ФОРМУВАННЯ ГРОМАДЯНСЬКОЇ ЗРІЛОСТІ В ПРОЦЕСІ НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Автор(и)

  • Максим Борисович Імерідзе Кандидат педагогічних наук, докторант кафедри педагогіки, психології та методики фізичного виховання, Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка (Чернігів, Україна) https://orcid.org/0000-0002-1249-5018
  • Світлана Юріївна Люльчак Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри інноваційних та інформаційних технологій в освіті, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського (Вінниця, Україна) https://orcid.org/0000-0001-8437-4226

Ключові слова:

патріотизм, виховання, національно-патріотичне виховання, здобувачі вищої освіти, громадянська зрілість

Анотація

Постановка проблеми. Патріотизм та національно-патріотичне виховання є складовими національного світогляду та поведінки здобувачів вищої освіти. Високий рівень патріотизму молоді забезпечить повноцінний всебічний розвиток як здобувачів освіти, так і України. Патріот України має бути готовим виявляти національну гідність, знати і цивілізовано відстоювати свої громадянські права та виконувати обов’язки, сприяти громадянському миру і злагоді в суспільстві, бути носієм української національної культури.
Мета пропонованої розвідки – аналіз патріотизму та національно-патріотичного виховання здобувачів вищої освіти як основи громадянської зрілості.
Методологія дослідження базується на загальних принципах філософії, базових сучасних положеннях педагогічної науки і відображає взаємозв’язок методологічних підходів до вивчення процесу національно-патріотичного виховання та становлення громадянської зрілості в закладах вищої освіти України.
Об’єкт дослідження: освітній процес в закладах вищої освіти України.
Наукова новизна. Обґрунтовано, що патріотизм, національно-патріотичне
виховання є основою становлення громадянської зрілості здобувачів вищої освіти.
Висновки. 1. Перед закладами вищої освіти відповідальне завдання – виховати національно свідоме та патріотично налаштоване покоління сучасної молоді. 2. Патріотизм лежить в основі громадянської зрілості сучасних здобувачів вищої освіти. 3. Основним критерієм національно-патріотичної вихованості здобувачів вищої освіти вважаємо громадянську ініціативність і активність, патріотичну свідомість і громадянську відповідальність. 4. Метою національно-патріотичного виховання в університетах України є виховання молоді у дусі патріотичного обов’язку, поваги до військової служби та готовності до захисту Вітчизни, повазі до чинного законодавства та засад правової демократичної держави. 5. Формуванню громадянської зрілості сприяє роз’яснення внутрішньої та зовнішньої політики України, Законів України, рішень Президента України та Кабінету Міністрів України, виховання поваги до законодавчих норм країни.

Посилання

Vashhenko, Gh. (1994). Vykhovnyj ideal. [Educational ideal]. Poltava, Ukraine: Poltavsjkyj visnyk.

Vyshnevsjkyj, O. (2008). Teoretychni osnovy suchasnoji ukrajinsjkoji pedaghoghiky: [Theoretical foundations of modern Ukrainian pedagogy]: navchaljnyj posibnyk. [Tutorial]. Vydannja tretje, doopracjovane i dopovnene. Kyiv, Ukraine: Znannja.

Vindjuk, P. A. (2015). Kryteriji patriotychnogho vykhovannja studentsjkoji molodi. [Criteria for patriotic

education of student youth]. Retrieved from: http://virtkafedra.ucoz.ua/el_gurnal/pages/vyp15/tezi.vindjuk.pdf (data zvernennja 13.05.2022).

Voloshyna, N., Pampukha, I. (2015). Porivnjaljnyj analiz ponjatj «patriotyzm» i «nacionalizm» v Ukrajini. [Comparative analysis of the concepts of «patriotism» and «nationalism» in Ukraine]. Naukovyj visnyk Kremenecjkoji oblasnoji ghumanitarno-pedaghoghichnoji akademiji im. Tarasa Shevchenka – Scientific Bulletin of the Taras Shevchenko Kremenets Regional Humanitarian and Pedagogical Academy, № 4, 122–129.

Ghryshhenko S. V., Ilishova, O. M., Jefimov, D. V., Makoghonchuk, N. V. (2022). Problema nacionaljnopatriotychnogho vykhovannja. [The problem of national-patriotic education]. Innovacijna pedaghoghika. – Innovative pedagogy. № 44. T. 1, 119–123.

Koncepcija nacionaljno-patriotychnogho vykhovannja molodi [The concept of national-patriotic education of youth vid 27.10.2009 roku]. (2019). Retrieved from: http://www.kmu.gov.ua/sport/control/uk/publish/article?art_id=107963&cat_id=65645 (data zvernennja 13.05.2022).

Nacionaljno-patriotychne vykhovannja molodi jak odyn iz priorytetnykh naprjamiv: [National-patriotic education of youth as one of the priority directions]: metodychni rekomendaciji. [Guidelines]. (2018). Odesa, Ukraine: KU «Odesjkyj oblasnyj centr patriotychnogho vykhovannja ta orghanizaciji dozvillja ditej i molodi».

Pro vijsjkovyj obov’jazok i vijsjkovu sluzhbu: [On military service and military service]: Zakon Ukrajiny [Law of Ukraine] vid 1992. Nova redakcija 23.04.2022. (2022). Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ 2232-12#Text (data zvernennja 14.05.2022).

Pro osvitu: [About education] Zakon Ukrajiny: [Law of Ukraine]: proekt [project] vid 30.03.2016. Verkhovna Rada Ukrajiny: [Verkhovna Rada of Ukraine]: oficijnyj veb-portal – official web portal. Kyjiv, 1994–2016. Retrieved from: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=58639 (data zvernennja 08.05.2022).

Pro provedennja u 2009 roci v Ukrajini Roku molodi: [On holding the Year of Youth in Ukraine in 2009]: Ukaz Prezydenta [Presidential Decree] Ukrajiny N 616/2008 vid 03.07.2008. Retrieved from: https://zakon. rada.gov.ua/ laws/show/616/2008#Text (data zvernennja 8.05.2022).

Strateghija nacionaljno-patriotychnogho vykhovannja: [Strategy of national-patriotic education] Ukaz Prezydenta [Presidential Decree] Ukrajiny vid 18 travnja 2019 roku № 286/2019. Retrieved from: https://www. president.gov.ua/documents/2862019-27025. (data zvernennja 8.05.2022).

Sukhomlynsjkyj, V. O. (1965). Shhob u serci zhyla Batjkivshhyna [May the Motherland live in the heart]. Kyiv, Ukraine: «Znannja».

Downloads

Опубліковано

13.01.2023