ДОСЛІДЖЕННЯ САМОРЕГУЛЯЦІЇ ЯК ЧИННИКА НАУЧУВАНОСТІ ОСІБ З ЛЕГКИМ СТУПЕНЕМ РОЗУМОВОЇ ВІДСТАЛОСТІ

Автор(и)

  • Сергій Кудін Національний університет "Чернігівський колегіум" імені Т.Г. Шевченка https://orcid.org/0000-0002-9800-5525
  • Тамара Мазур T. G. Shevchenko National University «Chernihiv Colehium»
  • Андрій Кужельний Національний університет "Чернігівський колегіум" імені Т.Г. Шевченка https://orcid.org/0000-0001-5938-8589

Ключові слова:

розумова відсталість, саморегуляція, соціальна адаптація, підопічні, інклюзивна освіта

Анотація

Мета роботи. Метою нашого дослідження стало вивчення кореляції між рівнем саморегуляції і научуваністю (ставленням до навчання, засвоєнням навчального матеріалу) в осіб з легким ступенем розумової відсталості. У дослідженні взяли участь підопічні відділення підтриманого проживання КЗ «Замглайський психоневрологічний інтернат» – дівчата (46 осіб) у віці від 14 до 25 років, у яких фахівцями був виявлений легкий ступінь розумової відсталості.

Методологія. Для вивчення рівня саморегуляції респондентів була використана методика О. К. Осницького «Саморегуляція» (у авторській модифікації). За допомогою опитувальника, що містить 20 запитань, оцінювалися наступні характеристики: цілепокладання, програмування дій, оцінювання результатів, забезпеченість регуляції в цілому, корекція результатів і способів дій, впорядкованість діяльності, деталізація регуляції дій, усвідомленість дій, відповідальність у справах і вчинках.

Наукова новизна. Адаптовано і експериментально перевірено блок запитань «Регулятивний компонент» вчительського опитувальника для виявлення сформованості різних компонентів пізнавальної діяльності. За допомогою удосконаленої шкали оцінки соціальної адаптації вивчалися взаємодія з оточуючими, уміння поводитися на групових заходах, засвоєння навчального матеріалу, ставлення до навчання, ставлення до праці, соціальна адаптація.

Висновки. Результати експериментальної роботи довели, що у респондентів з достатнім рівнем саморегуляції достовірно краще сформовані навички засвоєння навчального матеріалу, ніж у дівчат з низьким рівнем саморегуляції. Отже, достатній рівень саморегуляції можна вважати прогностично сприятливою ознакою для научуваності та соціальної адаптації осіб з легким ступенем розумової відсталості. Результати дослідження можуть представляти інтерес для педагогів, що працюють в інклюзивних освітніх організаціях з учнями, які мають інтелектуальні розлади.

Посилання

Kolupaieva, A. A. (2009). Inkliuzyvna osvita: realii ta perspektyvy [Inclusive education: realities and prospects]: monograph, Kyiv, Ukraine : «Sammit-Knyha» [In Ukrainian].

Konopkin, O. A. (1995). Psikhicheskaia samoreguliatciia proizvolnoi aktivnosti cheloveka (strukturno-funktcionalnyi aspekt) [Mental self-regulation of voluntary human activity (structural and functional aspect)]. Voprosy psikhologi- Questions of Psychology, 1, 5–12. [In Russian].

Kudin, S. F. (2016). Formuvannia kultury samorehuliatsii maibutnikh uchyteliv fizychnoho vykhovannia u protsesi vyvchennia valeolohichnykh dystsyplin [Forming of Self-regulation Culture of Future Physical Training Teachers in the Process of Studying Valeological Disciplines]. Candidate’s thesis: 13.00.02. Chernihiv, Ukraine : Chernihiv National T. G. Schevchenko Pedagogical University [In Ukrainian].

Kudin, S. F. (2015). Osoblyvosti formuvannia kultury samorehuliatsii u maibutnikh uchyteliv fizychnoho vykhovannia [Forming of self-direction culture to future physical training teachers]. Visnyk Chernihivskoho natsionalnoho pedahohichnoho universytetu imeni T. H. Shevchenka – Bulletin of the Chernihiv National T.H. Shevchenko Pedagogical University, 130, 205–208. [In Ukrainian].

Kudin, S. F. (2016). Formirovanie kultury samoreguliatcii studentov fakulteta fizicheskogo vospitaniia [Formation of selfregulation culture of physical education faculty]. Fyzycheskoe vospytanye studentov – Physical education of students, 1, 49–54. Retrieved from : http://dx.doi.org/10.15561/20755279.2016.0107 [In Ukrainian].

Kudin, S.F. (2021). Vyvchennia vzaiemozviazku samorehuliatsii i zdatnosti do navchannia osib z lehkym stupenem rozumovoi vidstalosti [Studying the relationship between self-regulation and the ability to teach people with mild mental retardation]. Mateialy tretoho mizhnarodnoho sympoziumu «Osvita i zdorovia pidrostaiuchoho pokolinnia. Kyiv, Ukraine : Alaton, 3, 193–195. [In Ukrainian].

Lubovskij, V.I. (2013). Razvitie slovesnoj regulyacii dejstvij u detej (pri normal’nom i narushennom razvitii) [The development of verbal regulation of actions in children (with normal and impaired development)]. Moscow, Russia : Buki Vedi. [In Russian].

Osnickij, A. K. (2010). Psihologicheskie mekhanizmy samostoyatel’nosti [Psychological mechanisms of independence]. Moscow, Russia : IG– SOCIN. [In Russian].

Pov’yakel’, N. I. (2003). Professiogeneza samoregulyacii myshleniya prakticheskogo psihologa [Professiogenesis of self-regulation of thinking of a practical psychologist]: monograph. Moscow, Russia. [In Russian].

Chetveryk-Burchak, A. H. (2014). Opys ta adaptatsiia opytuvalnyka «shkala sotsialnoho blahopoluchchia» K. Kiza [Description and adaptation of the questionnaire «scale of social welfare» K. Keys]. Visnyk Kharkivskoho natsionalnoho universytetu imeni V. N. Karazina – The Journal of V. N. Karazin Kharkiv National University. A Series of «Psychology», 1099/54, 28–33. [In Ukrainian].

Lepofsky M. D. A report card on the Charter’s Guarantee of Equality to Persons with Disabilities After 10 Year – What Progress? What prospects? National Journal of Constitutional Law. 1997. № 7. P. 241–263.

Downloads

Опубліковано

17.03.2023