ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ ЗПТО В УМОВАХ ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ

Автор(и)

  • Тетяна Белан Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки, психології і методики технологічної освіти, Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка https://orcid.org/0000-0002-4329-3080
  • Владислав Ющенко Аспірант кафедри педагогіки, психології і методики технологічної освіти, Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка https://orcid.org/0009-0003-8124-4022
  • Вадим Овдієнко Аспірант кафедри педагогіки, психології і методики технологічної освіти, Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка https://orcid.org/0009-0004-3882-1610

DOI:

https://doi.org/10.58407/visnik.232412

Ключові слова:

змішане навчання, інформаційно-комунікаційні технології, освітній процес, викладач, педагог

Анотація

Мета роботи. Дослідити особливості ефективної організації змішаного навчання майбутніх викладачів закладів професійно-технічної освіти та розкрити його суть.

Методологія. Для вирішення поставленої мети були використані такі методи дослідження: теоретичні (вивчення й аналіз психолого-педагогічних, філософських джерел, офіційних і нормативних документів; порівняння й узагальнення поглядів учених на проблему) й емпіричні (спостереження за освітнім процесом студентів).

Наукова новизна. У статті уточнено суть поняття «змішане навчання» шляхом аналізу психолого-педагогічної літератури. Зазначені основні аспекти та умови ефективної організації змішаного навчання майбутніх педагогів. Наголошено на тому, що змішане навчання поєднує в собі форми традиційного й дистанційного навчання і сприяє
збагаченню освітнього процесу у закладі вищої освіти. Застосування змішаного навчання в умовах сьогодення особливо актуальне і важливе, оскільки забезпечує неперервність і систематичність освітнього процесу та підготовлює майбутніх викладачів закладів професійно-технічної освіти до викладання в сучасному цифровому світі, де інформаційно-комунікаційні технології стають все більш важливими в організації освітнього процесу.

Висновки. Змішане навчання – це підхід до навчання, який комбінує традиційні форми навчання з використанням сучасних інформаційних технологій. У змішаному навчанні майбутні педагоги мають можливість вивчати матеріал самостійно та співпрацювати з викладачами або іншими студентами у зручний час для всіх учасників освітнього процесу щодо уточнення, практичного застосування отриманої інформації та її закріплення. Змішане навчання дозволяє студентам власним темпом вивчати матеріал та отримувати більше інтерактивних можливостей у професійній підготовці до майбутньої професійної діяльності.

Downloads

Опубліковано

19.03.2024

Номер

Розділ

ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ ТА ДУАЛЬНА ОСВІТА В ПРОФЕСІЙНІЙ І ТЕХНОЛОГІЧНІЙ ПІДГОТОВЦІ