ВИКОРИСТАННЯ У ДИСТАНЦІЙНОМУ НАВЧАННІ ОСВІТНЬОЇ ПЛАТФОРМИ MOODLE

Автор(и)

  • Анатолій Брехунець Кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри теорії і методики технологічної освіти та комп’ютерної графіки, Університет Григорія Сковороди в Переяславі https://orcid.org/0000-0002-7935-5300
  • Олена Усик Кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри професійної освіти, Університет Григорія Сковороди в Переяславі, https://orcid.org/0000-0001-9964-4292

DOI:

https://doi.org/10.58407/visnik.232413

Ключові слова:

Україна, дистанційне навчання, освітня платформа Moodle, Університет Григорія Сковороди в Переяславі

Анотація

Мета роботи полягає у проведенні системного аналізу використання у дистанційному навчанні освітньої платформи Moodle, яка дозволяє комплексно задіювати в освітньому процесі сучасні інноваційні форми здобуття знань.

Методологія дослідження базується на загальнонаукових принципах історизму, системності, комплексності, всебічності, багатофакторності, об’єктивності, науковості, діалектичному аналізу та принципах критичного та структурно-системного підходу до джерельної бази. Методи дослідження добиралися відповідно до поставленої мети. Використання історико-системного методу дозволило дослідити основні та узагальнити отримані аналітичні результати. Міждисциплінарний характер дослідження допоміг комплексно застосувати різноманітні методологічні підходи, якими системно оперують гуманітарні та соціальні науки: історичний, комплексний, цивілізаційний, регіональний, інтегральний, модернізаційний, ціннісний, біографічний.

Наукова новизна дослідження полягає передусім у розробці актуальної проблеми, безпосередньо пов’язаною з можливістю використання здобувачами вищої освіти дистанційних форм навчання для отримання якісної освіти під час російсько-української війни, а також у тому, що незважаючи на певну кількість наукових праць, ця важлива проблематика залишається ще недостатньо вивченою й тому потребує подальших фахових досліджень.

Висновки. Охарактеризовано історіографію вивчення проблеми й джерельну базу. Висвітлено онтологічну сутність основних термінів дослідження. Виявлено, що навчальна онлайн-платформа Moodle завдяки своїй інноваційності, відкритості та безкоштовності дає змогу закладам вищої освіти України використовувати сучасні технології в освітньому процесі при дистанційній формі навчання. Проаналізовано історію створення та головні етапи, які пройшла у своєму становленні й розвитку ця інноваційна онлайн-платформа. Доведено, що російсько-українська війна внесла суттєві корективи у вищу освіту України, тому вона у свою чергу змушена була адаптуватися до жорстоких реалій воєнного часу й по можливості використовувати переваги дистанційної форми навчання для надання освітніх послуг громадянам України, у тому числі й задіювати для цих потреб навчальну онлайн-платформу Moodle.

Downloads

Опубліковано

19.03.2024

Номер

Розділ

ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ ТА ДУАЛЬНА ОСВІТА В ПРОФЕСІЙНІЙ І ТЕХНОЛОГІЧНІЙ ПІДГОТОВЦІ