АНАЛІЗ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ ПРИ ВИВЧЕННІ ІНЖЕНЕРНОЇ ТА КОМП’ЮТЕРНОЇ ГРАФІКИ

Автор(и)

  • Наталія Бондар Кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри лісового господарства та агротехнологій, Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т.Г Шевченка https://orcid.org/0000-0002-1072-0015

DOI:

https://doi.org/10.58407/visnik.232422

Ключові слова:

Графічна компетентність, інженерна та комп’ютерна графіка, самостійна робота, навчальна діяльність, труднощі

Анотація

Мета дослідження – виявити труднощі, з якими зустрічаються студенти на початку вивчення інженерної та комп’ютерної графіки, визначити причини їх виникнення і запропонувати можливі шляхи вирішення проблем.

Методологія дослідження включає загальнотеоретичні методи: аналіз і синтез педагогічної, психологічної, соціологічної літератури з проблеми дослідження; порівняння, систематизація, узагальнення, інтерпретація наявних теоретичних підходів та емпіричних результатів.

Наукова новизна. Вивчено та проаналізовано думку студентів про якість процесу засвоєння графічних знань, формування умінь і навичок, визначено основні чинники впливу на ефективність навчальної діяльності.

Висновки. Графічна компетентність є важливою складовою загальної компетентності кваліфікованих фахівців в умовах стрімкого розвитку цифрових технологій. Успішне оперування графічною інформацію передбачає складну розумову діяльність і є психологічно важким на початкових етапах. Результати анкетування дозволили виявити основні проблеми, які виникають у студентів при вивченні інженерної та комп’ютерної графіки, визначити ступінь їх усвідомлення і можливі шляхи розв’язання. Значну складність становлять для здобувачів: сприйняття і розуміння просторових зображень, велика кількість нових термінів і понять, планування послідовності розв’язання графічних задач. Серед чинників, що сприяють ефективній самостійній роботі над графічними завданнями, було визначено: зворотний зв’язок з викладачем, наявність алгоритму діяльності, просторових моделей, можливість діяти за аналогією.

Сучасні умови навчання вимагають новітніх педагогічних рішень, отже подальші наукові пошуки мають бути спрямовані на вдосконалення методики формування графічної компетентності з використанням інноваційних педагогічних технологій та на основі сучасних програмних засобів.

Downloads

Опубліковано

19.03.2024

Номер

Розділ

МЕТОДИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ