МОДЕЛЬ МЕТОДИКИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОГО ІМІДЖУ В МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ ОСВІТИ У МАГІСТЕРСЬКІЙ ПІДГОТОВЦІ

Автор(и)

  • Анастасія Титаренко Здобувач ступеня доктора філософії, ВНЗ «Університет імені Альфреда Нобеля» https://orcid.org/0000-0002-7939-0579

DOI:

https://doi.org/10.58407/visnik.232409

Ключові слова:

професійний імідж, менеджери освіти, магістерська підготовка, педагогічні умови, методика, педагогічна модель

Анотація

Метою роботи є розкриття головних концептуальних ідей моделювання методики формування професійного іміджу майбутніх менеджерів освіти, змісту та структури відповідної моделі, а також педагогічних умов, що забезпечують ефективність досліджуваного процесу у магістерській підготовці.

Методологія. У дослідженні використано методи семантичного й змістового аналізу магістерської підготовки майбутніх менеджерів освіти, узагальнення та систематизації підходів до визначення структури методики, метод моделювання системи педагогічної роботи з формування професійного іміджу студентів магістратури. Дослідження спирається на положення міждисциплінарного, системного й креативно-розвивального підходів у розробленні змісту методичної моделі.

Наукова новизна дослідження визначається розробленням моделі методики формування професійного іміджу майбутніх менеджерів освіти у магістерській підготовці та її методичного забезпечення. Методику визначено як схематичне й формалізоване відображення системи педагогічної роботи, як структурований набір принципів та
підходів, форм, методів, прийомів, технологій, етапів, педагогічних умов, спрямованих на досягнення переваги високого та достатнього рівнів сформованості цього складного особистісного феномену менеджера освіти. Формувальні впливи та інструментарій структуровано в теоретико-методологічний, змістово-організаційний та оцінно-результативний блоки. Розроблено й конкретизовано етапи формування професійного іміджу майбутніх менеджерів освіти (підготовчий, розвивальний, формувальний та рефлексивний), а також педагогічні умови, що сприяють ефективності цього процесу у магістерській підготовці.

Висновки. Аналіз результатів апробації розробленої методики та її дидактичного забезпечення підтвердив доцільність та ефективність розробленого інструментарію формування професійного іміджу майбутніх менеджерів освіти у магістерській підготовці, що має бути усвідомленим і цілеспрямованим процесом.

Downloads

Опубліковано

19.03.2024

Номер

Розділ

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОЇ ТА ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ