ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНИХ ЦІННОСТЕЙ НА УРОКАХ «ТЕХНОЛОГІЙ» В СТАРШІЙ ШКОЛІ

Автор(и)

  • Світлана Мазуренко Кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри професійної освіти та безпеки життєдіяльності, Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка https://orcid.org/0000-0001-5606-9865
  • Тетяна Грицик Магістрантка ННІ професійної освіти та технологій, Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка

DOI:

https://doi.org/10.58407/visnik.232405

Ключові слова:

нація,, традиції,, технології,, проєкт, патріотизм

Анотація

Стаття присвячена формуванню національно-патріотичних цінностей учнів. Основні завдання освіти на шляху до розбудови національної школи полягають у створенні умов для виховання у молоді ціннісного ставлення до навколишньої дійсності та самого себе, формування активної життєвої позиції. Збалансоване поєднання навчання та
виховання у школі дає можливість сформувати особистість учня, яка наділена глибокою громадянською відповідальністю, високими духовними якостями, патріотичними почуттями, та є носієм найкращих надбань національної культури, здатна до саморозвитку та самовдосконалення.

Метою статті є дослідження на основі теоретичних та методологічних засад особливостей формування національно-патріотичних цінностей учнів у процесі вивчення предмету «Технології» здобувачами освіти старших класів за навчальним модулем «Дизайн сучасного одягу» в процесі виготовлення проєкту «Сукня в етностилі».

Методологічною основою є класичні методи дослідження, а саме: аналіз літературних джерел, пояснення, узагальнення, систематизація та метод класифікації, котрі дали можливість науково-теоретично обґрунтувати матеріал.

Наукова новизна статті полягає у досконалому вивченні особливостей формування почуття патріотизму, національно-патріотичних цінностей та активної громадянської позиції учнів під час виготовлення проєкту «Сукня в етностилі» на уроках предмету «Технології» учнями старших класів.

Висновки. Патріотичне виховання – це суспільна діяльність, яка формує ставлення людини до себе, до свого народу й Батьківщини. Це ставлення виявляється у відповідних почуттях, переконаннях, поглядах та ідеях.

Патріотичне виховання має бути стрижнем усієї навчально-виховної роботи, адже в першу чергу ми спрямовані виховати особистість, яка має почуття гордості за свою державу, сумлінно виконує громадські обов’язки, усвідомлює соціальні потреби Батьківщини та українського народу, любить близьких та рідних людей, цінує та оберігає українські традиції, звичаї, історію. Без цього людина не має обличчя, вона втрачає себе, адже патріотизм – це не просто поняття, патріотизм – це стиль життя.

Downloads

Опубліковано

19.03.2024

Номер

Розділ

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОЇ ТА ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ