ВИКОРИСТАННЯ КОМП’ЮТЕРНО-ОРІЄНТОВАНИХ ЗАСОБІВ ДЛЯ ЗДІЙСНЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Автор(и)

  • Наталія Кушнарьова Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри технологічної освіти та інформатики, Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка https://orcid.org/0000-0002-7588-7967

DOI:

https://doi.org/10.58407/visnik.232418

Ключові слова:

комп’ютерно-орієнтовані засоби, цифрові технології, ефективність навчання, інтерактивні програми, дистанційне навчання, освітні інновації

Анотація

У статті розглядається важливість та переваги використання комп'ютерно-орієнтованих засобів у навчальній діяльності. Зосереджуючись на сучасних технологіях, аналізується вплив комп'ютерів на підвищення ефективності навчання та розвитку студентів. Стаття також досліджує можливості інтерактивних програм, віртуальної реальності та онлайн-ресурсів у створенні стимулюючого навчального середовища. Зазначаються виклики та можливі шляхи подолання труднощів у впровадженні цих технологій в освітній процес. Стаття спрямована на вчителів, педагогічних працівників та дослідників, щоб сприяти розумінню та максимальному використанню потенціалу комп'ютерних засобів у навчальній діяльності. Також акцентується увага на важливості адаптації методик викладання до вимог цифрової ери та вирішенні можливих труднощів. Дослідження спрямоване на освітян, які прагнуть оптимізувати процес навчання за допомогою сучасних технологій.

Мета даного дослідження полягає в ретельному вивченні та аналізі впливу комп'ютерно-орієнтованих засобів на процес навчання з метою оптимізації використання цифрових технологій у навчальному середовищі та сприяння подальшому розвитку освітніх практик.

Методологічною основою є визначення тенденцій та підходів у вивченні доступних педагогічних програм, веб-сервісів, віртуальних інструментів та платформ, які використовуються для навчання; аналіз та систематизація отриманих результатів для формулювання висновків щодо впливу комп'ютерно-орієнтованих засобів на навчальний процес та оптимального використання цифрових технологій у навчанні.

Наукова новизна полягає в комплексному підході до аналізу впливу комп'ютерно-орієнтованих засобів для здійснення навчальної діяльності, враховуючи не лише позитивні сторони використання цифрових технологій, але й виявляє можливі труднощі та шляхи їх подолання. Дослідження розширює розуміння впливу використання комп'ютерно-орієнтованих засобів у процесі навчальної діяльності, сприяючи подальшій еволюції освітніх практик та впровадженню інновацій у сфері освіти.

Downloads

Опубліковано

19.03.2024

Номер

Розділ

ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ЗАКЛАДАХ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ТА ВИЩОЇ ОСВІТИ