ПЕДАГОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФОРМУВАННЯ ТЕХНІЧНОЇ КУЛЬТУРИ МЕНЕДЖЕРІВ МОРСЬКОЇ ГАЛУЗІ В УМОВАХ НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ

Автор(и)

  • Тетяна Житомирська Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри загальнонаукових дисциплін, Дунайський інститут Національного університету «Одеська морська академія» https://orcid.org/0000-0002-7015-0819

Ключові слова:

підготовка менеджерів, технічна культура, менеджер морської галузі, управління морським господарством, якість підготовки менеджерів морської галузі

Анотація

Мета статті полягає в уточненні поняття технічної культури менеджерів морської галузі; розкриттю особливості забезпечення формування технічної культури менеджерів морської галузі в умовах неперервної освіти та висвітленню результатів апробації запропонованої моделі цього формування.
Методологія. Методологічною основою дослідження є системний та особистісно-орієнтований підходи до аналізу педагогічної, управлінської та технічної літератури та педагогічного досвіду з питань педагогічного забезпечення формування технічної культури менеджерів морської галузі. У роботі використано багаторівневий системний аналіз наукових джерел, що ґрунтується на філософському, загальнонауковому та частково-науковому та конкретно-науковому рівнях пізнання.
Наукова новизна полягає у встановленні основних підходів до формування технічної культури менеджерів морської галузі й експериментальній перевірці ефективності методики їх реалізації. У статті розкриваються сутність та зміст поняття технічної культури менеджерів морської галузі, розглядається створення системи педагогічного забезпечення підготовки менеджерів морської галузі в сучасних умовах функціонування цієї галузі за допомогою побудови моделі формування технічної культури менеджерів морської галузі. Під педагогічним забезпеченням процесу формування технічної культури менеджерів морської галузі на основі використання запропонованої нами моделі розумітимемо продуману у всіх деталях спільну педагогічну діяльність, сукупність способів, прийомів, методів, кроків, послідовність виконання яких забезпечує процес становлення та розвитку системних властивостей особистості.
Зміст статті дозволив дійти висновку, що розроблена автором система педагогічного забезпечення формування технічної культури менеджерів морської галузі в умовах неперервної освіти є цілісною дидактичною системою, що дозволяє ефективно, з високою якістю вирішувати педагогічні завдання, і може бути використана викладачами морських ЗВО.

Посилання

Maksymiv, T. (2016). Filosofskyi zmist poniattia «tekhnika» [Philosophical meaning of the concept of «technique»]. Zbirnyk tez mizhnarodnoi naukovoi konferentsii molodykh uchenykh ta studentiv «Filosofski vymiry tekhniky» – Collection of theses of the international scientific conference of young scientists and students «Philosophical dimensions of technology», November 30–December 1, Ternopil, Ukraine : TNTU. [in Ukrainian].

Martseva, L. A. (2015). Teoretychni ta metodychni osnovy profesiinoi pidhotovky molodshykh spetsialistiv radiotekhnichnoho profiliu [Theoretical and methodical bases of professional training of radio-technical specialists]. Doctor’s thesis. Zhytomyr, Ukraine. [in Ukrainian]. Retrieved from : http://eprints.zu.edu.ua/19469/1/dys_Marceva.pdf.

Makarenko, L. L. (2013). Informatyzatsiia osvity yak prioritetnyi napriam modernizatsii osvity v umovakh informatsiinoho suspilstva [Informatization of education as a priority direction of modernization of education in the conditions of the information society]. Naukovyi chasopys NPU imeni M. Drahomanova. Seriia 5. Pedahohichni nauky i perspektyvy. – Scientific journal of M. Drahomanov NPU. Series 5. Pedagogical sciences and perspectives № 43, 118. [in Ukrainian]. Retrieved from : http://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/123456789 /18041/3/Makarenko.pdf

Slabko, V.M. (2015) Formuvannia tekhnichnoi kompetentnosti maibutnoho vchytelia tekhnolohii v protsesi profesiinoi pidhotovky [Formation of the technical competence of the future technology teacher in the process of professional training 2015. C. 267–271] Naukovyi chasopys Natsionalnoho pedahohichnoho universytetu imeni M. P. Drahomanova. Seriia 5: Pedahohichni nauky: realii ta perspektyvy – Scientific journal of the M P. Drahomanov National Pedagogical University. Series 5: Pedagogical sciences: realities and prospects. Kyiv, Ukraine: Vydav.nytststvo NPU imeni M. P. Drahomanova, Vol. 51, 267–271. [in Ukrainian]. Retrieved from : http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/8187.

Radkevych, V. (2020) Tendentsii transformatsiinykh zmin profesiinoi osvity v dobu nezalezhnosti Ukrainy. Professional Pedagogics, Vyp.1(20), S. 176–184. [in Ukrainian]. Retrieved from : http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/8187.

Rokeach, M. (2008). Understanding Human Values. United Kingdom: Free Press.

Luchshye psykholohycheskye testy dlia profotbora y proforyentatsyy. (1992). Opysanye y rukovodstvo k yspolzovanyiu [The best psychological tests for professional selection and career guidance. Description and instructions for use]. Petrozavodsk, Russia : publishing house «Petrokom» [in Russian].

Of. Sait HR-lihy: spilnoty kadrovykiv i fakhivtsiv z upravlinnia personalom. Biblioteka statei / Instrumenty HR-menedzhera [Of. HR-league website: collaborative personnel officers and fahivtsiv with personnel management. Library of articles / Tools of an HR manager]. Retrieved from : https://hrliga.com/ index.php?module=profession&op=view&id=1063

Downloads

Опубліковано

17.03.2023

Номер

Розділ

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ВИЩОЇ ОСВІТИ ТА ПЕДАГОГІЧНОЇ НАУКИ