РЕАЛІЗАЦІЯ МІЖПРЕДМЕТНИХ ЗВ’ЯЗКІВ НА УРОКАХ «ТЕХНОЛОГІЙ» В СТАРШІЙ ШКОЛІ

Автор(и)

  • Світлана Мазуренко Кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри професійної освіти та безпеки життєдіяльності, Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка https://orcid.org/0000-0001-5606-9865
  • Анна Харченко Магістрантка ННІ професійної освіти та технологій, Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка

DOI:

https://doi.org/10.58407/visnik.232431

Ключові слова:

технології, міжпредметні зв’язки, проєкт, ескіз

Анотація

У статті розкривається сутність міжпредметних зв’язків, їх функції, типи, види та важливість їх реалізації в навчанні учнів старших класів на уроках технологій, що дає підстави вважати їх ефективним засобом інтегрованого навчання у школі.

Метою статті є дослідження на основі теоретичних та методологічних засад особливостей використання міжпредметних зв’язків у процесі вивчення предмету «Технології» учнями старших класів за навчальним модулем «Дизайн сучасного одягу» в процесі виготовлення проєкту «Сукня в етностилі».

Методологія побудована на використанні класичних методів дослідження: методи аналізу продуктів діяльності, аналізу літературних джерел, систематизації, узагальнення, методу класифікації, що дали можливість науково-теоретично обґрунтувати матеріал.

Наукова новизна статті полягає в дослідженні можливостей використання міжпредметних зв’язків у процесі виготовлення творчого проєкту «Сукня в етностилі» на уроках предмету «Технології» учнями старших класів.

Висновки. Міжпредметні зв’язки – це дидактична категорія, яка передбачає комплексний підхід до формування й засвоєння змісту освіти, що дає можливість здійснювати взаємодію між предметами для поглибленого, всебічного розгляду, найважливіших понять, явищ, вони є результатом узагальнюючих дій, розвивають системне мислення. Реалізація міжпредметних зв’язків сприяє систематизації, а, отже, глибині і міцності знань, допомагає дати учням цілісну картину світу. При цьому підвищується ефективність навчання і виховання, забезпечується можливість наскрізного застосування знань, умінь, навичок, отриманих на уроках з різних предметів. Перспективи
подальших наукових розвідок вбачаються у вивченні міжпредметних зв’язків на уроках технологій в старшій школі за іншими навчальними модулями програми.

Downloads

Опубліковано

19.03.2024

Номер

Розділ

МЕТОДИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ