ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОЇ УСПІШНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ

Автор(и)

  • Іван Вікторович Биков Аспірант кафедри педагогіки, психології та методики фізичного виховання, Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка (Чернігів, Україна)

Ключові слова:

бакалаврат, здобувачі вищої освіти, професійна успішність, професійна компетентність, майбутні вчителі, Нова українська школа

Анотація

Проблема. У статті розглянуто теоретичні засади розвитку професійної успішності майбутніх учителів Нової української школи. Доведено, що специфіку мотивації професійної успішності та формування професійної компетентності здобувачів вищої освіти в ході професійної підготовки майбутніх вчителів початкової школи потрібно спрямовувати на програмні результати навчання у вищій школі та набуття фахових компетентностей майбутніх вчителів.

Мета статті проаналізувати теоретичні засади розвитку професійної успішності майбутніх учителів Нової української школи та в зарубіжних країнах.

Методологія дослідження базується на загальних принципах філософії, базових сучасних положеннях педагогічної науки, психології і відображає взаємозв’язок методологічних підходів до вивчення процесу професійної успішності та професійної компетентності майбутніх вчителів початкової школи.

Наукова новизна. Доведено, що професійна успішність характеризується відповідністю цінностям і планам неперервного професійного становлення, потребам розширення і зростання в напрямі розкриття власного потенціалу, результатом якого є засвоєння знань, умінь, навичок, системи цінностей майбутніх вчителів Нової української школи як учасників освітнього процесу.

Висновки. 1. Структура професійної успішності вчителя: соціально-педагогічна спрямованість особистості; педагогічна компетентність; професійно важливі якості вчителя; професійно значущі психічні та фізіологічні властивості вчителя; найбільш значущі для вчительської праці soft skills. 2. Професійна компетентність та досягнення професійної успішності у поєднанні з компетентнісним підходом є важливою складовою освітнього середовища закладів вищої освіти 3. Професійна успішність – це позитивний результат, який майбутній вчитель Нової української школи досяг у процесі здійснення певних цілей. 4. Досягненню професійної успішності майбутнього вчителя початкової школи сприяє самореалізація особистості шляхом професійної підготовки та набуття фахових компетентностей.

Посилання

Zjazjun, I. A. (2000). Pedaghoghika dobra: idealy i realiji: [Pedagogy is good: ideals and realities]: nauk.- metod posib. [scientific and methodical manual]. Kyiv, Ukraine: MAUP.

Matlash, V. A., Rybalko, P. F., Kharchenko, S. M. (2017). Dynamika pokaznykiv psykholohichnoi pidhotovky studentiv ahrarnoho universytetu pid vplyvom sektsiinykh zaniat z shakhiv [Dynamics of indicators of psychological training of students of the agrarian university under the influence of sectional chess classes] Visnyk Chernihivskoho natsionalnoho pedahohichnoho universytetu – Bulletin of Chernihiv National Pedagogical University. Seriia: Pedahohichni nauky. Vyp. 142, 112–215.

Mykhailyshyn, H. Y., Dovha, M. M. (2019). Uspishnist osobystosti: filosofskyi ta psykholoho-pedahohichnyi kontekst. [Personal success: philosophical and psychological-pedagogical context]. Retrieved from: http://aukam.triada.in.ua/ index.php/ konferentsiji/39-dev-yata-vseukrajinska-praktichno-piznavalna-konferentsiya/(data zvernennia: 29.04.2022).

Skoryk, T. V. (2020). Rozvytok profesijnoji uspishnosti majbutnjogho vchytelja v zakladakh vyshhoji osvity Ukrajiny (drugha polovyna XX – pochatok XXI stolittja) [Development of professional success of future teachers in higher education institutions of Ukraine (second half of XX – beginning of XXI century)]: monoghrafija. [monograph]. Cherkasy, Ukraine: Vydavecj Chabanenko Ju. A.

Tsyna, A. Yu. (2011). Osobystisno oriientovana profesiina pidhotovka maibutnikh uchyteliv tekhnolohii: teoretyko-metodychnyi aspekt: [Personally oriented professional training of future technology teachers:

theoretical and methodological aspect]: monohrafiia. [monograph]. Poltava, Ukraine: PNPU.

Albrecht К. Social intelligence: The News science of success Jossey-Bass: Business Book Review. 2006.

Retrieved from: https://www.karlalbrecht.com/downloads/ (date of reference: 20.05 2022).

Bar-OnR. The Ваг-On model of emotional-social inteligence (ESI). Psicothema. 2006. 18. Supl. Pр. 13–25.

Dewey John. Liberalism and Social Action. 1999. Globe Pequot/Prometheu. 98 p.

Heider F. The Psychology of Interpersonal Relations. Psychology Press, 2013. P. 4.

Carl R. Rogers, Richard Evans Farson. Active Listening. Martino Publishing. November 10. 2015. 34 p.

Skinner В. F. The origins of cognitive thought. American Psychologist. 1989. № 44. Pр. 13–18.

Weiner В. An Attributional the ory of motivation and emotion. N Y.: Springer-Verlag. 1986. P. 304.

Downloads

Опубліковано

13.01.2023