ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У МАЙБУТНІХ СУДНОВИХ МЕХАНІКІВ: ВИКОРИСТАННЯ IT-СЕРВІСІВ

Автор(и)

  • Костянтин Лихогляд Старший викладач кафедри «Суднових енергетичних установ і систем», Дунайський інститут Національного університету «Одеська морська академія»
  • Андрій Кононенко Кандидат педагогічних наук, завідувач відділу науково-організаційного супроводу, Інститут професійної освіти НАПН України https://orcid.org/0000-0001-5153-422X

Ключові слова:

суднові механіки, інформаційні технології в освіті, IT-сервіси в освіті, професійна компетентність

Анотація

У запропонованій роботі розглядаються особливості використання ІТ-сервісів для здобувачів освіти у закладах середньої та професійної освіти. Проаналізовано та класифіковано інтернет-ресурси, що можуть бути використані при організації та проведенні віддаленого навчання. Висвітлено питання про широке використання інтернет-ресурсів у вищій школі. Показано можливість використання ІТ-сервісів для створення практичного завдання для майбутніх судомеханіків.
Мета статті полягає в огляді можливостей використання веб-сервісів як форми інтерактивного підходу до навчально-пізнавальної діяльності майбутніх судомеханіків.
Методологія дослідження побудована на використанні таких методів дослідження, як аналіз, синтез та узагальнення – з метою вивчення стану та рівня розробленості проблеми використання IT-сервісів під час формування професійної компетентності в майбутніх суднових механіків.
Наукова новизна полягає у тому, що показано особливості формування змісту професійної підготовки суднових механіків із використанням сучасних методів цифровізації освіти.
Зазначено, що цифровізація постає сьогодні ключовим фактором удосконалення системи віддаленої освіти. Використання цифрових технологій у процесі навчання майбутніх суднових механіків дає можливість неперервного навчання, саморозвитку, підвищення рівня знань, обміну інформацією й досвідом роботи, незалежно від просторових і часових меж, рівні можливості для самореалізації усіх учасників освітнього процесу. Завдяки цифровізації освітній процес стає більш персоналізованим, доступним і гнучким. Це, у свою чергу, забезпечує комфортні умови для навчання, ефективного розвитку та професійного зростання.
Зміст статті дозволив дійти таких висновків. Умови, що виникли в освіті в останні роки та перспективи зумовили необхідність здійснення масового впровадження віддаленого навчання. Пошуки підвищення його якості вимагають переходу до відкритої освіти.
Засобами реалізації такого переходу стають ІТ-сервіси, можливості яких постійно зростають і вдосконалюються.
Таким чином, можемо відзначити, що на сьогодні існує потужний інструментарій для здійснення дистанційного навчання, інформаційна компетентність знаходиться на достатньо високому рівні і існує велика кількість способів її підвищення Найменш вирішеною проблемою залишається контентного наповнення. Як показує досвід, майже повністю забезпечена середня освіта. Забезпечення ж професійної освіти дуже слабке і потребує подальших розробок.

 

Посилання

Guraliuk A. and al. (2021). Dual-Component Ontograph Visualization // IOP Conf. Ser.: Mater. Sci. Eng. 2021. Vol. 1031 (012119). Retrieved from : https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/1031/1/012119/

Smyrnova I. (2017). Theoretical aspects of the use of electronic educational resources in professional activity of future teachers of technology. Journal of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University. Vol. 4, No. 1, 140-147. Retrieved from : http://lib.pnu.edu.ua:8080/bitstream/123456789/2377/1/1924-5249-1-PB.pdf

Barladym, V. M., Beridze, K. S., Bruiaka, A. V., Horbachenko, S. V., Kovalenko, V. V. et al. (2020). Vykorystannia servisiv adaptyvnykh khmaro oriientovanykh system u diialnosti vchytelia [Using the services of adaptive cloud-oriented systems in the teacher’s activity]. Method. guide. Kyiv, Ukraine, 2020. 148 р. Retrieved from : https://lib.iitta.gov.ua/723149/1/Використання%20сервісів%20адаптивних%20хмаро%20орієнтованих%20систем%20у%20діяльності%20вчителя.pdf

Vsemirnyj doklad YuNESKO (2005). K obshestvam znaniya. [UNESCO World Report. (2005). Towards knowledge societies. Paris: Ed. UNESCO]. ISBN 92-3-404000-7; SHS-2005/ WS/44. Retrieved from : http://www.intelros.ru/reports/17617-kobschestvam-znaniya-vsemirnyy-doklad-yunesko-za-2005-god.html

Keiptaunska Deklaratsiia Vidkrytoi Osvity: Vidkryvaiuchy maibutnie vidkrytym osvitnim resursam [The Cape Town Open Education Declaration]. Keiptaun, Pivdenna Afryka. 15 veresnia [Cape Town, South Africa, 15 sep. 2007]. Retrieved from : http://www.capetowndeclaration.org/translations/ukrainian-translation

Lykhohliad, K. A., Musorin, M. A., Mazur, T. M. (2021). Rozvytok sudovoi enerhetyky [Development of ship power]. Sudnovi enerhetychni ustanovky. Ship power plants, 2021, Issue 43, P. 140–150. Retrieved from : http://nbuv.gov.ua/UJRN/seu_2021_43_16.

Striuk, A. M., Semerikov, S. O. (2012). Modeli kombinovanoho navchannia [Models of combined learning]/Visnyk Dnipropetrovskoho universytetu imeni Alfreda Nobelia. Seriia «Pedahohika i psykholohiia» – Bulletin of Alfred Nobel University of Dnipropetrovsk. Series «Pedagogy and Psychology», 2 (4), Retrieved from : https://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/1808/1808.04893.pdf

Tsyfrova platforma: informatsiini tekhnolohii v sotsiokulturnii sferi 2021 [Digital platform: information technologies in the socio-cultural sphere 2021]. Volume 4, No. 2. Retrieved from : http://infotechsoccult.knukim.edu.ua/article/view/247474/244932

Downloads

Опубліковано

17.03.2023

Номер

Розділ

ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ У СИСТЕМІ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ