ПІДГОТОВКА ВЧИТЕЛЯ ФІЗИКИ ДО ОДЕРЖАННЯ ФОТОЗНІМКІВ МОМЕНТІВ ПЕРЕБІГУ ШВИДКОПЛИННИХ ЯВИЩ ПРИРОДИ

Автор(и)

  • Андрій Давиденко Доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри природничо-математичних дисциплін та інформаційно-комунікаційних технологій в освіті, Чернігівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені К. Д. Ушинського https://orcid.org/0000-0003-1542-8475

Ключові слова:

дидактичні засоби, фотознімки явищ природи, відео, освітній процес, створення, розвиток, творчість

Анотація

Мета роботи полягає в обґрунтуванні необхідності підготовки вчителів фізики та й інших природничих предметів до одержання фотознімків моментів перебігу явищ природи, що сприяє розширенню їх можливостей у здійсненні освітнього процесу.

Методологія дослідження виходить із Закону України «Про освіту», Концепції природничо-математичної освіти (STEM-освіти), вимог навчальних програм з предметів природничого циклу. Автор опирається на власний тривалий досвід роботи в системі підвищення кваліфікації вчителів, зокрема, в Чернігівському обласному інституту післядипломної педагогічної освіти імені К. Д. Ушинського, де ним були розроблені та впроваджені в освітній процес відповідні авторські курси та семінари, а створені ним дидактичний контент, зокрема, фотознімки демонстрували свою ефективність на практиці, тобто під час проведення навчальних занять. Створювані автором фотографічні матеріали використовуються для постановки задач з фізики й стали предметом його наукових досліджень, що відображено у відповідних наукових та науково-методичних працях. Зміст статті орієнтований на задоволення запитів науковців, викладачів закладів вищої освіти, зокрема закладів післядипломної педагогічної освіти, вчителів, які не байдужі до проблем розвитку освіти.

Наукова новизна дослідження полягає в тому, що автор доводить необхідність та можливість створення названих дидактичних матеріалів безпосередніми учасниками освітнього процесу, що сприяє не лише підвищенню ефективності навчання, а й розвитку творчих здібностей вчителя та його учнів. Водночас, показано, як можна до такої діяльності готувати вчителя.

Результати дослідження доповідались на міжнародних наукових конференціях (Республіка Молдова – 2011, 20213, 2019, 2021, 2022; США – 2022) та ін. і впроваджені в педагогічну практику в Тираспільському державному університеті, Кишинівському державному університеті, Національному університеті «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка, в Чернігівському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти імені К. Д. Ушинського.

Висновки. Освітній процес з природничих предметів завжди вимагає нових технічних засобів та дидактичних матеріалів. Цікавими дидактичними матеріалами стосовно цього були й залишаються фотознімки моментів перебігу явищ природи. Фотографічні зображення окремих моментів зображень явищ природи сприяють глибшому проникненні до їх суті, а, значить, і їх кращому розумінню. Розвиток сучасної фото та відео техніки дозволяє набагато легше, у порівнянні з минулим, одержувати моменти перебігу швидкоплинних явищ. Важливим є те, що названі технічні засоби стали доступними для широких верств населення, зокрема для вчителів та їх учнів. Значну кількість навчальних фотознімків може одержувати вчитель, який більше, ніж хтось інший, відчуває у їх потребі для досягнення конкретної мети відповідного навчального заняття. Залучення до фотографування моментів перебігу явищ природи учнів не лише сприяє кращому засвоєнню ними навчального матеріалу, а й розвитку їх творчих здібностей. Для здійснення цілеспрямованої підготовки вчителів фізики та інших природничих предметів до створення нових дидактичних матеріалів у вигляді фотознімків слід проводити відповідну роботу на курсах підвищення їх кваліфікації.

Посилання

Berger, M. (2018). Neue Medien im experimentellen Physikunterricht der Sekundarstufe. Eine empirischexplorative Studie zur Untersuchung der Auswirkungen von virtuell durchgefuhrten physikalischen Experimenten auf die Motivation der Lernenden im Sekundarstufenbereich. Von der Padagogischen Hochschule Heidelberg zur Erlangung des Grades eines Doktors der Philosophie (Dr. phil.) genehmigte Dissertation. Retrieved from : http://opus.ph-heidelberg.de/frontdoor/deliver/index/docId/313/file/DISS_Markus_Berger_2018.pdf (Letzter Zugriff: 02.10.2022).

Leuthner,D. & Brunken,R. (2000). Neue Medien in Unterricht, Aus- und Weiterbildung: aktuelle Ergebnisse empirischer padagogischer Forschung. Munster: Waxmann.

Schewa Mandel, Manuel Rutishauser, Eva Seiler Schiedt (Hrsg.) (2010) Digitale Medien fur Lehre und Forschung. Waxmann Munster / New York / Munchen / Berlin.

Voronin, YU. A. (2001) Tekhnicheskiye i audiovizual'nyye sredstva obucheniya: Uchebnoye posobiye [Technical and audiovisual teaching aids: Textbook]. Voronezh: Voronezhskiy gosudarstvennyy pedagogicheskiy universitet, 2001.

Davidenko, A. A. (2014). Ispol'zovaniye fotosnimkov momentov yavleniy prirody dlya postanovki uchebnykh zadach po fizike [Using photographs of moments of natural phenomena for setting educational problems in physics]. Uchebnyy eksperiment v obrazovanii - Learning experiment in education, №4.

Davidenko, A. A. Oderzhannya statychnykh zobrazhenʹ momentiv perebihu shvydkoplynnykh yavyshch pryrody, fizychnykh yavyshch ta protsesiv: Metodychni rekomendatsiyi dlya zdobuvachiv osvity v systemi pislyadyplomnoyi pedahohichnoyi osvity (vchyteliv pryrodnychykh dystsyplin) [Obtaining static images of the moments of the course of fast-moving phenomena of nature, physical phenomena and processes: Methodical recommendations for students of education in the system of postgraduate pedagogical education (teachers of natural sciences)]. Chernihivsʹkyy oblasnyy instytut pislyadyplomnoyi pedahohichnoyi osvity imeni K. D. Ushynsʹkoho. Chernihiv. 2021.

Davidenko, A. A. (2021). Ponyattya navchalʹnoho proyektu, yikh typy ta rolʹ v osvitnʹomu protsesi z fizyky [The concept of educational project, their types and role in the educational process in physics]. Visnyk Natsionalʹnoho universytetu «Chernihivsʹkyy kolehium» imeni T. H. Shevchenka - Bulletin of the T. G. Shevchenko National University «Chernihiv Collehium». Series: Pedagogical Sciences, Vol. 12 (168)

Zhytyenʹova, N. V. (2019). Vizualʹni dydaktychni zasoby: stvorennya ta vykorystannya v pedahohichniy praktytsi. Navchalʹno-metodychnyy posibnyk [Visual didactic tools: creation and use in pedagogical practice. Educational and methodological manual]. Kharkiv, Ukraine : Kharkivsʹkyy natsionalʹnyy pedahohichnyy universytet im. H. S. Skovorody.

Kudryashov, V. I. (2012). Ispol'zovaniye videozadach pri izuchenii fizike v shkole [The use of video tasks in the study of physics at school]. Uchebnyy eksperiment v obrazovanii – Learning experiment in education. №4.

Noskova, T. N. (2004). Audiovizual'nyye tekhnologii v obrazovanii [Audiovisual technologies in education]. SPb.: SPbGUKiT.

Downloads

Опубліковано

17.03.2023

Номер

Розділ

ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ У СИСТЕМІ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ