ВИБІР СЕРВІСУ ВІДЕОКОНФЕРЕНЦІЙ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ

Автор(и)

  • Григорій Джевага Кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри педагогіки, психології і методики технологічної освіти, Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка https://orcid.org/0000-0001-6853-885X

Ключові слова:

дистанційна освіта, цифрові технології навчання, відеоконференція, управління навчанням, Google Meet, Zoom, Skype, Microsoft Teams, Covid-19

Анотація

Перехід закладів загальної середньої і вищої освіти у дистанційну форму навчання створює нові умови щодо організації і матеріально-технічного забезпечення цього процесу. Необхідно усвідомлювати, що для ефективності передачі інформації від вчителя чи викладача до учнів чи студентів важливо оперувати зручним і функціональним інструментом дистанційного зв’язку. Такими на сьогоднішній день виступають сервіси відеоконференцій: Google Meet, Zoom, Skype, Microsoft Teams. Для раціонального вибору сервісу важливо визначити критерії, за якими їх можна порівнювати: технічні вимоги до параметрів і ресурсу комп’ютерної техніки, кількість одночасного підключення учасників освітнього процесу, можливість модерації відеоконференції, застосовування мультимедійних технології та засобів візуалізації вербальної інформації.

Мета статті – розкрити методику вибору сервісів відеоконференцій відповідно до потреб педагога. Завдання статті: 1) уточнити поняття «відеоконференція» як інструменту освітнього процесу; 2) визначити критерії вибору сервісу відеоконференції; 3) описати і порівняти функціональність популярних сервісів відеоконференцій з точки зору забезпечення дистанційної освіти.

Використані методи дослідження. Для розв’язання визначених завдань у роботі застосовувалися такі методи дослідження: пошук статей, монографій та навчально-методичних посібників за допомогою пошукових систем інтернету Google Scholar, Scopus і Web of science; теоретичний аналіз наукових праць; цитування результатів досліджень; узагальнення результатів досліджень науковців; уточнення основних дефініцій досліджуваної проблеми; анкетування за допомогою Google Form.

Наукова новизна. Уточнено поняття «відеоконференція» відносно її використання у забезпеченні освітнього процесу. Запропоновано критерії для раціонального вибору сервісу відеоконференцій для проведення уроків для учнів закладів середньої чи професійно-технічної освіти та лекцій, лабораторних чи практичних для студентів закладів вищої освіти.

Висновки. В умовах дистанційної форми організації навчання важливо обирати зручний і максимально функціональний інструмент налагодження двосторонньої взаємодії між учасниками освітнього процесу. Таким інструментом може бути один з відомих сервісів відеоконференцій, наприклад, Google Meet, Zoom, Skype, Microsoft Teams. Проте, їхній функціонал підходить для виконання певного переліку освітніх завдань, тому кожному педагогу доцільно індивідуально обирати та визначити сервіс спільний для паралелі класів чи закладу освіти.

Посилання

Agusriadi, A., Elihami, E., Mutmainnah, M., & Busa, Y. (2021, February). Technical Guidance for Learning Management in a Video Conference with the Zoom and Youtube application in the Covid-19 Pandemic Era. In Journal of Physics: Conference Series (Vol. 1783, No. 1, p. 012119). IOP Publishing.

Amin, F. M., & Sundari, H. (2020). EFL students’ preferences on digital platforms during emergency remote teaching: Video Conference, LMS, or Messenger Application?. Studies in English Language and Education, 7(2), 362-378.

Amin, F. M., & Zulfitri, Z. (2022). Emergency remote teaching during COVID-19 crisis: An analysis of EFL students’ engagement in Aceh. Englisia: Journal of Language, Education, and Humanities, 9(2), 46–59.

Birden, H., & Page, S. (2005). Teaching by videoconference: a commentary on best practice for rural education in health professions. Rural and Remote Health, 5(2), 1–7.

Chipps, J., Brysiewicz, P., & Mars, M. (2012). A systematic review of the effectiveness of videoconference ‐based tele‐education for medical and nursing education. Worldviews on Evidence‐Based Nursing, 9(2), 78–87.

Zuhriyah, M. (2022). Students’ Engagement in EFL Online Classrooms during COVID-19 Pandemic: Voices from An Indonesian Private University. Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, 8(10), 238–247.

Kademiia, M. (2009). Informatsiino-komunikatsiini tekhnolohii navchannia: terminolohichnyi slovnyk [Information and communication technologies of education: terminological dictionary]. Lviv, Ukraine : SPOLOM, 260.

Prykhodko, A. (2015). Videokonferentsiia yak zasib formuvannia profesiino-komunikatyvnoi kompetentnosti inozemnykh studentiv vyshchykh tekhnichnykh navchalnykh zakladiv [Video conferencing as a means of forming professional and communicative competence of foreign students of higher technical educational institutions]. Visnyk Cherkaskoho natsionalnoho universytetu imeni Bohdana Khmelnytskoho. Seriia: «Pedahohichni nauky» – Bulletin of the Bohdan Khmelnytskyi Cherkasy National University. Series: «Pedagogy», 32(365), 92-96.

Top-10 videoprohram dlia provedennia dystantsiinoi roboty v period karantynu [Top 10 video programs for remote work during quarantine]. Osvitnii portal rehionalnykh tsentriv zainiatosti – Educational portal of regional employment centers. Retrieved from : https://chk.dcz.gov.ua/node/6951

Tsyfrovi instrumenty. Vebinary ta videokonferentsii [Digital tools. Webinars and video conferences]. Portal «Bloh Tsentru navchalnykh ta innovatsiinykh tekhnolohii UKU» – Portal «Blog of the Center for Educational and Innovative Technologies of UCU». Retrieved from : http://ceit-blog.ucu.edu.ua/resursy/tsyfrovi-instrumenty/webinars/

Downloads

Опубліковано

17.03.2023

Номер

Розділ

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ВИЩОЇ ОСВІТИ ТА ПЕДАГОГІЧНОЇ НАУКИ