МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ ТЕМИ «КУЛЬТУРА СТАРОДАВНЬОЇ ГРЕЦІЇ ЧАСІВ АРХАЇКИ»

Автор(и)

  • Марина Столяр Доктор філософських наук, доцент, завідувачка кафедри філософії та культурології, Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка https://orcid.org/0000-0002-7643-3027
  • Ксенія Богун Кандидат філософських наук, старший викладач кафедри права, філософії та політології, Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка https://orcid.org/0000-0001-6924-2452

Ключові слова:

практичний, інтерактивний методи навчання, суб’єкт методичної активності, навчальна гра

Анотація

У статті проаналізовано основні методи викладання курсу «Історія та теорія зарубіжної культури» на матеріалі теми «Культура Стародавньої Греції часів архаїки». У змісті роботи переважна увага приділяється конкретизації наочних форм навчання, що слугують основою інтерактивного методу.
Мета роботи: автори статті мають на меті розкрити зміст та форми основних методів навчання, що у своїй сукупності та взаємодії створюють можливість максимально ефективного, творчого та дискурсивного освоєння теми «Давньогрецька культура доби архаїки» з предмету «Історія та теорія зарубіжної культури». Цей курс викладається в Національному університеті «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка магістрантам спеціальності 034 «Культурологія».
Методологія. Культурологічна герменевтика та структуралізм є провідними методологічними практиками, що використовуються під час вивчення теми. Зокрема культурологічна герменевтика допомагає абстрагуватися від семантики, символіки та цінностей сучасного світу та вжитися в інше культурне середовище, в якому важливими факторами є принципово інший хронотоп, віра в рок, специфічне розуміння моральних чеснот тощо. Також застосовуються такі загальнонаукові методи дослідження як аналіз, синтез, компаративний аналіз артефактів ранньої і пізньої архаїки тощо.
Наукова новизна. В статті вперше конкретизовано сукупність та зміст методичних засобів вивчення магістрантами культури Стародавньої Греції часів архаїки. Зокрема в роботі продемонстровано на конкретних прикладах, яким чином можна використовувати практичний та інтерактивний методи на заняттях (лекції, семінари та самостійна робота), присвячених означеній темі.
Висновки. В якості провідного практичного методу в статті пропонується наочний метод; перераховуються основні методичні артефакти теми – носії візуальної інформації. Ці артефакти поділяються на три групи в залежності від суб’єкта методичної активності: 1) ті, що пропонуються викладачем; 2) зроблені студентами; 3) сформовані викладачем і студентами в процесі спільної роботи над темою. Друга і третя група артефактів формуються інтерактивними методами, змістом творчий діалог викладача і магістранта, а також взаємодію магістрантів між собою.
Автори статті також пропонують конкретні ігрові форми вивчення теми і вважають, що саме гра дає можливість викладачеві об’єктивно оцінити знання та навички магістрантів у найбільш сприятливій для цього творчій та невимушеній атмосфері.

Посилання

Gerodot. (1993). Istoriyi v dev’yati knigah [Histories]. Kyiv, Ukraine [in Ukrainian].

Departament Gretsiyi i Rimu v Britanskomu muzeyi [Department of Greece and Rome in the British Museum]. Retrieved from : https://www.hisour.com/ru/ancient-greece-british-museum-37012/ [in Ukrainian].

Diogen Laertskiy (1986). O zhizni, ucheniyah i izrecheniyah znamenityih filosofov [Lives of Eminent Philosophers]. Perevod s drevnegrech. M.L. Gasparova. Moskva [in Russian].

Plutarh (2013). Sravnitelnyie zhizneopisaniya [Parallel Lives]. Harkov, Ukraine [in Russian].

Starosta, V. I., Gardubey, M. V. (2017). Interaktivni metodi navchannya: praktichniy aspekt [Interactive teaching methods: practical aspect]. ZbIrnik naukovih prats ZOIPPO – Collection of scientific works ZOIPPO, № 1 (27). Retrieved from : https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/16019/1/2017_1%2827%29_ Starosta_Gardubey_Zaporizza.pdf [in Ukrainian].

YagodnIkova, V.V. (2009). InteraktivnI formi i metodi navchannya u vischiy shkolI: navch.-metod. posibnik [Interactive forms and methods of learning in higher education: educational and methodological manual]. Kyiv, Ukraine [in Ukrainian].

Grant Michael (1988). The Rise of the Greeks. New York: Charles Scribner and Sons.

Downloads

Опубліковано

17.03.2023