АНАЛІЗ СТАНУ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ В УМОВАХ СЬОГОДЕННЯ

Автор(и)

  • Євгеній Говоров Кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри лісового господарства та агротехнологій, Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка https://orcid.org/0009-0006-9780-2668
  • Олександр Шульга Старший викладач кафедри технологічної освіти та інформатики, Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка https://orcid.org/0000-0002-2640-2740

DOI:

https://doi.org/10.58407/visnik.232401

Ключові слова:

професійна освіта, фаховий молодший бакалавр, вища освіта, фахова передвища освіта, здобувачі освіти, професійно-технічна освіта

Анотація

У статті проаналізовано стан професійної освіти як системи та окремих її ланок, таких як професійно-технічна, фахова передвища, та розглянуті деякі аспекти сьогодення вищої освіти. Виявлено, що при всіх соціально-економічних викликах та кризових явищах система професійної освіти не тільки зберіглася як така, а продовжує існувати,
модернізується і гармонізується з ринком праці. Досліджено, що на сьогоднішній день професійна освіта є ступеневою і характеризується певною тріадою її ланок, а саме: професійно-технічної освіти, фахової передвищої та вищої. В статті проаналізовано діяльність цих ланок та висвітлено позитивні зрушення. Встановлені певні протиріччя як в рамках самостійній діяльності закладів професійної освіти, так і в комунікації їх між собою в контексті єдиної системи. Так, проблемним місцем виявлено систему переходу від фахової передвищої до вищої ланки освіти.

Особливу увагу в статті приділено фаховій передвищій освіті як найбільш новій та сучасній ланці професійної освіти, що повинна поєднати в собі всі кращі якості професійно-технічної та вищої освіти. Достатньо уваги в статті було приділено проблематиці вищої освіти як такої, що, хоч і є найбільш досконалою системою формування повноцінного соціально адаптованого члена суспільства та професіонала, але по своїй суті знаходиться в стані певної невизначеності й інерційності. Висвітлено ставлення учасників освітнього процесу до сучасних реалій вищої освіти, напрямки реформування та покращення її структурних складових.

Також в статті певною мірою проаналізований ринок праці, його сучасний стан, потреби та тенденції, виклики, які виникли за останні роки.

Мета роботи – аналіз стану професійної освіти України, її структурних змін, що відбулися за останні роки, адаптація освіти до сучасних умов економічної та соціальної кризи в державі.

Методологія. Систематизація та вивчення наукових публікацій, аналіз наукової та навчальної літератури, інтернет-джерел, розкриття основних дефініцій проблеми, що вивчається, узагальнення та висновки.

Наукова новизна полягає у винайденні протиріч, які утворилися на сучасному етапі існування професійної освіти, що ускладнюють комунікацію її основних ланок та заважають гармонізації з ринком праці.

Downloads

Опубліковано

19.03.2024

Номер

Розділ

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОЇ ТА ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ