ВАСИЛЬ СУХОМЛИНСЬКИЙ: ВИХОВНА СИЛА СЛОВА

Автор(и)

  • Алла Богуш Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»

Ключові слова:

Василь Сухомлинський, слово, радість, добро, емоції, емоційні ситуації, дитина, вихователь, педагог

Анотація

У статті висвітлено погляди Василя Сухомлинського на виховну силу Слова, слова вихователя, вчителя, батьків під гаслом «Обережно дитина».

Метою статті є розкрити погляди В.О. Сухомлинського щодо виховної сили слова педагога (вихователів, батьків) у роботі та спілкуванні з дітьми у надзвичайно тривожний для дітей час у період війни в Україні: як заспокоїти дітей, дати відчути, що поряд з нею є близькі їй люди, як відволікти дітей від страху, зупинити агресію, прояв тривожних симптомів.

Методологія. Методологічні засади дослідження, що стало основою статті, визначають праці видатного українського вченого В. Сухомлинського, у яких характеризується використання педагогами і батьками слова як могутнього виховного засобу. У процесі вивчення проблеми виховної сили слова у спадщині В. Сухомлинського використовувався метод аналізу наукової спадщини видатного педагога та праць провідних українських науковців, які дотичні до окреслених питань.

Наукова новизна. Наукова новизна цього дослідження полягає у висвітленні виховної сили слова як засобу впливу на особистість, яка розвивається, у спадщині В. Сухомлинського у контексті актуальних проблем суспільства та освіти, пов’язаних із широкомасштабними воєнними діями в Україні.

Висновки. Отже, Василь Сухомлинський розкриває зміст використання педагогами і батьками слова як усного засобу виховання дітей, зокрема і в травматичних, стресових ситуаціях життя. Видатний педагог закликає педагогів і батьків: «Шукайте в невичерпній скарбниці нашої рідної мови перлини, які запалюють вогник радості в душі дитини, бажання творити Добро, використовуйте слова, ці «найтонші різці», які здатні доторкнутися до «найніжнішої риси» дитячої душі».

Посилання

Bohush, A. (2018). Pedahohichni vymiry Vasylia Sukhomlynskoho v suchasnomu osvitnomu prostori [Pedagogical dimensions of Vasyl Sukhomlynskyi in the modern educational space]: monohrafiia. Kam’ianets-Podilskyi, Ukraine: TOV. Drukarnia «Ruta»

Honcharenko, S. U. (2011). Ukrainskyi pedahohichnyi entsyklopedychnyi slovnyk [Ukrainian pedagogical encyclopedic dictionary]. Rivne, Ukraine: «Volynski oberehy».

Sukhomlynskyi, V. O. (1976). Vybrani tvory [Selected works] u 5-ty tomakh. T. 1. Kyiv, Ukraine: Vyd-vo «Radianska shkola».

Sukhomlynskyi, V. O. (1976). Vybrani tvory [Selected works] u 5-ty tomakh. T. 2. Kyiv, Ukraine: Vyd-vo «Radianska shkola»

Sukhomlynskyi, V. O. (1977). Vybrani tvory [Selected works] u 5-ty tomakh. T. 3. Kyiv, Ukraine: Vyd-vo «Radianska shkola»

Sukhomlynskyi, V. O. (1977). Vybrani tvory [Selected works] u 5-ty tomakh. T. 4. Kyiv, Ukraine: Vyd-vo «Radianska shkola»

Sukhomlynskyi, V. O. (1977). Vybrani tvory [Selected works] u 5-ty tomakh. T. 5. Kyiv, Ukraine: Vyd-vo «Radianska shkola».

Shapar, V. B. (2007) Suchasnyi tlumachnyi psykholohichnyi slovnyk [Modern explanatory psychological dictionary]. Xarkiv, Ukraine: Prapor.

Downloads

Опубліковано

17.03.2023