НЕПЕРЕРВНИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК ВЧИТЕЛІВ В УМОВАХ ЗМІН

Автор(и)

  • Оксана Сагач Доктор педагогічних наук, доцент, доцент кафедри педагогіки корекційної освіти та менеджменту, Чернігівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені К. Д. Ушинського https://orcid.org/0000-0002-4504-3405
  • Юлія Паришкура (Козерук) Кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри фізичної культури та спорту, Державний торгівельно-економічний університет https://orcid.org/0000-0002-8777-1726
  • Оксана Кононенко Директор Вертіївського ліцею, вчитель англійської мови (с. Вертіївка, Ніжинський район, Чернігівська область, Україна) https://orcid.org/0009-0006-1581-5140

DOI:

https://doi.org/10.58407/visnik.232407

Ключові слова:

неперервне професійне зростання, професійний розвиток, вчитель, професіоналізм педагога, компетентність, інновації

Анотація

Неперервна освіта – це освіта впродовж усього життя, це засіб адаптації в умовах змін. Це процес який охоплює все життя людини. Це діяльність, направлена на опанування й удосконалення знань, умінь і навичок, які були здобуті у процесі навчання, що забезпечує розвиток творчого потенціалу особистості та збагачення її духовного світу. Сучасна система освіти характеризується постійним оновленням, впровадженням нових технологій. Її динамічне перетворення вимагає від вчителя, як від носія інформації, неперервного професійного розвитку, здобуття нових знань, навичок, підвищення компетентності.

Професійний розвиток учителя – це процес неперервних перетворень у педагогічній діяльності, які призводять до стійкого розвитку професіоналізму. Професіоналізм педагога є його інтегральна характеристика. Складається він з поєднання викладацьких та виховних якостей. Професіоналізм – це вміння через навчальний предмет розвивати особистість учня. Характеризується такими поняттями, як: професійна компетентність, професійна майстерність, професійна успішність, готовність до виконання професійних функцій та постійного розвитку.

Мета статті полягає у дослідженні процесу неперервного професійного розвитку вчителів фізичної культури в умовах змін.

Методологічною основою статті є філософські, психологічні, педагогічні теорії та положення, які розкривають концептуальні підходи щодо досліджуваної проблематики.

Наукова новизна полягає у розгляді сутності неперервного професійного розвитку вчителів фізичної культури в умовах модернізації української освіти.

Висновки. Сьогодні вітчизняна система освіти характеризується модернізаційними перетвореннями, оновленням, впровадженням нових технологій. Названі процеси пов’язані з її реформуванням. Динамічні перетворення освітньої системи вимагають від вчителя: неперервного професійного розвитку, здобуття нових знань, навичок, підвищення компетентності; знаходження методів навчання, які б були ефективними в нових умовах, забезпечували розвиток ключових компетентностей та наскрізних умінь учнів.

Downloads

Опубліковано

19.03.2024

Номер

Розділ

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОЇ ТА ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ