МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ В ДОСЛІДЖЕННІ ІСТОРІЇ ПОЛІТИЧНОЇ ДУМКИ УКРАЇНИ ТА МЕТОДИКА ЇЇ ВИКЛАДАННЯ ЗДОБУВАЧАМ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Автор(и)

  • Ярослав Таран Кандидат політичних наук, доцент кафедри права, філософії та політології, Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка https://orcid.org/0000-0001-5338-1802

DOI:

https://doi.org/10.58407/visnik.242607

Ключові слова:

методологія, методика, навчання, історія, політична думка, критичне мислення

Анотація

Актуальність теми зумовлена тим, що сьогодні у практиці викладання курсу «Історія політичної думки України» застосовуються різноманітні методологічні підходи, які здатні суттєво впливати на саму методику викладання даного курсу здобувачам вищої освіти в Україні. Ця проблема суттєво актуалізувалася у зв’язку з російською агресією проти України в 2014 році та стала дуже актуальною з початком повномасштабної російсько-Української війни в лютому 2022 р. Сьогодні науковці, педагоги, політологи та методисти України у своїх працях висвітлюють ключові методики викладання здобувачам вищої освіти курсу «Історія політичної думки України». Тому їх детальний аналіз, на нашу думку, є актуальним.

Мета роботи – розглянути актуальні сьогоденню методологічні підходи в дослідженні історії політичної думки України. Зокрема: антропологічний, політико-культурний і ситуаційний підходи. Та проаналізувати методику проблемного навчання і порівняльного аналізу політичних процесів при викладанні курсу «Історія політичної думки України» здобувачам вищої освіти.

Методологічною основою є результат наукового пошуку оптимальної моделі для викладання курсу «Історія політичної думки України» здобувачам вищої освіти, яка б спиралася на гуманізм політичних проєктів.

Наукова новизна нашого дослідження полягає в тому, що з’ясовано практичну значимість і доцільність застосування методик послугування критичним мисленням при роботі політолога з різного роду інформаційними джерелами історико-аналітичного та масмедійного спрямування.

Висновки. Проведене нами дослідження стосовно аналізу використання актуальних сьогоденню методологічних підходів під час дослідження історії політичної думки України. Засвідчує, що під час викладання курсу «Історія політичної думки України» здобувачам вищої освіти, за основу необхідно брати гуманістичні моделі політичних проєктів котрі здатні допомогти в подоланні суперечливих ситуацій при аналітиці політичних процесів. Для досягнення позитивної динаміки здобувачами вищої освіти у вивченні курсу «Історія політичної думки України», доцільно використовувати методику проблемного навчання, котра разом із застосуванням критичного мислення здатна висвітлити весь спектр політичних подій.

Downloads

Опубліковано

18.06.2024