КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ СТАНУ ЗДОРОВ’Я СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ СТОСОВНО ЇХ СПОСОБУ ЖИТТЯ

Автор(и)

  • Тетяна Бєлкова Кандидат педагогічних наук, докторант кафедри педагогіки, Український державний університет імені Михайла Драгоманова, викладач кафедри фізичного виховання Донецького національного медичного університету https://orcid.org/0000-0001-9357-8941

DOI:

https://doi.org/10.58407/visnik.242608

Ключові слова:

здоров’я, дистанційне навчання, студент, освітній процес, здоров’язберігаючі технології, фізичне виховання

Анотація

У статті розкрито зміст однієї з ефективних форм удосконалення збереження та зміцнення здоров’я студентської молоді в умовах воєнної агресії в Україні. Слід зазначити, що, враховуючи реалії сьогодення, поняття «здоров’язберігаючі технології», яке об’єднує всі напрямки діяльності вищого медичного закладу освіти щодо формування, збереження та зміцнення здоров’я студентів, стає надзвичайно актуальним.

Важливу роль у покращенні показників здоров’я серед підростаючого покоління відіграє дисципліна «Фізичне виховання», а саме самостійні заняття з використанням усіх можливих видів фізичної активності. Оптимізація рухової активності шляхом виконання фізичних вправ під час занять фізичною культурою і спортом підвищує розумову діяльність і сприяє оздоровленню молоді.

Доведено, що природна потреба у систематичних заняттях фізичними вправами, організація здорового способу життя студентів тісно пов’язана з вирішенням виховних завдань. Здоров'язберігаючі технології навчання та виховання передбачають послідовну систему активних дій усіх учасників освітнього процесу, спрямованих на створення здоров'язберігаючого середовища для формування життєво важливих умінь, що визначають збереження та зміцнення здоров'я та орієнтацію на здоровий спосіб життя, гармонійний розвиток фізично та психічно здорової особистості.

Метою даної статті є належна організація фізкультурно-оздоровчої діяльності студентів задля їхнього здоров’язбереження в умовах вкрай обмеженої рухової активності з використанням технологій дистанційного навчання.

Методологія. Систематизація та вивчення наукових публікацій, аналіз наукової та навчально-методичної літератури, Інтернет-джерел, розкриття основних визначень досліджуваної проблеми, узагальнення та висновки.

Наукова новизна полягає у впровадженні онлайн-занять з фізичного виховання, що сприятиме ефективності самостійної діяльності та позитивно вплине на професійну підготовку та фізичний розвиток студентів денної форми навчання, які перейшли на дистанційну форму навчання.

Висновки. Автор статті приходить до висновку, що вирішення проблеми охорони здоров’я студентів вищих медичних закладів освіти засобами фізичного виховання можливе шляхом пошуку новітніх ефективних методів, які б урізноманітнили зміст фізкультурно-оздоровчих програм, задовольняти інтереси учнів і краще впливати на їх фізичну підготовку.

Downloads

Опубліковано

18.06.2024

Номер

Розділ

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ВИЩОЇ ОСВІТИ ТА ПЕДАГОГІЧНОЇ НАУКИ