ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ДО ПЕДАГОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ БЕЗПЕРЕРВНОЇ ДІЇ

Автор(и)

  • Олександр Проніков Доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри педагогіки, психології та методики фізичного виховання, Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка https://orcid.org/0000-0001-5329-635X

DOI:

https://doi.org/10.58407/visnik.242605

Ключові слова:

вчитель фізичної культури, заклад вищої освіти, заклад загальної середньої освіти, процес безперервної дії

Анотація

Стаття присвячена підготовці майбутніх учителів фізичної культури до педагогічного процесу безперервної дії у закладах загальної середньої освіти (ЗЗСО), яка здійснюється за трьома напрямами: загальнокультурним, психолого-педагогічним та методичним.

Акцентовано увагу, що формування професійної компетентності у майбутніх учителів фізичної культури передбачає єдність теоретичної і практичної готовності до педагогічної діяльності. Взаємозв’язок методологічної, спеціальної, загальнопедагогічної, психологічної, професійно-етичної, дидактичної й методичної підготовки, формування сучасного стилю цілісного науково-педагогічного мислення, забезпечує їх готовність до самоосвіти, навчання протягом всього життя.

Фізичне виховання передбачає формування у здобувачів освіти ЗЗСО мотивацію бережливого ставлення до свого здоров’я, досягнення задовільного стану фізичної підготовленості; розвитку фізичних і психічних якостей; творчого використання засобів фізичної культури в організації здорового способу життя. Вирішення цих завдань залежить від професійного рівня  вчителя фізичної культури.

Визначено, що заклад вищої освіти (ЗВО) має здійснювати у майбутніх учителів фізичної культури  формування знань, які дозволять вирішувати конкретні практичні задачі: мати здібності менеджера й комунікатора, бути творчими, ініціативними, прагнути впроваджувати в практику прогресивні ідеї та досягнення науки.

Ефективне розв’язання зазначених завдань може бути вирішене при умові органічного доповнення і поєднання всіх складових, що утворюють систему факторів постійного і цілеспрямованого впливу на здобувачів освіти.

Зазначено, що особливістю роботи вчителів фізичної культури в сучасних умовах є їх готовність стати організаторами створення єдиного фізкультурно-освітнього простору у закладі освіти. Сформовані компетентності мають забезпечити їх підготовку до педагогічного процесу безперервної дії у ЗЗСО.

Downloads

Опубліковано

18.06.2024