РОЗРОБКА ДИЗАЙНУ ПОЛІГРАФІЧНОЇ РЕКЛАМНО-ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПРОДУКЦІЇ ДЛЯ АБІТУРІЄНТІВ

Автор(и)

  • Оксана Пискун Кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри педагогіки, психології і методики технологічної освіти, Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка https://orcid.org/0000-0002-9825-8741
  • Юлія Волочок Студентка магістратури ННІ професійної освіти та технологій, Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка, практичний психолог ліцею № 15
  • Наталія Носовець Кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри педагогіки, психології і методики технологічної освіти, Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка https://orcid.org/0000-0003-1536-4870

Ключові слова:

рекламна поліграфічна продукція, дизайн, заклад вищої освіти (ЗВО), абітурієнт, календар, плакат

Анотація

У статті розкрито роль дизайну поліграфічної рекламно-інформаційної продукції у виборі випускниками шкіл – майбутніми абітурієнтами – закладу вищої освіти для подальшого навчання і оволодіння певною професією. Представлено результати проведеного опитування випускників шкіл щодо чинників, які впливають на їхній вибір ЗВО, та місця поліграфічної продукції в цьому виборі, її актуальності для юнаків на сучасному етапі. Найбільшу нашу увагу зосереджено на особливостях дизайну таких видів поліграфії, як фірмовий календарик і рекламний плакат.
Метою статті є дослідження особливостей сприйняття поліграфічної рекламно-інформаційної продукції ЗВО та її впливу на вибір закладу освіти сучасними абітурієнтами і, на основі цього, виявлення рекомендацій щодо розробки ефективного дизайну такої продукції.
Методологія дослідження: аналіз наукових публікацій і досвіду з теми дослідження, опитування випускників шкіл, його інтерпретація та узагальнення результатів, складання рекомендацій.
Наукова новизна полягає у виявленні чинників впливу поліграфічної рекламно-інформаційної продукції ЗВО на вибір сучасних абітурієнтів.
Висновки. Рекламно-інформаційна поліграфічна продукція закладу вищої освіти – флаєри, плакати, буклети, брошури, листівки, календарі, візитки, – не зважаючи на значне переважання в сучасних умовах електронної реклами, залишається дієвим та ефективним засобом для інформування абітурієнтів і залучення їх до навчання. Яскравий креативний дизайн, психологічно грамотно побудована композиція, інформативність, використання актуальних дизайнерських тенденцій, впровадження новітніх технологій друку і комп’ютерної графіки значно підвищують привабливість такого роду поліграфії, залишаються в абітурієнта на тривалий час, забезпечують постійне нагадування і можуть позитивно вплинути на вибір саме цього навчального закладу. За результатами нашого дослідження, найбільш привабливим і часто вживаними для абітурієнтів є рекламний фірмовий календарик, а також інформаційний плакат (останній може бути як в друкованому, так і в електронному вигляді).

Посилання

Characteristics of good poster design. URL : https://www.aproposter.com/poster-design/ (дата звернення 23.06.2022)

Yezhova, O., Boldyreva, O., Basova, J. (2021). Suchasnyy dyzayn kalendarnoyi produktsiyi [Modern design of calendar products]. Zbirnyk materialiv Mizhnarodnoyi naukovo-praktychnoyi konferentsiyi «Aktualʹni problemy suchasnoho dyzaynu» – Collection of materials of the International scientific and practical conference «Actual problems of modern design. Part 2, 42–45. Kyyiv, Ukraine.

Orlova, N. S. (2021). Zastosuvannya osoblyvostey spryynyattya formy u reklami pry pidhotovtsi fakhivtsiv z dyzaynu [The application of features of form perception in advertising in the training of design specialists]. Dydaskal : chasopys : materialy Vseukr. nauk.-prakt. konf. z mizhnar. uchastyu «Transformatsiyi vyshchoyi pedahohichnoyi osvity: svitovyy i ukrayinsʹkyy kontekst» – Didascal: journal: materials of the All-Ukrainian scientific-practical conference with international participation «Transformations of higher pedagogical education: world and Ukrainian context», № 22, 273–276. Poltava, Ukraine.

Romat Ye., Senderov D. (2016). Reklama [Advertising]. Ucheb. dlya vuzov. Retrieved from : http://surl.li/dqgmq

Ryabchyk, A. V. (2018) Metody psykholohichnoho vplyvu v reklami [Methods of psychological influence in advertising]. Efektyvna ekonomika – Efficient economy, 2018, № 11. Retrieved from : http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/11_2018/94.pdf

Downloads

Опубліковано

17.03.2023

Номер

Розділ

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ВИЩОЇ ОСВІТИ ТА ПЕДАГОГІЧНОЇ НАУКИ