ОСОБЛИВОСТІ НАСНАЖЕННЯ ТА МОБІЛІЗАЦІЇ РЕСУРСІВ СІМЕЙ, ЯКІ ВИХОВУЮТЬ ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ

Автор(и)

  • Людмила Миколаївна Завацька Кандидат педагогічних наук, професор, директор Навчально-наукового інституту психології та соціальної роботи, Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка (Чернігів, Україна) https://orcid.org/0000-0003-2069-9667

Ключові слова:

дитина з особливими освітніми потребами, сім’я, виховання, імпаурмент, наснаження, самоорганізація, консультування, патронаж, тренінг

Анотація

У статті розглядається застосування провідного соціального принципу імпаурменту у роботі з батьками, які виховують дітей з особливими освітніми потребами. На основі аналізу наукових праць з проблеми організації роботи з сім’ями щодо подолання життєвих труднощів визначено можливість транспонування ідей імпаурменту у різні форми роботи з батьками дітей з особливими освітніми потребами.
Мета роботи – проаналізувати особливості застосування нових форм роботи щодо наснаження і самоорганізації батьків, які виховують дітей з особливими освітніми потребами.
Методологія базується на сучасних положеннях педагогічної науки, соціально-психологічних дослідженнях активного вивчення сім’ї, мобілізації її потенціалу щодо повноцінної інтеграції в суспільство дітей з особливими освітніми потребами як реалізації стратегічної мети їх навчання і виховання нарівні зі здоровими однолітками.
Наукова новизна статті полягає у тому, що запропоноване авторське бачення мобілізації потенціалу сімей засобами наснаження та самоорганізації батьків, які виховують дітей з особливими освітніми потребами.
Висновки. Цілеспрямована робота з сім’ями, які виховують дітей з особливими освітніми потребами дає змогу їм подолати розгубленість та невпевненість і в подальшому зайняти активну позицію щодо розвитку особистості дитини. Наснаження та самоорганізація батьків дітей з особливими освітніми потребами неоднозначна та багатоаспектна проблема, яка об’єднує в собі цілий ряд досліджень науковців і практиків щодо змісту роботи з сім’ями. Перспективи подальших пошуків зазначеної проблеми вбачаємо у розробці та удосконаленні форм і методів активного вивчення сім’ї, налагодження партнерських стосунків з батьками з урахуванням інтересів, здатностей та внутрішнього потенціалу родини, що спонукатиме сім’ю, яка виховує дитину з особливими освітніми потребами до розвитку активної громадянської позиції, компетентностей щодо захисту прав дитини та формування соціальної незалежності дітей у майбутньому.

Посилання

Zavatska, L.M. (2014). Problemne pole sotsialno-pedahohichnoho patronazhu v umovakh vykhovnoho prostoru zahalnoosvitnoho navchalnoho zakladu [Problem field of social and pedagogical patronage in terms of educational space of general educational institution]. Visnyk Chernihivskoho natsionalnoho pedahohichnoho universytetu imeni T.H. Shevchenka. Pedahohichni nauky – Bulletin of the T.H. Shevchenko National University «Chernigiv Colehium». Pedagogical sciences; hol. red. Nosko M. O. Chernihiv, Ukraine: ChNPU imeni T.H. Shevchenka, Issue 115, 80–84.

Zvierieva I. D., Kyianytsia Z. P., Kuzmynskyi V. O., Petrochko Zh. V. Otsinka potreb dytyny ta simi: vid teorii do praktyky: navch.posib.: u 2-kh chast. Kyiv: Zadruha, 2011. Chast I. 224 s.

Kolupaieva, A., Sofii, N., Danylenko, L. (2011). Inkliuzyvne navchannia: partnerski stosunky z rodynamy [Inclusive learning: partnerships with families]. Dyrektor shkoly – School Director. №10 (634), 20-25.

Postovyi, V. H. (2014). Tsinnisna pryroda dukhovnoi kultury vykhovannia osobystosti [The valuable nature of the spiritual culture of personality education]. Teoretyko-metodychni problemy vykhovannia ditei ta uchnivskoi molodi – Theoretical and methodological problems of raising children and school youth. Vyp. 18(2), 160–169. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/ UJRN/Tmpvd_2014_18(2)_21

Ren, L.V. (2020).Vykorystannia metodu kazkoterapii u protsesi adaptatsii ditei z osoblyvymy potrebamy do umov navchalnoho zakladu [Using the method the fairytale therapy in the process of adaption children with special needs to the conditions of the educational institution]. Visnyk Natsionalnoho universytetu «Chernihivskyi kolehium» imeni T. H. Shevchenka. Vyp.6 (162). Pedahohichni nauky – Bulletin of the T. H. Shevchenko National University «Chernigiv Colehium». Pedagogical sciences; hol. red. M.O. Nosko. Chernihiv, Ukraine: NUChK, 138–143. Retrieved from: https://visnyk. chnpu.edu.ua/wp-content/uploads/ 2021/02/Ren-L.pdf

Syla, T. I. (2010). Mizhdysytsyplinarnyi zmist katehorii nasnazhennia [Interdisciplinary content of the empowerment category]. Visnyk Chernihivskoho natsionalnoho pedahohichnoho universytetu imeni T. H. Shevchenka. Psykholohichni nauky – Bulletin of the T.H. Shevchenko National University «Chernigiv Colehium». Psychological sciences. Chernihiv, Ukraine: ChNPU imeni T.H. Shevchenka. Issue 82, 194-197.

Freire, P. (2003). Pedahohika pryhnoblenykh; per. z anh. [Pedagogy of the oppressed]. Kyiv, Ukraine: Yunivers.

Downloads

Опубліковано

13.01.2023