ПРОБЛЕМА ТЕХНОЛОГО-КОНСТРУКТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ З ДИЗАЙНУ В ПРОЦЕСІ ПРОЄКТУВАННЯ І ВИГОТОВЛЕННЯ ВИРОБІВ НА ЗАНЯТТЯХ ІЗ СПЕЦДИСЦИПЛІН

Автор(и)

  • Тетяна Тараненко Асистент кафедри педагогіки та методики технологічної освіти, Криворізький державний педагогічний університет https://orcid.org/0000-0001-5741-6945

DOI:

https://doi.org/10.58407/visnik.232433

Ключові слова:

дизайнерська компетентність, технолого-конструкторська діяльність, дизайн, професійно-практична підготовка, проєктування при вивченні спецдисциплін, fashion батл дизайнерів одягу

Анотація

У статті проаналізовано проблеми технолого-конструкторської діяльності майбутніх фахівців з дизайну в процесі розробки проєктів при вивченні спецдисциплін; актуалізовано поняття технолого-конструкторської компетентності, охарактеризовано процес її формування, сформовано її компоненти і властивості, доведено її значення у процесі професійно-практичної підготовки майбутнього фахівця з дизайну.

Мета роботи – обґрунтування проєктної діяльності майбутніх фахівців з дизайну при вивченні спецдисциплін; аналіз технолого-конструкторської діяльності при виготовленні виробів.

Методологія – теоретичний аналіз наукової літератури з теми дослідження з метою відбору й осмислення фактичного матеріалу, аналіз концепцій, теорій і методик, що мав на меті виявлення шляхів розв’язання досліджуваної проблеми; порівняння та систематизація матеріалів, максимально наближених до майбутньої професійної діяльності фахівців.

Наукова новизна полягає в тому, що: теоретично обґрунтовано проблеми технолого-конструкторської діяльності майбутніх фахівців з дизайну в процесі проєктування і виготовлення виробів на заняттях із спецдисциплін; встановлено місце проєктної діяльності у системі професійно-практичної підготовки майбутніх фахівців з
дизайну при вивченні спецдисциплін.

Висновки. Доведено, що дизайн – це вид діяльності, пов’язаний з проєктуванням предметного світу; це художнє конструювання з метою формування естетичних і функціональних якостей товару. Професійна підготовка майбутнього фахівця з дизайну при вивченні спецдисциплін орієнтується на засвоєння не тільки теоретичного базису
певних знань, вмінь та навичок, але і формування визначеного об’єму інтегральних, загальних і фахових компетентностей, які розкриватимуть особистість дизайнера як готового до самопізнання, саморозвитку, саморегуляції, рефлексії, максимально орієнтуючись на свою індивідуальність. Саме основи компетентнісного підходу відповідають сучасним вимогам вітчизняної освіти, яка має на меті сформувати фахівця нового рівня, який мав би можливість вільно конкурувати з випускником європейської вищої школи та всебічно відповідати запитам
суспільства.

Downloads

Опубліковано

19.03.2024

Номер

Розділ

МЕТОДИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ