ІНФОРМАТИЗАЦІЯ ТА КОМП’ЮТЕРИЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ У ЗАКЛАДАХ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ

Автор(и)

  • Катерина Ярощук Кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри професійної освіти та безпеки життєдіяльності, Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка https://orcid.org/0000-0003-1935-5699
  • Ігор Неговський Кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри професійної освіти та безпеки життєдіяльності, Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка https://orcid.org/0000-0002-3847-5912

DOI:

https://doi.org/10.58407/visnik.232411

Ключові слова:

інформатизація, комп’ютеризація, освітній процес, педагог професійного навчання, заклад професійно-технічної освіти

Анотація

У статті розглядається процес комп’ютеризації професійно-технічної освіти як базисної, обов’язкової складової процесу інформатизації освіти і суспільства в цілому. Розкрито значущість підготовки майбутніх педагогів професійного навчання щодо ефективного впровадження і застосування інформаційних технологій в освітньому процесі
закладів професійно-технічної освіти. Зазначено, що стрімкий розвиток нових інформаційних систем за останні роки та впровадження комп’ютерних технологій в систему професійно-технічної освіти є логічним та необхідним кроком у розвитку сучасного інформаційного суспільства, але він має бути якісно обґрунтованим, не завжди замінюючим, а доповнюючим чинником у системі сучасної освіти.

Метою статті є теоретико-методологічне обґрунтування важливості інформатизації та комп’ютеризації освітнього процесу в ЗПТО, а разом з тим якісної фахової підготовки педагога професійного навчання для подальшого застосування інформаційних технологій в майбутній педагогічній діяльності.

Методологія дослідження полягає у використанні загальнонаукових методів, а саме: аналітичного, індуктивного, дедуктивного та зіставного з метою визначення розробленості обраної проблематики та перспектив її дослідження.

Наукова новизна полягає в тому, що авторами виділено основні напрями інформатизації професійно-технічної освіти, засоби інформатизації освітнього процесу в ЗПТО та показано їх навчальні можливості.

Висновки. Визначено, що одним із провідних напрямів розвитку сучасної системи освіти в Україні є поступова комп’ютеризація усіх її ланок (зокрема професійно-технічної освіти) з метою підготовки комп’ютерно-грамотної генерації фахівців з усіх галузей народного господарства. Тому важливим завданням в умовах інформатизації та комп’ютеризації професійно-технічної освіти на сьогодні є навчити учнів користуватися інформаційними технологіями. Від успішного його вирішення визначальною мірою залежатиме розвиток нашої країни та її місце у світовій спільноті загалом.

Downloads

Опубліковано

19.03.2024

Номер

Розділ

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОЇ ТА ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ