Najda, Yu. M. Sofij, N. Z. (2007). Vrakhuvannya vidminnostey rozvytku ta navchalʹnoyi diyalʹnosti ditey z osoblyvostyamy psykhofizychnoho rozvytku v protsesi navchannya [Taking into account the differences in the development and educational activities of children with features of psychophysical development in the learning process]. Inklyuzyvna shkola: osoblyvosti orhanizatsiyi ta upravlinnya – Inclusive school: features of organization and management. Kyiv, Ukraine, 128 p.

Downloads

Опубліковано

17.03.2023

Номер

Розділ

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ДОШКІЛЬНОЇ ТА ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ