ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ДО ЗАСТОСУВАННЯ STEM-ПІДХОДУ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ

Автор(и)

  • Юлія Кулінка Кандидат педагогічних наук, доцент, декан факультету дошкільної та технологічної освіти, Криворізький державний педагогічний університет https://orcid.org/0000-0001-7440-6036
  • Наталя Хараджян Кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри фізики та методики її навчання, Криворізький державний педагогічний університет https://orcid.org/0000-0001-9193-755X

DOI:

https://doi.org/10.58407/visnik.232404

Ключові слова:

STEM-підхід, online засоби при розробці STEM-проєктів, майбутні вчителі, алгоритм виконання програми, віртуальне робототехнічне середовище

Анотація

У статті висвітлено аспекти сучасного стану вітчизняної системи освіти, що зобов’язують викладачів шукати нові підходи до реалізації STEM-освіти для підготовки майбутніх педагогів у вищій школі. Доведено, що STEM-підхід виступає обов’язковою складовою, посідає важливе місце в структурі викладацької діяльності. Визначено, що online засоби при розробці STEM-проєктів дають можливість здобувачам вищої освіти різних спеціальностей самостійно опановувати сучасні STEM-підходи та складати алгоритми виконання програм в умовах дистанційного навчання.

Мета статті – обґрунтувати особливості підготовки майбутніх учителів до застосування STEM-підходу в освітньому процесі при вивчення навчальної дисципліни «STEM-практики в освіті»; описати online засоби Matatalab, Ozzobot, PrainPad, Microbit, VexVR та Tinkercad, які застосовують майбутні педагоги при розробці індивідуальних STEM-проєктів.

Методологія дослідження базувалася на сучасних положеннях педагогічної науки, відображає взаємозв’язок методологічних підходів до вивчення теоретичних засад професійної підготовки майбутніх педагогів у вітчизняних закладах вищої освіти та здійснювалася із застосуванням загальнонаукових методів (вивчення, аналіз і узагальнення довідкової інформації, огляд науково-освітніх друкованих та онлайн джерел), а також систематизації та узагальнення.

Наукова новизна. Доведено, що STEM-підхід сприяє розвитку критичного мислення, творчих навичок та навичок розв’язування проблем, що стають важливими для успішної адаптації учнів до сучасного соціального середовища та майбутньої професійної діяльності, тому для реалізації цього підходу важлива професійна підготовка майбутніх учителів.

Висновки. 1. Використання різних online середовищ в освітньому процесі дозволяє зробити процес навчання доступним, що робить навчання більш гнучким та зручним. 2. Online середовища дозволяють ефективно використовувати віртуальні лабораторії та віртуальні робототехнічні набори, що можуть бути дорогими або недоступними у реальному житті. 3. Сучасні online середовища дозволяють співпрацювати в реальному часі, що сприяє командній роботі та обміну думками у студентів. 4. Вивчення робототехніки в online середовищах ефективно поєднує теоретичні знання з практичним досвідом, сприяючи глибокому розумінню та застосуванню STEM-концепцій.

Downloads

Опубліковано

19.03.2024

Номер

Розділ

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОЇ ТА ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ