НАВЧАННЯ ТОВАРОЗНАВСТВУ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ

Автор(и)

  • Тетяна Газука Кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри економіки і управління, Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка https://orcid.org/0000-0002-1783-1869
  • Олена Плуток Кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри економіки і управління, Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка https://orcid.org/0000-0002-3063-4667

DOI:

https://doi.org/10.58407/visnik.232414

Ключові слова:

дистанційна освіта, товарознавство харчових продуктів, навчання студентів

Анотація

Стаття присвячена актуальним проблемам запровадження дистанційної форми навчання у закладах вищої освіти. На основі аналізу історичних аспектів розвитку дистанційних форм навчання у вищих закладах освіти України та світу встановлено, що дистанційне навчання як форма освіти є закономірним явищем розвитку освітньої системи, що засвідчує її прогресивний розвиток. Виокремлено переваги дистанційної форми освіти перед традиційною.

На прикладі навчання студентів товарознавству харчових продуктів продемонстровано використання інформаційно-комунікаційних технологій та електронних засобі навчання у навчальному процесі вищого навчального закладу.

Мета статті полягає у висвітленні актуальності проблеми запровадження дистанційної освіти та шляхів її реалізації у навчальному процесі ЗВО на прикладі навчання студентів товарознавству харчових продуктів.

Методологією дослідження слугували ідеї дистанційної освіти, ідеї системного, особистісно орієнтованого, діяльнісного, компетентнісного та технологічного підходів в освіті.

Методи дослідження: теоретичні (аналіз та узагальнення науково-педагогічної та навчально-методичної літератури і педагогічного досвіту дистанційної освіти, аналіз державних нормативно-правових актів з питань дистанційної освіти);емпіричні (спостереження за навчальною діяльністю студентів, бесіди зі студентами, аналіз результатів навчальної діяльності студентів).

Наукова новизна. На основі теоретичного аналізу історичного досвіду розвитку дистанційної освіти та сучасного стану розвитку комунікаційно-інформаційних технологій доведено актуальність та переваги впровадження дистанційної освіти у навчальний процес закладів вищої освіти. Розроблено методичні рекомендації щодо використання дистанційних форм навчання на прикладі навчання товарознавству харчових продуктів.

Висновки Дистанційна форма освіти – це не лише виклики обставин, це виклики сучасного стану розвитку технологій і в тому числі інформаційно-комунікаційних. Розробка навчально-методичного супроводу дистанційного навчання здатна мінімізувати існуючі недоліки та підвищити ефективність дистанційної форми освіти.

Downloads

Опубліковано

19.03.2024

Номер

Розділ

ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ ТА ДУАЛЬНА ОСВІТА В ПРОФЕСІЙНІЙ І ТЕХНОЛОГІЧНІЙ ПІДГОТОВЦІ