ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-ЦИФРОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПЕДАГОГА ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ

Автор(и)

  • Ігор Вдовенко Доктор педагогічних наук, професор кафедри педагогіки, початкової освіти, психології та менеджменту, Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя https://orcid.org/0000-0001-9047-7213
  • Олена Вдовенко Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри професійної освіти та безпеки життєдіяльності, Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка https://orcid.org/0000-0001-7183-2072
  • Станіслав Вдовенко Студент ННІ професійної освіти та технологій, Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка https://orcid.org/0000-0001-5222-5103

DOI:

https://doi.org/10.58407/visnik.232423

Ключові слова:

педагог професійного навчання, інформаційно-цифрова компетентність, цифровізація

Анотація

Метою роботи є визначення та теоретичне обґрунтування інформаційно-цифрової компетентності педагога професійного навчання в процесі фахової підготовки.

Методологія. Для вирішення поставленої мети були використані такі методи дослідження: теоретичні (вивчення й аналіз психолого-педагогічних, офіційних і нормативних документів; порівняння й узагальнення поглядів учених на проблему) й емпіричні (спостереження за освітнім процесом студентів).

Наукова новизна. У статті уточнено суть поняття «інформаційно-цифрова компетентність». Наголошено на тому, що формування інформаційно-цифрової компетентності педагогів професійного навчання забезпечує необхідними уміннями і навичками професійної діяльності в цифровому освітньому середовищі. Також зазначено,
що інформаційно-цифрова компетентність – це вміння педагогом професійного навчання впевнено, ефективно, безпечно вибирати і застосовувати інформаційно-цифрові технології при вирішенні дидактичних завдань. Наголошено, що рівень сформованості цифрових компетентностей педагога професійного навчання – це показник, що описує готовність педагога до активного застосування цифрових технологій в освітньому процесі.

Висновки. Інформаційно-цифрова компетентність займає ключове місце в системі загальних компетентностей педагога професійного навчання. Цифровізація освіти і впровадження інформаційних технологій в освітній процес передбачає вдосконалення підготовки фахівця професійного навчання. Інформаційно-цифрову компетентність педагога професійного навчання слід розуміти як систему знань, умінь і навичок щодо використання інформаційно-цифрових технологій для спілкування з учнями, в педагогічній діяльності, власного професійного розвитку. Тому інформаційно-цифрову компетентність необхідно формувати в процесі навчання завдяки впровадженню цифрових технологій, зокрема онлайн технологій, освітніх платформ, комунікаційних технологій тощо.

Downloads

Опубліковано

19.03.2024

Номер

Розділ

МЕТОДИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ