МЕДІА-ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПРОСТІР: ЧИ ІСНУЄ ПРАКТИЧНА ЗАТРЕБУВАНІСТЬ ПРОФПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ДЛЯ ЗПТО

Автор(и)

  • Оксана Рекун Аспірантка кафедри педагогіки, психології і методики технологічної освіти, Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка https://orcid.org/0000-0001-5933-3350

Ключові слова:

медіа-простір, інформаційний простір, інформаційна сфера, інформаційне суспільство, засоби масової інформації

Анотація

У сучасних умовах стрімких змін відбувається потужний розвиток соціально-комунікаційних технологій, що є одним з чинників формування ринку праці та моделювання освітньої та професійної підготовки майбутніх фахівців у закладах професійно-технічної освіти. Формування медіаграмотності учнів в інформаційно-медійному просторі сьогодення – актуальна проблема в контексті професійної підготовки.
Мета роботи – проаналізувати медіа-інформаційний простір та дослідити практичну затребуваність медіаграмотності для майбутніх фахівців у закладах професійно-технічної освіти.
Методологія. Огляд літературних джерел, Інтернет-ресурсів, законодавчої бази, систематизація й теоретичне осмислення наукових публікацій, аналіз наукової та навчальної літератури, розкриття основних дефініцій досліджуваної проблеми, узагальнення та уточнення ідей науковців, виведення своєї гіпотези дослідження.
Наукова новизна. Медіа-інформаційний виклик зумовлений вторгненням Росії до України. Розглянута практична затребуваність групи «Кухар. Кондитер» в медіаосвіті.
Висновки. Сьогодні у сучасному світі надзвичайно важливим стало уміння сприймати інформацію критично, вирізняти дезінформацію та хайп – саме ці навички є одними із основних компетентностей в медіаграмотності, які наразі необхідні суспільству. Серед освітянської спільноти медіаграмотність зараз має велике значення. Сучасний навик – медіаграмотність, покликаний навчити суспільство критично сприймати та аналізувати інформацію. У ХХІ столітті медіаграмотність – це пріоритетний напрямок розвитку інформаційної компетентності у суспільстві та майбутнє покоління освічених патріотів України.

Посилання

Dehtiarova, H. (2015). Formuvannia profesiino-osobystisnykh yakostei maibutnikh fakhivtsiv sfery posluh [Formation of professional and personal qualities of future specialists in the field of services.]. Kontseptualni zasady profesiinoho rozvytku osobystosti v umovakh yevrointehratsiinykh protsesiv: zb. nauk. statei / za red. V. Kremenia, M. Dmytrychenka, N. Nychkalo – Uklad.: M. Artiushyna, V. Tymenko ta in. Kyiv – Conceptual principles of professional development of the individual in the conditions of European integration processes: coll. of science articles / edited by V. Kremenya, M. Dmytrychenko, N. Nychkalo – Composer: M. Artyushina, V. Tymenko and others: NTU, 2015, 174–179.

Kontseptsiia vprovadzhennia mediaosvity v Ukraini [Elektronnyi resurs]. Prezydiia NAPN Ukrainy. Instytut sotsialnoi ta politychnoi psykholohii NAPN Ukrainy. [Concept of implementation of media education in Ukraine [Electronic resource] Presidium of the National Academy of Sciences of Ukraine. Institute of Social and Political Psychology of the National Academy of Sciences of Ukraine]. Retrieved from : http://www.ispp.org.ua/news_44.htm.

Ministerstvo kultury ta informatsiinoi polityky [Ministry of Culture and Information Policy]. Retrieved from : https://mkip.gov.ua/content/normativnopravovi-akti-jornalist.html.

MON pidtrymuie initsiatyvu prezydenta ukrainy shchodo provedennia urokiv mediahramotnosti v shkolakh [The Ministry of Education of Ukraine supports the initiative of the President of Ukraine to conduct media literacy classes in schools]. Retrieved from : https://mon.gov.ua/ua/news/mon-pidtrimuye-iniciativuprezidenta-ukrayini-shodo-provedennya-urokiv-mediagramotnosti-v-shkolah.

Nosovets, N. M., Pyskun, O. M., Rekun, O. O. (2021). Teoretychne doslidzhennia poniattia «self skills» uchytelia [Theoretical research of the concept «teacher’s self skills»]. Visnyk Natsionalnoho universytetu «Chernihivskyi kolehium» imeni T. H. Shevchenka. Seriia: Pedahohichni nauky – Bulletin of the T.G. Shevchenko National University «Chernihiv Collehium». Chernihiv, Vyp. 14-15, 32–36.

Rekun, O. O. (2020). Mediahramotnist u systemi vyshchoi osvity [Media literacy in the higher education system]. Visnyk Natsionalnoho universytetu «Chernihivskyi kolehium» imeni T. H. Shevchenka. Seriia : Pedahohichni nauky – Bulletin of the T. G. Shevchenko National University «Chernihiv Collehium». Chernihiv, 164(8). 41–44.

Rekun, O. O., Nosovets, N. M. (2020). Vprovadzhennia mediaosvity u protses pidvyshchennia kvalifikatsii vchyteliv [Introduction of media education in the process of teacher training.]. IV International scientific conference. Modern education space : the transformation of national models in terms of integration. Leipzig, Germany. 173–176.

Slipchyshyn, L. (2007). Vyvchennia zahalnotekhnichnykh dystsyplin u profesiinotekhnichnykh navchalnykh zakladakh: humanitarno-intehratyvnyi pidkhid [Study of general technical disciplines in vocational educational institutions: humanitarian and integrative approach]. [Tekst] : monohrafiia. Lviv, Ukraine : Spolom, 2007, 256.

Ukrinform. Retrieved from : https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3534538-novij-zakon-pro-media-umkip-rozpovili-pro-osoblivosti-i-jmovirni-termini-uhvalenna.html.

Masterman, L. A. (1997). Rational for Media Education. Media Literacy in the Information Age. New Brunswick ; London : Transaction Publishers, 1997, 15–68. 20.

Masterman, L. (1988). Teaching the Media. London : Comedia Press, 1988, 341.

Downloads

Опубліковано

17.03.2023

Номер

Розділ

ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ У СИСТЕМІ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ