МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ОСНОВ ЗДОРОВ’Я В КОНТЕКСТІ ВИМОГ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ

Автор(и)

  • Світлана Іванівна Книш Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри медико-біологічних і валеологічних основ здоров’язбережувальної освіти та фізичного виховання, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова (Київ, Україна) https://orcid.org/0000-0001-9109-4150
  • Наталя Сергіївна Пшенична Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри біології, здоров’я людини та фізичної реабілітації факультету фізичної культури, спорту та здоров’я людини, Бердянський державний педагогічний університет (Бердянськ, Україна) https://orcid.org/0000-0002-0351-4950
  • Лілія Миколаївна Томіч Кандидат медичних наук, доцент кафедри фізичного виховання та здоров’я, Київський національний університет технологій та дизайну (Київ, Україна)

Ключові слова:

вчитель основ здоров’я, НУШ, компетентності, методи навчання

Анотація

Нова українська школа (НУШ) – це ключова реформа Міністерства освіти і науки.
Головна мета – створити школу, в якій буде приємно навчатись і яка даватиме учням не тільки знання, як це відбувається зараз, а й уміння застосовувати їх у повсякденному житті. НУШ – це школа, до якої приємно ходити учням. Тут прислухаються до їхньої думки, вчать критично мислити, не боятись висловлювати власну думку та бути відповідальними громадянами. Ключова зміна для учнів стосується підходів до навчання та змісту освіти, адже мета НУШ – виховати інноватора та громадянина, який вміє ухвалювати відповідальні рішення та дотримується прав людини
Мета статті: висвітлення методичних аспектів підготовки майбутніх учителів основ здоров’я в контексті вимог Нової української школи.
Методи дослідження: описовий, метод теоретичного аналізу.
Наукова новизна полягає у аналізі та систематизації сучасних педагогічних технологій підготовки майбутніх вчителів основ здоров’я в контексті вимог НУШ.
Висновки. У статті висвітлені ключові вимоги Нової української школи, які наголошують на необхідності змінити підходи до викладання предметів, перейти від теоретичного вивчення матеріалу до практичного використання отриманих знань і умінь. Розкрито аспекти методичної підготовки майбутніх вчителів основ здоров’я в контексті вимог НУШ. Методика навчання є головною складовою професійної підготовки вчителя-предметника, а ефективність засвоєння методики викладання основ здоров’я залежить від педагогічних технологій, які використовуються при організації навчального процесу.

Посилання

Diialnisnyi pidkhid [Activity approach]. Vikipediia. Vilna entsyklopediia. Retrieved from: https://uk.wikipedia.org

Zdoroviazberihaiuchi tekhnolohii v roboti z ditmy z osoblyvymy osvitnimy potrebamy [Health technologies in working with children with special educational needs]. (2020). Problems and prospects of physical culture and sports development and healthy lifestyle formation of different population groups. Editors: Iryna Ostopolets, Olha Shevchenko, Tadeusz Pokusa. Monograph. Opole: The Academy of Management and Administration in Opole.

Knysh, S. I. (2020). Naukovo-metodychni aspekty pidhotovky maibutnikh vchyteliv biolohii ta osnov zdorovia [Scientific and methodological aspects of training future teachers of biology and basics of health]. Naukovi zapysky Berdianskoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu. Seriia: Pedahohichni nauky: zbirnyk naukovykh prats – Scientific notes of Berdyan State Pedagogical University. Series: Pedagogical sciences: a collection of scientific works. Vyp. 1. Berdiansk, Ukraine: BDPU.

Kuzmenko, O. V. (2016). Sutnist ta napriamky rozvytku Stem-osvity [he essence and directions of development of Stem-education]. Naukovi zapysky – Scientific notes. Vyp. 9( III), 188-190.

Ministerstvo osvity i nauky Ukrainy. Nova Ukrainska Shkola. [Ministry of Education and Science of Ukraine. New Ukrainian School]. Retrieved from: https://mon.gov.ua/ua/tag/nova-ukrainska-shkola.

Navolokova, N.P. (2011). Zolota pedahohichna skarbnytsia [Golden pedagogical treasury]. Entsyklopediia pedahohichnykh tekhnolohii ta innovatsii – Encyclopedia of pedagogical technologies and innovations. Kharkiv, Ukraine: Osnova.

Nova ukrainska shkola: poradnyk dlia vchytelia [New Ukrainian school: a guide for teachers] (2017) / pid zah. red. N. M. Bibik. Kyiv, Ukraine: TOV «Vydavnychyi dim «Pleiady».

Pshenychna, N. S. (2019). Formuvannia profesiinykh kompetentnostei maibutnikh uchyteliv u protsesi vyvchennia khimii [Formation of professional competencies of future teachers in the process of studying chemistry]. Kyiv, Ukraine.

Pshenychna, N. S. (2018). Khimichnyi komponent profesiinoi kompetentnosti maibutnoho vchytelia yak zaporuka realizatsii kontseptsii NUSh [The chemical component of the professional competence of the future teacher as a guarantee of the implementation of the concept of NUS]. Osobystisno-profesiinyi rozvytok vchytelia v umovakh realizatsii Kontseptsii Novoi ukrainskoi shkoly – Personal and professional development of the teacher in the conditions of implementation of the Concept of the New Ukrainian School: zb. tez dop. uchasn. vseukr. nauk.-prakt. konf. z mizhn. uch. Melitopol, Ukraine, 179-182.

Downloads

Опубліковано

13.01.2023