ПІДГОТОВКА МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ТЕХНОЛОГІЙ ДО ВИКЛАДАННЯ ВЕБ-ДИЗАЙНУ В ПРОЦЕСІ ПРОФІЛЬНОГО НАВЧАННЯ

Автор(и)

  • Катерина Горчинська Кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри професійної освіти та безпеки життєдіяльності, Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т .Г. Шевченка https://orcid.org/0000-0002-8180-6166
  • Алла Пригодій Кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри професійної освіти та безпеки життєдіяльності, Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т .Г. Шевченка https://orcid.org/0000-0002-1166-6153
  • Оксана Савченко Магістрантка ННІ професійної освіти та технологій, Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т .Г. Шевченка

DOI:

https://doi.org/10.58407/visnik.232425

Ключові слова:

профільне навчання, веб-дизайн, майбутній учитель технологій

Анотація

У статті розкрито сутність поняття «профільне навчання», зміст і переваги профільного навчання. Охарактеризовано основні компоненти та ключові аспекти, які допоможуть майбутньому вчителю технологій набути повноцінний набір знань та навичок, необхідних для успішного та ефективного викладання веб-дизайну в процесі профільного навчання.

Мета статті – розкрити особливості підготовки майбутніх учителів технологій до викладання веб-дизайну в процесі профільного навчання.

Методологія дослідження. Для вирішення поставленої мети були використані такі методи дослідження: аналіз і синтез педагогічної та психологічної літератури з проблеми дослідження, спостереження за освітнім процесом студентів, інтерпретація та узагальнення результатів.

Наукова новизна полягає в уточненні сутності поняття «профільне навчання» та визначенні основних компонентів та ключових аспектів підготовки майбутніх учителів технологій до викладання веб-дизайну в процесі профільного навчання.

Висновки. На сьогоднішній день виникає необхідність вивчення профілю «Основи дизайну» учнями старшої школи, оскільки неможливо знайти сфери виробничої чи соціальної практики нашої країни, у якій би не брали участь професійні дизайнери. Веб-дизайн – одна з областей інформаційних технологій, яка найбільш динамічно розвивається та орієнтована на створення графічного інформаційного середовища.

Вивчення курсу «Основи веб-дизайну» допомагає майбутнім учителям технологій оволодіти основними навичками дизайну інтерфейсу із застосуванням сучасних технічних та програмних засобів, розвинути вміння створювати стильову єдність веб-сайтів і удожній смак, що сприятиме підвищенню якості візуальних комунікацій.

Вивчення курсу «Методика профільного навчання» сприяє здобуттю знань з методики викладання технологій у профільній школі, розвитку навичок створення ефективних навчальних ситуацій, формуванню зрілості методичних суджень щодо особливостей викладання технологічного профілю в старшій школі. Даний курс також дозволяє освоїти теоретичні та методичні аспекти проведення уроків профільного навчання в старшій школі, враховуючи нові тенденції у реформуванні технологічної світньої галузі.

Downloads

Опубліковано

19.03.2024

Номер

Розділ

МЕТОДИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ