ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО-ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ

Автор(и)

  • Тетяна Белан Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки, психології і методики технологічної освіти, Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка https://orcid.org/0000-0002-4329-3080

Ключові слова:

педагог, цінність, ціннісні орієнтації, професійно-педагогічні цінності

Анотація

Метою роботи є визначення та теоретичне обґрунтування педагогічних умов формування професійно-ціннісних орієнтацій майбутніх педагогів професійного навчання в освітньому процесі.
Методологія. Для вирішення поставленої мети були використані такі методи дослідження: теоретичні (вивчення й аналіз психолого-педагогічних, філософських джерел, офіційних і нормативних документів; порівняння й узагальнення поглядів учених на проблему) й емпіричні (спостереження за освітнім процесом студентів).
Наукова новизна. У статті уточнено суть поняття «професійно-ціннісні орієнтації». Наголошено на тому, що формування професійно-ціннісних орієнтацій майбутніх педагогів професійного навчання забезпечує необхідний і достатній комплекс взаємопов’язаних заходів, педагогічних умов в освітньому процесі, дотримання яких забезпечує досягнення бажаного результату. Також зазначено, що педагогічні умови формування професійно-ціннісних орієнтацій можуть створювати в освітньому процесі педагоги-викладачі удосконалюючи, в першу чергу, розроблені навчальні дисципліни. Наголошено на педагогічних умовах, які можуть сприяти формуванню професійно-ціннісних орієнтацій майбутніх педагогів професійного навчання у процесі професійної підготовки в закладі освіти.
Висновки. Професійно-ціннісні орієнтації становлять основу професіоналізму особистості та створюють фундамент професійної культури педагога. Тому професійно-ціннісні орієнтації студентів повинні формуватися в процесі навчання і сприяти успіху в майбутній професійній діяльності, а саме: усвідомленню цінностей та значенню майбутньої професійної діяльності, ціннісному ставленню до результату діяльності, ціннісному ставленню до прийнятого рішення, ціннісному ставленню до пошуку і використання інформації для ефективного виконання професійної діяльності, ціннісному ставленню до професійного розвитку, мобільності, гнучкості, цінності командної роботи, ціннісного ставлення до життя.

Посилання

Belan, T. H. (2020). Problema formuvannia profesiino-tsinnisnykh oriientatsii u psykholoho-pedahohichnii literaturi [The problem of formation of professional and value orientation in psychological and pedagogical literature]. Visnyk Natsionalnoho universytetu «Chernihivskyi kolehium» imeni T. H. Shevchenka. – Bulletin of the Taras Shevchenko National University «Chernihiv Collegium». №8 (164).

Mamchur, Ye. A. (2017). Formuvannia profesiino-tsinnisnykh oriientatsii u maibutnikh uchyteliv inozemnoi movy u protsesi vyvchennia dystsyplin sotsialno-humanitarnoho tsyklu [Formation of professional and value orientations in future foreign language teachers in the process of studying the disciplines of the social and humanitarian cycle]: Extended abstract of candidate’s thesis :13.00.07. Uman, Ukraine.

Padalka, O. I. (2014). Formuvannia priorytetnykh pedahohichnykh tsinnostei u maibutnikh vykhovateliv doshkilnykh navchalnykh zakladiv [Formation of priority pedagogical values in future educators of preschool educational institutions]: Candidate’s thesis :13.00.04. Rivne, Ukraine.

Roman, I. (2019). Metodychni rekomendatsii naukovo-pedahohichnym pratsivnykam shchodo formuvannia profesiino-tsinnisnykh oriientatsii maibutnikh fakhivtsiv viiskovoho upravlinnia [Methodical recommendations to scientific and pedagogical workers on the formation of professional and value orientations of future specialists in military management]. Naukovyi visnyk MNU imeni V.O. Sukhomlynskoho. – Scientific Bulletin of MNU named after V. O. Sukhomlinsky. № 1 (64).

Pecherska, H. O. (2013) Profesiini tsinnisni oriientatsii vchyteliv [Professional value orientations of teachers]. Zbirnyk naukovykh prats. Psykholohichni nauky. – Collection of scientific works. Psychological sciences. Tom 2. Vypusk 10 (91).

Downloads

Опубліковано

17.03.2023

Номер

Розділ

ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ У СИСТЕМІ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ