МЕТОДИКА ВИКОРИСТАННЯ НАВЧАЛЬНИХ SMART-СИСТЕМ У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ СТУДЕНТІВ МЕДИЧНИХ КОЛЕДЖІВ

Автор(и)

  • Тетяна Філатенко Здобувач ступеня доктора філософії, Криворізький державний педагогічний університет https://orcid.org/0000-0001-6214-565X

DOI:

https://doi.org/10.58407/visnik.232421

Ключові слова:

студенти медичних коледжів, ІКТ в освіті, SMART-навчання, навчальні SMART-системи, методика, педагогічні умови

Анотація

Статтю присвячено огляду проблеми вдосконалення професійної підготовки студентів медичних коледжів шляхом запровадження SMART-технологій в освітній процес.

Метою роботи є огляд змісту й сутності навчальних SMART-систем та методики їх використання у навчанні, викладанні та управлінні освітнім процесом у закладах фахової передвищої медичної освіти.

Методологія. У дослідженні застосовано методи семантичного, змістового і категоріального аналізу ключових понять SMART-освіти; узагальнення та систематизації передового педагогічного досвіду використання SMART-технологій в освітньому процесі; метод проєктування змісту і методики використання навчальних SMART-систем у професійній підготовці студентів медичних коледжів, а також міждисциплінарний, системний та діяльнісний підходи до дослідження ключових аспектів проблеми.

Наукова новизна полягає у конкретизації змісту навчальної SMART-системи як програмно-технологічного комплексу для отримання студентами високоякісних знань, фахових компетентностей і розвитку професійно важливих якостей з урахуванням системного підходу до вивчення навчальних дисциплін. Удосконалено основи для класифікації навчальних SMART-систем, що охоплюють інтерактивні навчальні платформи, відкриті освітні ресурси, МООК, системи управління навчанням і системи управління навчальним контентом, адаптивні навчальні системи, інтерактивні дошки (SMART Board) та SMART-інструменти, технології віртуальної реальності (VR) та доповненої реальності (AR). Виявлено та конкретизовано підсистеми навчальних SMART-систем, що забезпечують формування практичних професійних навичок студентів медичних коледжів і включають гейміфіковані навчальні системи, комп’ютерні тренажери й лабораторії, QR-код, хмари слів, мобільні технології та застосунки, системи електронного документообігу, цифрові помічники на базі штучного інтелекту, інтернет речей, соціальні медіа, інтерактивні підручники й електронні бібліотеки, хмарні освітні системи та інтернет-сервіси, системи цифрової відеокомунікації. Розроблено методику використання навчальних SMART-систем у професійній підготовці студентів медичних коледжів, що може бути представлена такими компонентами, як SMART-системи забезпечення конкретної навчальної дисципліни, забезпечення освітньо-професійної програми та модель SMART-навчання у закладі.

Висновки. Запровадження спеціальної методики використання навчальних SMART-систем у професійній підготовці студентів медичних коледжів дозволить сформувати SMART-компетентність та SMART-культуру майбутнього фахівця, створити умови для його адаптації в сучасному SMART-суспільстві й ефективної професійної діяльності в сфері SMART-медицини.

Downloads

Опубліковано

19.03.2024

Номер

Розділ

ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ЗАКЛАДАХ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ТА ВИЩОЇ ОСВІТИ